Polacy pracujący w Niemczech często zastanawiają się, kto ma obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej oraz jakie obowiązki podatkowe występują na terenie Niemiec. Dziś, wspólnie z naszym ekspertem z firmy Euro-Tax.pl postaramy się to wyjaśnić.

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech

Zgodnie z niemieckim prawem podatkowym, obowiązek rozliczenia się z Finanzamt (niemieckim urzędem skarbowym) istnieje w kilku podstawowych sytuacjach. Pierwszy z nich dotyczy osób, które otrzymały wezwanie do rozliczenia wysłane przez niemiecki urząd skarbowy (Aufforderung zur Abgabe der Steuererklärung). Kolejnym przykładem jest sytuacja, w której podatnik uzyskuje dochody, od których nie jest odprowadzany podatek. Przykładem takich dochodów mogą być środki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego.

W sytuacji, gdy oboje małżonków pracowało na terenie Niemiec, a jedno z nich posiada III klasę podatkową, drugie zaś V lub VI – oboje mają obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej.

Obowiązek rozliczenia dotyczy również osoby, która w danym roku podatkowym rozwiodła się lub jej małżonek zmarł. Warto również wspomnieć, że obowiązek rozliczenia dotyczy sytuacji, gdy pracodawca uwzględnił pracownikowi wyższą niż zwykle kwotę wolną od podatku za dojazdy między miejscem zamieszkania a miejscem pracy lub, gdy zarobki na terenie Niemiec wyniosły w konkretnym roku więcej niż 10 700 euro (20 200 euro w przypadku małżonków). Podobnie, gdy zarobki z pracy niesamodzielnej w Niemczech wyniosły ponad 8 130 euro (16 200 euro w przypadku niepracujących małżonków), a nie został od nich potrącony podatek. Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej mają również osoby prowadzące Gewerbe, czyli własną działalność gospodarczą w Niemczech.

Inne obowiązki podatkowe na terenie Niemiec

W Niemczech istnieją dwie formy obowiązku podatkowego: nieograniczony i ograniczony. W pierwszej formie opodatkowaniu podlegają wszystkie dochody podatnika, uzyskane w danym roku podatkowym. Nazywane są często dochodami światowymi, uzyskane są one na terenie krajów, w których pracował podatnik. Aby zakwalifikować się do takiej formy podatkowej, należy posiadać zameldowanie w Niemczech lub posiadać stałe miejsce zamieszkania i ośrodek tzw. „interesów życiowych” na terenie naszego zachodniego sąsiada.

Kolejny warunek określa, że nieograniczony obowiązek dotyczy osób, które przepracowały w Niemczech co najmniej 183 dni w ciągu danego roku podatkowego, a 90% sumy ich łącznych zarobków z innych krajów stanowi dochód z Niemiec. W tym przypadku dochody z innych krajów nie mogą przekroczyć sumy 4 065 euro w 2013 roku lub kwoty 4 002 euro w latach 2010-2012.

W przypadku ograniczonego obowiązku podatkowego, dochody podatnika przekraczają kwotę 16 000. złotych (32 000 w przypadku małżonków). Ta forma opodatkowania występuje również w sytuacji, gdy podatnik przepracował w Niemczech więcej niż 183 dni, a jego polskie dochody przekroczyły 4 065 euro w 2013r. lub 4002 euro w latach 2010-2012.

Artykuł opracowany przez eksperta, firmę Euro-Tax.plPowiązane wpisy