Polski rynek pracy jest otwarty dla obywateli Ukrainy i wiele procedur związanych z zatrudnieniem jest uproszczonych, jednak wyjazd do krajów zachodnich wymaga już wiele skomplikowanych formalności. Warto jednak zapoznać się ze wszystkimi wytycznymi i ich przestrzegać, aby wyjazd był w pełni legalny. Niestety, ale nie dopilnowanie szczegółów może mieć przykre konsekwencje. Jak więc wyglądają możliwości wyjazdu do pracy za granicę dla Ukraińców? W dzisiejszym artykule omówimy jak legalnie zorganizować wyjazd do Holandii, Niemiec, Francji i Belgii.

praca za granicą dla Ukraińców

Praca za granicą dla Ukraińców – podstawowe informacje

Każdy kraj ma ustalone inne przepisy dotyczące zatrudniania obywateli krajów spoza UE, jednak jedna zasada jest wspólna – bardzo trudne jest podjęcie pracy w Holandii, Francji, Niemczech czy Belgii bezpośrednio u zagranicznego pracodawcy ponieważ firmy niechętnie wydają pozwolenia na pracę. Praca za granicą dla Ukraińców jest możliwa w wypadku gdy to polski pracodawca oddeleguje do pracy w wybranym kraju. Na początku więc, każdy Ukrainiec musi wykazać, że legalnie przebywa w Polsce – tak najłatwiej zacząć starania o wyjazd na zachód.

Praca dla Ukraińców w Holandii

Pracownik, który jest obywatelem Ukrainy i pracuje w polskiej firmie może zostać tymczasowo oddelegowany przez swojego pracodawcę do Holandii w ramach transgranicznego świadczenia usług. Muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • Ukraiński pracownik legalnie przebywa i pracuje w Polsce
 • Planowany zawód wykonywany w Holandii musi być podobny, do tego, który jest wykonywany Polsce
 • Po zakończeniu umówionego okresu świadczenia usług, pracownika nie może zastąpić go inny pracownik z kraju spoza UE
 • Firma delegującą pracowników do Holandii większość interesów prowadzi w Polsce

Jeżeli planowany pobyt w Holandii przekracza 4 miesiące należy dopełnić wszystkich niezbędnych formalności, m. in. zameldować się.

Więcej o pierwszych formalnościach w Holandii w naszym poradniku >>

Praca za granica dla Ukraińców – Francja

Aby Ukrainiec mógł legalnie podjąć pracę na terenie Francji również musi zostać oddelegowany przez swojego polskiego pracodawcę. Aby wysłać pracownika do Francji Polska firma musi przygotować następujące dokumenty:

 • Zezwolenie na pracę w Polsce i dokument tożsamości pracownika
 • Dokumenty poświadczające, że firma prowadzi większą część działalności na terenie Polski
 • dokument poświadczający wyznaczenie reprezentanta firmy na terytorium Francji,
 • Umowę handlową z francuskim kontrahentem
 • Dokument zaświadczający liczbę wykonanych umów oraz kwotę obrotu uzyskanego przez pracodawcę

Wszystkie dokumenty należy przedstawić francuskiej inspekcji pracy. W przypadku gdy pobyt we Francji przekracza 90 dni, pracownik z Ukrainy musi postarać się samodzielnie o kartę pobytu i zatrudnienie na warunkach francuskich.

Praca dla Ukraińców w Niemczech

Każdy polski pracodawca zatrudniający Ukraińców może ich oddelegować do pracy w Niemczech, jednak wcześniej musi uzyskać wizę Vander Elst. Wniosek o wizę Ukrainiec musi złożyć osobiście w Ambasadzie Niemiec w Warszawie, koszt to 75 EUR. Muszą być spełnione następujące warunki:

 • Ukrainiec przed oddelegowaniem musi być zatrudniony u polskiego pracodawcy, posiadać prawo pobytu (najlepiej wizę długoterminowa z prawem pracy lub kartę pobytu), być ubezpieczonym i mieć odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne
 • Ukrainiec ma zawartą umowę o pracę z polskim pracodawcą
 • Polski pracodawca ma zawartą umowę o świadczenie usług z niemieckim odbiorcą usługi
 • Świadczenie pracy na terenie Niemiec nie jest jedynym celem zatrudnienia Ukraińca, tzn. nie może być to pobyt stały. Delegowanie musi mieć charakter okazjonalny. W przeciwnym przypadku Ukrainiec musi posiadać zezwolenie na pracę w Niemczech

Oprócz dokumentów poświadczających spełnienie powyższych warunków, do Ambasady należy również zabrać:

 • Dwie biometryczne fotografie
 • Paszport
 • Aneks do umowy o pracę dotyczący wyjazdu do pracy do Niemiec
 • Dowód ubezpieczenia na wypadek choroby wydawany przez ZUS, czyli A1 oraz kartę EKUZ

Wniosek należy złożyć w oryginale wraz z dwiema kopiami (w języku niemieckim).

Praca za granicą dla Ukraińców – Belgia

Ukrainiec może podjąć legalną pracę w Belgii za pośrednictwem polskiej firmy (oddelegowanie). Musi najpierw spełniać następujące warunki:

 • Posiada pozwolenie na pobyt i pracę w Polsce
 • Posiada dokument potwierdzający zezwolenie na zatrudnienie ważne na czas pracy wykonywanej w Belgii
 • Posiada stałą umowę o pracę
 • Posiada paszport lub inny dokument pobytowy na okres odpowiadający minimum okresowi pracy wykonywanej w Belgii

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, można złożyć deklarację Limosa-1, która jest pierwszym krokiem w kierunku legalnej pracy w Belgii.