Pracownicy, którzy przebywają przez dłuższy czas na wyjeździe służbowym, czy wręcz musieli na jakiś czas przeprowadzić się do innego miasta lub kraju mogą liczyć na tzw. rozłąkowe – jest to dodatek do pensji, który ma wynagrodzić czas spędzony z dala od rodziny.

Rozłąkowe - co to jest?

Komu należy się rozłąkowe?

Świadczenie rozłąkowe należy się pracownikom, którzy:

  • przez dłuższy czas przebywają na delegacji
  • ze względu na pracę zostali tymczasowo przeniesieni do innego miasta lub kraju
  • dojeżdżają codziennie do pracy z innego miasta
  • przebywają tymczasowo w mieszkaniu zapewnionym przez pracodawcę

Oprócz sytuacji delegacji rozłąkowe należy się zawsze: urzędnikom, żołnierzom i pracownikom służby celnej.

Ważne! Pracownik delegowany do pracy za granicę przez polską agencję pracy nie otrzyma rozłąkowego! Należy się on jedynie pracownikom wysłanym na delegację przez firmę w ramach swojej stałej pracy.

Dieta czy rozłąkowe?

Dodatek do pensji wynosi 95% wysokości przyznawanej diety. Jeżeli pracownik otrzymuje pełne diety w delegacji, nie otrzyma już świadczenia rozłąkowego. Jednak raz na miesiąc przysługuje zwrot kosztów podróży związanej z odwiedzaniem rodziny.

Rozłąkowe – wysokość świadczenia

Świadczenie wylicza się na podstawie kwoty diety pracowniczej, wynosi 95% jej wysokości.
Wysokość diety w Polsce wynosi minimum:

  • 30 zł za pełną dobę spędzoną w podróży
  • 15 zł za podróż trwającą od 8 do 12 godzin

Jeżeli pracownik jest oddelegowany do pracy do innego kraju przysługują mu diety zgodne z zagranicznymi przepisami.

Dodatki do pensji w innych krajach

W Niemczech świadczenie delegacyjne jest przyznawane na podobnych zasadach jak w Polsce – również należy się pracownikom przebywającym w delegacji (ale nie przez agencję pracy!), a wysokość dodatku ustalana jest na podstawie przysługującej diety.

Z kolei w Holandii rozłąkowe nie jest dodatkiem do wynagrodzenia, ale jedną z ulg podatkowych, która pozwala uzyskać większy zwrot podatku. Zwrot ten można otrzymać jedynie jeśli rozlicza się z podatków wspólnie z małżonkiem – rozłąkowe należy się wtedy tej osobie, która przebywa poza Holandią. Za rok 2017 można starać się nawet o 2045 EUR zwrotu!


Powiązane wpisy