Wraz z początkiem roku w Polsce nadchodzi czas rozliczeń podatkowych. Każdy polski rezydent podatkowy ma obowiązek zrobić rozliczenie roczne, które zawierać będzie sumę wszystkich przychodów, uzyskanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Poznajcie sposoby na rozliczenie podatku za pracę za granicą w 2017 roku!

Praca za granicą a rozliczenie podatku

Kim jest polski rezydent podatkowy?

Polskim rezydentem podatkowym jest każda osoba, która mieszka oraz posiada rodzinę i dom na terenie Polski i tu rozlicza swoje przychody. Polski rezydent może otrzymywać wynagrodzenie zarówno od polskich, jak i zagranicznych pracodawców. Wszystkie przychody są rozliczane we właściwym dla kraju uzyskania przychodu urzędzie skarbowym. Każdy podatnik, będący polskim rezydentem podatkowym, ma obowiązek wykazać w Polskim urzędzie wszystkie swoje przychody pochodzące między innymi z pracy, wynajmu nieruchomości, sprzedaży praw autorskich, jak i działalności gospodarczej, która jest prowadzona za granicą. W przypadku osób, które nie są rezydentami, sytuacja wygląda inaczej. Ci mają obowiązek rozliczenia w Polsce jedynie tych zarobków, które zostały uzyskane w Polsce, choć według przepisów i umów międzynarodowych również i to rozwiązanie może wyglądać inaczej. Dlatego też warto sprawdzać ustalenia między poszczególnymi krajami w sprawie opodatkowania poszczególnych rodzajów przychodów, a jeszcze lepiej powierzyć to zadanie zaufanemu specjaliście Opłacając usługę w biurze rachunkowym, możemy być pewni, że wszystko będzie załatwione zgodnie z prawem.

Co zmieniają umowy międzynarodowe?

Dzięki umowom międzynarodowym, unikamy sytuacji podwójnego opodatkowania. Gdyby takich umów nie było, urzędy ściągały by podatek dwa razy – raz w kraju rezydencji, zamieszkania (w Polsce) i raz w kraju, w którym się dany przychód osiągnęło (za granicą). To, w jaki sposób jest regulowany pobór podatku, regulują ustalenia między poszczególnymi krajami. Dlatego też można się spotkać z różnymi rozwiązaniami proponowanymi na mocy umów międzynarodowych, które sprawiają, że podatek od przychodu osiągniętego poza granicami Polski jest pobierany tylko raz. W przypadku obywateli Polski, najczęściej mamy do czynienia z tzw. zwolnieniem z progresją. Oznacza, że nasz dochód z zagranicy jest zwolniony z opodatkowania w Polsce (w kraju rezydencji), jednak jego wysokość może mieć wpływ na stopień skali podatkowej, która jest używana w przypadku opodatkowania wynagrodzeń osiągniętych w kraju. Czyli dochody, jakie zostały osiągnięte za granicą, które są zwolnione z opodatkowania na podstawie umowy, staną się jednym z czynników, na podstawie których zostanie ustalona stopa procentowa stosowana do opodatkowania dochodu w Polsce. Takie rozwiązanie pojawiło się w umowach międzynarodowych, jakie Polska podpisała między innymi z Austrią, Czechami, Danią, Francją, Finlandią, Hiszpanią, Irlandią, Niemcami czy Wielką Brytanią. Zaś proporcjonalne odliczenie podatku oznacza, że dochód, który został osiągnięty poza granicami Polski, jest opodatkowany w Polsce, lecz od należnego podatku zostaje odliczona ta kwota, która została już zapłacona w innym kraju. Trzeba jednak pamiętać, że odlicza się jedynie kwotę do wysokości podatku, jaki proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w innym kraju. Z tej metody korzysta się także w przypadku, gdy ma się dochody z państw, z którymi Polska nie zawarła umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. To rozwiązanie ma miejsce w przypadku umów między innymi z Belgią, Holandią, Islandią czy Stanami Zjednoczonymi. Ze względu na to, że umowy międzynarodowe różnią się między sobą, warto dowiedzieć się, w jaki sposób Polska rozwiązała kwestię opodatkowania przychodów z poszczególnymi, interesującymi nas krajami. Zobaczcie jak wyglądają metody rozliczania oraz stopy procentowe w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Czechach oraz Szwajcarii:

Rozliczenie podatku za pracę za granicą 2018

Gdy rozliczasz dochody osiągnięte za granicą w Polsce, obce waluty przelicza się na złotówki przy pomocy średniego kursu danej obcej waluty, podawanego przez Narodowy Bank Polski. Należy korzystać z kursu, który jest ogłaszany w przeddzień zapłaty podatku. Rozliczenie podatku dochodowego za pracę za granicą możesz zrobić sam lub możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy, dzięki czemu unikniesz nerwów, błędów i pomyłek. Możesz skorzystać z usług naszego partnera EuroTax. Na wszystkie formalności masz jeszcze trochę czasu – rozliczenia można składać do końca kwietnia.

