Przedawnienie długu – poznaj terminy

Zdarza się, że z różnych względów zalegamy z opłatami za czynsz, media czy inne usługi, jednak przez długi czas nasze zobowiązania nie są egzekwowane. Co w sytuacji, gdy po pewnym czasie ktoś sobie o nich przypomni i skieruje do nas wezwanie do zapłaty? Scenariusze są dwa – może się okazać, że wezwanie jest jak najbardziej zasadne i dług musimy zwrócić, ale może się też okazać, że nasz dług jest już przedawniony. Czym jest przedawnienie długów i kiedy następuje?

przedawnienie długu

Przedawnienie długu to nic innego jak możliwość odmowy spłaty zobowiązania wobec wierzyciela po upływie określonego w przepisach czasu. Warto być tego świadomym i znać obowiązujące terminy, gdyż firmy windykacyjne nagminne interpretują przepisy na swoją korzyść i przedstawiają sprawę w taki sposób, by wytrącić dłużnikowi z rąk argument dotyczący przedawnienia zobowiązania. Jedna pospieszna decyzja może tamy samym wpędzić nas w poważne problemy i zupełnie niepotrzebne koszty.

Kiedy dług się przedawnia?

Każde roszczenie o charakterze majątkowym ulega przedawnieniu, jednak okres ten dla poszczególnych rodzajów roszczeń jest nieco inny. Termin przedawnienia liczy się od dnia wymagalności, czyli od dnia, w którym zobowiązani jesteśmy do spłaty zobowiązania. W większości przypadków dzień ten można bardzo szybko ustalić, gdyż zapisany jest w umowie lub na fakturze, którą otrzymaliśmy od usługodawcy. Jeśli decydujemy się odstąpić od umowy, wówczas dniem wymagalności jest dzień, w którym skutecznie wypowiemy umowę (np. pożyczki).

Mając już ustalony dzień wymagalności stosunkowo łatwo jest wskazać dzień, w którym nastąpi przedawnienie długów. Konieczne jest tylko zweryfikowanie w przepisach, jak długi okres przedawnienia tyczy się naszego zobowiązania. Przykładowo w przypadku pożyczek czy kredytów wynosi on 3 lata, ale już debet w rachunku bankowym przedawnia się po 2 latach. Najszybciej przedawni się mandat otrzymany za jazdę bez ważnego biletu – już po 1 roku.

Trzeba jednak pamiętać, że po zmianie przepisów w 2018 roku termin przedawnienia zawsze przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego! Zakładając, że skutecznie wypowiedzieliśmy umowę pożyczki z dniem 20 stycznia 2014 roku, nasz dług powinien przedawnić się 20 stycznia 2017 roku. Zmienione w 2018 roku przepisy przenoszą jednak automatycznie moment przedawnienia na 31 grudnia 2017 roku i tym samym wydłużają w omawianym przypadku okres przedawnienia niemalże o 1 rok!

Jak wygląda bieg przedawnienia?

Musimy być również świadomym tego, że przedawnienie długów może zostać bardzo łatwo zakłócone. Przerwanie biegu przedawnienia może nastąpić przez nieuwagę lub nie do końca przemyślane działanie. Wystarczy, że zawrzemy ugodę z wierzycielem, dokonamy jakiejkolwiek wpłaty na jego rzecz lub potwierdzimy fakt istnienia zadłużenia. Wierzyciel może przerwać bieg przedawnienia wnioskiem o egzekucję, pozwem o zawezwanie do próby ugodowej czy chociażby wszczęciem mediacji. Warto zatem dobrze orientować się w obowiązujących przepisach i wiedzieć, które kroki podjąć, a których obowiązkowo się wystrzegać. Dowiedz się, jak wygląda przedawnienie nakazu zapłaty.