Polacy zaczynają doceniać pracę tymczasową nie tylko za granicą. Ta forma pracy zyskuje coraz więcej zwolenników także w kraju. Ogłoszenia o pracę w Polsce w ramach tymczasowego zatrudnienia można już spotkać na większości portali pracy. Pokazuje to, że korzyści z tego typu pracy zaczęło dostrzegać coraz więcej firm zgłaszających zapotrzebowanie na  personel niższego, jak i wyższego szczebla. Jak wygląda praca tymczasowa w Polsce?

Praca tymczasowa w Polsce

Wzrost popularności pracy tymczasowej w Polsce

Zwiększenie zainteresowania Polaków pracą tymczasową potwierdza najnowszy raport Europejskiej Konfederacji Prywatnych Agencji Zatrudnienia (EuroCiett). Według przeprowadzonych badań, w  Polsce można zauważyć najszybszy  wzrost liczby przepracowanych godzin przez osoby zatrudnione w agencjach pracy.

W III kwartale 2013 r. wyniósł on 19,3 %. Jest to najlepszy wynik w całej Europie, gdzie średni wzrost w branży kształtował się na poziomie 1,4 %. W większości badanych krajów nie był on większy niż 5 %, za wyjątkiem Danii, w której wskaźnik ten wyniósł 14 %. Co stoi za tak dużym wzrostem tymczasowego zatrudnienia w Polsce?

W naszym kraju rynek pracy cały czas się rozwija i nie jest jeszcze nasycony elastycznymi formami zatrudnienia. Wskazuje na to specjalny indeks tzw. penetration rate, obrazujący stosunek zatrudnionych pracowników tymczasowych, do całkowitej liczby pracujących osób. W Polsce kształtuje się on na poziomie 1,0 % i jest ponad połowę mniejszy niż średnia europejska, będąca na poziomie 1,6 %.

Praca tymczasowa w Polsceponad 500 tys. pracowników

W 2012 r. funkcjonowało na świecie 137,3 tys. agencji zatrudnienia. A w Polsce w tym samym roku działało ich 3 971, a już w 2013 r. liczba ta wzrosła do 4 513, co jest rekordem od początku istnienia tej branży w naszym kraju. W Europie, która jest trzecim największym rynkiem pracy tymczasowej obok Stanów Zjednoczonych oraz Japonii, liczba zatrudnionych osób przez agencje pracy wyniosła w 2012 r. prawie 8,3 mln, co przeliczając na liczbę pełnych etatów daje liczbę 4,1 mln miejsc pracy.

Natomiast w Polsce zatrudnionych było 509,3 tys. osób, co przełożyło się na 159,6 tys. pełnych etatów. Europejskim liderem na tym polu jest Wielka Brytania, gdzie agencje zatrudniały 1 128,5 tys. pracowników tymczasowych.

Praca tymczasowa szansą na stałe zatrudnienie

Z raportu CIETT wynika także, że dla wielu osób ta forma zatrudnienia jest sposobem na wyjście z bezrobocia. W skali całego świata, gdzie w ramach pracy tymczasowej pracuje 36 mln osób aż 68 % znajduje dzięki niej stałą pracę, a jedynie 14 % powraca do bezrobocia. Z drugiej strony jest to także szansa dla młodych ludzi na wejście na rynek pracy. Pokazują to badania z których wynika, że aż 60 % pracowników tymczasowych ma nie więcej niż 30 lat, z czego dla 28 % jest to pierwsza praca.

W Polsce wyniki te kształtują się na bardzo podobnym poziomie i wiele młodych osób swoją ścieżkę kariery rozpoczyna właśnie od pracy tymczasowej.

Praca tymczasowa w Polsce – czy trend się utrzyma?

Przedstawione dane pokazują, że rynek pracy tymczasowej w Polsce nabiera coraz większego znaczenia i ma duże szanse na rozwój w bieżącym roku. Eksperci prognozują, że wzrost zatrudnienia tymczasowego utrzyma się na wysokim 20% poziomie. Co prawda aktualnie najwięcej stanowisk obejmują pracownicy fizyczni, jednak to się zmienia. Zalety pracy tymczasowej są bowiem już znacznie częściej doceniane przez pracodawców zgłaszających zapotrzebowanie na pracowników wyższego szczebla.


Powiązane wpisy