Rozliczenie podatku za pracę w Niemczech w 2017

Jeżeli legalnie pracowaliśmy w Niemczech to zgodnie z zasadą zwolnienia z progresją nasz zachodni zarobek będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Pamiętajcie, że rozliczając swoje wynagrodzenia w Niemczech należy na początek ustalić naszą stawkę oraz klasę  podatkową. W Niemczech w rozliczeniach za 2017 rok obowiązują następujące stawki:

Kwota dochoduKwota wolna od podatku
14%8.354 Euro8.354 Euro
42%52.882 Euro8.354 Euro
45%powyżej 250.731 Euro8.354 Euro

Rozliczenie z podatku przed niemieckim urzędem skarbowym jest obowiązkowe, gdy:

 • otrzymamy z urzędu wezwanie do rozliczenia
 • mieliśmy więcej niż jednego pracodawcę w danym roku podatkowym
 • oboje małżonków pracowało w Niemczech
 • prowadziliśmy działalność gospodarczą na terenie Niemiec

Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatkowego:

 • Lohnsteuerbescheinigung – niemiecka karta podatkowa
 • zaświadczenie o dochodach UE/EOG – jeśli pracowaliśmy również w innym kraju, np. w Polsce
 • niemieckie formularze podatkowe – do pobrania, np. na stronie euro-tax.pl
 • dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane z pracą na terenie Niemiec – pomogą w uzyskaniu zwrotu podatku

Deklarację podatkową należy złożyć do urzędu skarbowego (Finanzamt) do 31 lipca. Jeżeli jednak nie dostaliśmy wezwania do rozliczenia, a chcielibyśmy uzyskać zwrot podatku za pracę w Niemczech mamy na to aż 4 lata – oznacza to, że w 2018 roku możemy odzyskać nadpłacone pieniądze za pracę, którą wykonywaliśmy w Niemczech w 2014 roku.

Rozliczenie podatku za pracę w Wielkiej Brytanii w 2017

W przypadku uzyskania przychodu z Wielkiej Brytanii również obowiązuje nas metoda zwolnienia z progresją. W Wielkiej Brytanii kwoty wolne od podatku są ustalane na podstawie uzyskanych dochodów ale też wieku podatnika. W 2017 roku stawki wyglądały następująco:

Stawka podatku  Kwota dochodu Kwota wolna od podatku
Wiek osoby Kwota wolna Maksymalna wysokość dochodu
20% 0 GBP do 32.010 GBPosoby urodzone po 5 kwietnia 1948 roku 10.000 GBP 100.000 GBP
40% 32.011 do 150.000 GBPdla osób urodzonych pomiędzy 6-04-1938 a 5-04-1948 10.500 GBP 27.000 GBP
45%powyżej 150.000 GBPdla osób urodzonych przed 6 kwietnia 1938 roku10.660 GBP20.000 GBP

Rozliczenie podatku za pracę w Holandii w 2017

Wynagrodzenia z Holandii są rozliczane według zasady proporcjonalnego odliczania czyli od polskiego podatku można odliczyć ten rozliczany w Holandii. Stawki za 2017 wyglądają następująco:

Stawka podatkuKwota dochoduKwota wolna
36,25%19.645 euro  do 2,103 euro
42%19.645,01 do  56.531 eurodo 1,366 euro
52%powyżej 56.532 euro

Przeczytaj więcej o zwrocie podatku z Holandii >>

Rozliczenie podatku za pracę w Czechach w 2017

Jeśli uzyskaliśmy przychód to rozliczamy się podobnie jak w Wielkiej Brytanii czy Niemczech – obowiązuje nas zwolnienie z progresją. W Czechach obowiązuje jedna stała stawka podatku dochodowego i wynosi ona 15%. Rozliczenie podatkowe jest obowiązkowe dla wszystkich, których roczny dochód z tego kraju przekroczył 15 000 CZK – jeśli nie są to dochody zwolnione z podatku. Deklarację podatkową w Czechach należy złożyć do 31 marca. Niezbędne będą dokumenty:

 • informacja o dochodach w Polsce
 • kopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie o posiadaniu konta w banku
 • POTVRZENI od pracodawcy czyli odpowiednik polskiego PIT-11

Rozliczenie podatku za pracę w Szwajcarii w 2017

Szwajcaria ma jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych. Dodatkowo, jako, że nie jest członkiem Unii Europejskiej rozliczenie podatkowe może okazać się dość kłopotliwe. Przede wszystkim należy wiedzieć, że w Szwajcarii nie funkcjonuje tzw. kwota wolna od podatku gdyż każdy, kto jest zameldowany na terenie tego kraju i osiąga jakiekolwiek dochody, co miesiąc ma “obcinany” z wynagrodzenia Quellensteuer. Quellensteuer jest to uproszczony podatek, a jego wysokość zależy od bardzo wielu czynników, między innymi: wysokość dochodów, stan cywilny, posiadanie dzieci. Ważne! Płacąc co miesiąc Quellensteuer nie mamy obowiązku rocznego rozliczenia podatkowego. Jeśli jednak posiadamy szwajcarski paszport, pozwolenie na pobyt stały lub nasze przychody przekraczają 120 tys. Franków rocznie rozliczamy się co roku (do końca marca) i przy okazji możemy skorzystać z wielu ulg podatkowych.


Przypominamy, że przy rozliczaniu podatku za pracę za granicą możesz zrobić możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy, dzięki czemu unikniesz nerwów, błędów i pomyłek. Polecamy skorzystanie z usług naszego partnera – firmy EuroTax. Na dokonanie większości formalności masz czas do końca kwietnia!