Dziś, z okazji Dnia Matki, chcemy życzyć wszystkim Mamom szczęścia, zdrowia, pociechy z dzieci i dobrej pracy! Mamy, pamiętajcie o swoich prawach i egzekwujcie je. Poniżej przypominamy o przywilejach, które przysługują kobietom w ciąży i matkom w Polsce. Za granicą rodzice spotkają się z podobnymi przepisami. Poznajcie przywileje mam w pracy!

przywileje mam w pracy

Pracujący rodzice mierzą się z wieloma wyzwaniami – wychowawczymi, zawodowymi i tymi, które wynikają z łączenia obu tych ról. Choć nie jest to łatwe, to pozwala zyskać cenne umiejętności: lepszą organizację czasu, analizowanie priorytetów i godzenia sprzecznych interesów, szybkość reagowania, elastyczność czy wielozadaniowość. By ułatwić pracownikom opiekę nad dzieckiem pracodawca jest zobowiązany do traktowania rodziców, w szczególności matek, w uprzywilejowany sposób.

Kobiety w ciąży – przywileje w pracy

  • Nie mogą być zatrudnione na stanowiskach, które szkodzą ich zdrowiu. Chodzi tu zarówno o szkodliwe warunki pracy jak i pracę ciężką fizycznie.
  • W sytuacji, gdy z powodu ciąży, kobieta nie może kontynuować pracy na wcześniej zajmowanym stanowisku, pracodawca ma obowiązek znaleźć jej inne zajęcie w firmie. nawet jeśli będzie to zajęcie mniej opłacane pensja ciężarnej nie może ulec zmianie. Po powrocie z urlopu macierzyńskiego kobieta ma prawo powrócić na wcześniej zajmowane stanowisko.
  • W przypadku umowy na czas określony, pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy z ciężarną do dnia porodu. Wyjątkiem są sytuacje, gdy kobieta zatrudniona jest na zastępstwo na czas określony, na okres próbny – krótszy niż miesiąc bądź sama zawiniła w sposób, który uzasadnia zwolnienie.
  • Kobieta w ciąży nie może pracować w nadgodzinach ani w godzinach nocnych. okres ciąży i kolejne 4 lata życia dziecka to też czas, kiedy pracodawca nie może oddelegować matki do pracy poza stałym miejscem zatrudnienia.
  • Ciężarna, po uzyskaniu zgody pracodawcy, może udać się na zlecone badania lekarskie, pod warunkiem, że są one niemożliwe do zrealizowania poza godzinami pracy. czas nieobecności na miejscu pracy jest w takim przypadku pełnopłatny.

Urlop macierzyński – przywileje mam w pracy

Urlop macierzyński przysługuje kobietom zatrudnionym o pracę na czas nieokreślony. Jeśli młoda mama była zatrudniona na czas określony, przedłużony do daty porodu, wraz z urodzeniem dziecka straci pracę, ale będzie przysługiwał jej zasiłek macierzyński.

Długość obligatoryjnego urlopu macierzyńskiego jest zależna od ilości urodzonych dzieci. Urlop trwa od 20 do 37 tygodni. Kobieta ma do wykorzystanie też dodatkowe 6 tygodni (w przypadku wieloraczków 8 tyg.) urlopu macierzyńskiego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Większość z tych okresów może rozdzielić między siebie i partnera.

Powrót do pracy

Młoda mama po skończeniu obligatoryjnego okresu urlopu macierzyńskiego może wrócić do pracy pozostając wciąż na urlopie macierzyńskim. Wykonywana przez nią praca nie powinna jednak przekraczać ½ etatu.

Jeśli kobieta decyduje się na powrót do pracy i nadal karmi piersią może korzystać z przywileju przerw na karmienie. W zależności od czasu spędzanego dziennie w biurze będzie to jedna lub dwie 30 minutowe przerwy. Nawet jeśli jest to czas za krótki na dojazd do domu, to przerwę można wykorzystać do odciągnięcia pokarmu.

Pracodawcy coraz częściej oferują młodym rodzicom elastyczny model zatrudnienia, fundują opiekę nad dzieckiem i starają się by po powrocie do pracy matki mogły jak najszybciej powrócić do swoich obowiązków bez poczucia, że traci na tym dziecko. Wśród takich udogodnień bywa możliwość przychodzenia do biura z dzieckiem (korzystanie ze specjalnych pokoi do odpoczynku dla mam) i praca zdalna. Wśród benefitów skierowanych dla rodziców nierzadko pojawiają się dodatkowe „becikowe”, prywatna opieka zdrowotna dla dziecka i dofinansowania ubezpieczeń i wypoczynku dla rodziny.

Dzieci często chorują, zdarzają się nieprzewidziane sytuacje. To dlatego rodzicom dzieci do 14 r.ż. przysługują też dni opieki – tzn. dwa dodatkowe pełnopłatne dni urlopu w roku. Może je wykorzystać mama lub tato.

Godzenie rozwoju zawodowego i rodzicielstwa nie jest łatwe. Wiemy jednak, że może być bardzo satysfakcjonujące. Tego też życzymy wszystkim Mamom i Tatom!


Gotowa na wyjazd?

Sprawdź aktualne oferty pracy w opiece, oferty pracy w ogrodnictwie i przy zbiorach, oferty pracy dla pielęgniarek i lekarek


Powiązane artykuły