Narodowa kwarantanna została ustanowiona do dnia 11 kwietnia (z możliwością przedłużenia). Epidemia koronawirusa przyczyniła się do zmian w gospodarce, polityce oraz codzienności każdego z nas. Praca zdalna odmieniana dziś przez wszystkie przypadki to jeden z efektów tychże zmian. O czym warto wiedzieć pracując w domu?

Praca zdalna a prawo pracy

W Kodeksie pracy nie znajdziemy przepisów odnoszących się do pracy zdalnej. Natomiast, w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zwalczaniem COVID-19, która obowiązuje od 8 marca 2020 roku, szerzej opisano zasady pracy zdalnej.

Przede wszystkim polecenie pracodawcy pracować zdalnie nie musi być zawarte na piśmie. Wystarczy przekaz ustny bądź wiadomość elektroniczna. W ustawie również nie znajdziemy informacji co do tego przez jaki okres czasu pracownik może pracować w domu. Ustala się to indywidualnie. 

Nie można odmówić pracodawcy na polecenie pracy zdalnej, grożą za to kary, szczególnie teraz – w okresie kwarantanny. Natomiast, pracownik ma prawo złożyć odpowiednie zaświadczenie o braku odpowiednich warunków do pracy w domu. Wtedy pracodawca ma obowiązek zaoferować rozwiązanie.

Z drugiej strony, ustawa nie określa pracy zdalnej jako pracy w domu. Jeśli osoba posiada własne biuro albo miejsce poza domem, gdzie będą spełnione warunki do pracy – śmiało można tam pracować. 

Praca na home office formalnie

Generalnie, oprócz miejsca pracy, nic nie ulega zmianie. Praca w wymiarze godzin wyznaczonym w umowie, wynagrodzenie również pozostaje bez zmian. Chociaż w zależności od stanowiska czy obowiązków pracownika realizacja niektórych zadań zdalnie jest niemożliwa. Ustawa nie reguluje tego, wszystko ustala się indywidualnie z pracodawcą. 

Oprócz rzeczy formalnych, warto podtrzymywać stały kontakt ze współpracownikami. Niezbędnym będzie korzystanie z takich narzędzi jak:

  • Wspólny wirtualny dysk (np. Google), który będzie służył do wymiany bądź wspólnej edycji plików 
  • Programy typu Slack, Jira, SalesManago czy Asana
  • Wideokonferencje
  • Płaszczyzny dyskusyjne
  • Regularne burze mózgów

Przy tym warto pamiętać, jeśli pracownik ma zaległy urlop, pracodawca ma prawo poprosić o wykorzystanie tego urlopu, zwłaszcza teraz, w czasie kwarantanny. 

Brak możliwości pracy zdalnej

W przypadku osób zatrudnionych w gastronomii oraz na stanowiskach, gdzie praca zdalna jest niemożliwa, urlop jest jedynym rozwiązaniem. Płaci się wtedy podstawę bez uwzględnienia premii uznaniowej. W przypadku osób pracujących na umowie zlecenia są 2 opcje: bezpłatny urlop lub zwolnienie. 

Porady na home office

Praca zdalna dla niektórych może być sporym wyzwaniem, dlatego na koniec mamy dla Was kilka praktycznych rad, wspomagających efektywność:

  • Zaczynając pracę, rozpisz sobie plan zadań, najlepiej z podziałem na godziny
  • Pracuj w osobnym pokoju albo w miejscu, gdzie jest w miarę cicho
  • Wyłącz telefon, TV, wyloguj się z mediów społecznościowych – skup się wyłącznie na pracy
  • Jeśli masz taką możliwość, pracuj przy biurku i w odpowiedniej pozycji 
  • Pamiętaj o przerwach – w domu są one równie ważne, co podczas 8-godzinnego dnia pracy w biurze

Straciłeś pracę przez epidemię koronawirusa? 

Sprawdź nasze pilne rekrutacje!