Możemy wyróżnić dwa rodzaje umów w Holandii: umowy o pracę i tak zwane umowy „elastyczne”. Więcej o warunkach zatrudnienia w Holandii będzie dalej w naszym najnowszym artykule.

Holandia, czy raczej już teraz Niderlandy, to drugi zaraz po Niemczech, najpopularniejszy kierunek emigracji wśród Polaków. Szacuje się, że ponad 160 tysięcy naszych Rodaków mieszka tam na stałe, a kolejne 100 tysięcy stanowią pracownicy sezonowi. Holandia ze względu na ich rozwinięte rolnictwo i branżę ogrodniczą, jest świetnym wyborem jeśli chodzi o sezonowy wyjazd zarobkowy.

Ważne! Rodzaj umowy w dużej mierze zależy od tego w jakiej fazie zatrudnienia obecnie jesteś.

Jeśli decydujesz się na samodzielne szukanie pracy w Holandii lub skorzystanie z usług holenderskiej agencji, musisz być przygotowany na sformalizowanie swojego pobytu. 

Najważniejszą kwestią jest wyrobienie jednego z dwóch numerów identyfikacyjnych – Sofinummer lub BSN. Służą one przede wszystkim do komunikacji z organami administracji państwowej.

Więcej na temat warunków pracy w Holandii przeczytasz w naszym poprzednim artykule.

Rodzaje umów w Holandii

Można wyodrębnić kilka umów o pracę:

  • Umowa na czas określony zwana tijdelijk contract. Jak sama nazwa wskazuje, taka umowa jest zawierana na określony czas. Zazwyczaj jest to kilka miesięcy lub rok. Pracodawca ma prawo zawrzeć z tobą maksymalnie 6 umów na czas określony. Następny kontrakt musi już być umową na czas nieokreślony. 
  • Umowa o pracę na czas nieokreślony czyli vast contract. Vast contract oprócz informacji o zarobkach, wymiarze czasu pracy musi zawierać również informację o obowiązującym okresie wypowiedzenia.

Również istnieje inna forma zatrudnienia, a mianowicie chodzi o tzw. umowy elastyczne. Swoją formą przypominają polskie umowy cywilnoprawne. Nie są one korzystne dla pracownika, gdyż na takiej umowy pracodawca płaci jedynie za faktycznie przepracowane godziny. Możemy wyróżnić dwa rodzaje umów elastycznych:

  • Kontrakt zerowy czyli nulurencontract polega na tym, że pracodawca wzywa Cię do pracy jedynie jeśli ma dla Ciebie jakieś zadanie.
  • Kontrakt min-max czyli min-maxcontract. Taka umowa określa minimalną i maksymalną liczbę godzin, którą będziesz mógł przepracować, np. w danym tygodniu lub miesiącu.

 Aktualne informacje o stawkach minimalnych w Holandii można znaleźć tutaj

Klauzula o tymczasowym charakterze zatrudnienia (uitzendbeding)

To tak zwana umowa o pracę tymczasową. Uitzendbeding wiąże się z następującymi skutkami:

  • Zakończenie zlecenia w zakładzie pracy jest równoznaczne z zakończeniem umowy
  • Zachorowanie oznacza zakończenie zlecenia, a tym samym zakończenie umowy
  • Pracownik może w każdej chwili zdecydować o zakończeniu pracy

Szukasz pracy w Holandii?