Aktualne dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pokazują, że polskie firmy chcą zatrudniać pracowników zza wschodniej granicy. W okresie od stycznia do czerwca br. w urzędach pracy zarejestrowano 410 808 oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Białorusi i Armenii.
Ten rekordowy wynik jest wyższy niż liczba oświadczeń zarejestrowana w całym 2014 r., kiedy było ich 387 398. W stosunku do pierwszego półrocza 2014 r. liczba ta wzrosła o ponad 100%. Z czego wynika to zdecydowanie większe zainteresowanie zatrudnieniem obcokrajowców przez polskich pracodawców? Polacy mają coraz większe wymagania finansowe i mniej interesuje ich praca fizyczna, a pracownicy ze wschodu są chętni do pracy, dyspozycyjni i tańsi. Przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych, dlatego podchodzą elastycznie do czasu pracy i mogą pracować zmianowo, w weekendy i święta. Krajowe firmy zaczynają to dostrzegać i widzą w obcokrajowcach lekarstwo na trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników na polskim rynku. W sytuacji, gdy sezonowo potrzebują zwiększyć zatrudnienie, pracownicy ze Wschodu okazują się idealnym rozwiązaniem.

W których sektorach i gdzie najchętniej chciano zatrudnić obcokrajowców?

Najwięcej oświadczeń zostało zarejestrowanych w woj. mazowieckim – prawie 194 tys., następnie w woj. lubelskim – ok. 36 tys., dolnośląskim – ok. 35 tys., wielkopolskim – ok. 24 tys. i małopolskim – ok. 20 tys. Zdecydowana większość zarejestrowanych oświadczeń (402 tys.) dotyczyła przyjęcia do pracy Ukraińców. Natomiast największe zapotrzebowanie na pracowników ze Wschodu zgłosiły firmy z branży rolniczej, budowlanej, przetwórstwa przemysłowego, handlu i transportu.

Minimum formalności związanych z zatrudnieniem

Procedura przyjmowania do pracy mieszkańców sześciu krajów: Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Rosji, Armenii i Ukrainy została uproszczona i nie wymaga załatwiania wielu formalności. Pozwala ona obywatelom tych krajów na wykonywanie pracy w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Obowiązkiem pracodawcy przy korzystaniu z tej procedury jest bezpłatne zarejestrowanie we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy. Obcokrajowcy muszą natomiast posiadać dokument potwierdzający tytuł pobytowy w Polsce, uprawniający ich do wykonywania pracy na terytorium Polski.
 

Dokładna instrukcja na temat procedury uproszczonej oraz prawidłowej rejestracji oświadczeń dostępna jest na stronie MPiPS: psz.praca.gov.pl