Niemcy to jeden z najpopularniejszych kierunków emigracji wśród Polaków, którzy decydują się na pracę za granicą. Legalne zatrudnienie w tym kraju wiąże się z możliwością odzyskania zwrotu nadpłaconego podatku. Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami, które pomogą Ci w szybki i prosty sposób dokonać rozliczenia.

2292-min

Komu przysługuje zwrot podatku z Niemiec?

O zwrot nadpłaconego podatku może ubiegać się każdy, kto był legalnie zatrudniony w Niemczech, a jego pracodawca odprowadzał za niego zaliczki na podatek dochodowy w zawyżonej kwocie.

Zwrot podatku z Niemiec należy się nawet tym, którzy pracowali przez krótki okres czasu. W takim przypadku często nie zostaje przekroczona kwota wolna od podatku i możliwe jest odzyskanie całej nadpłaty. Ponadto, osoby podejmujące stałe zatrudnienie w większości mają obowiązek rozliczenia, dlatego warto go dokonać, nawet gdy kwota zwrotu jest niska.

Jak się rozliczyć – od czego zacząć?

Należy złożyć zeznanie podatkowe we właściwym Urzędzie Skarbowym w Niemczech i uzyskać tzw. Einkommensteuerbescheid (decyzję o wymiarze podatku dochodowego). Na decyzji zawarta jest informacja dotycząca wysokości zwrotu. Następnie pieniądze są przekazywane na konto bankowe wskazane przez podatnika. Średni zwrot otrzymywany za pracę w Niemczech wynosi około 800 euro.

Od czego zależy wysokość zwrotu?

Wysokość zwrotu zależy od kilku czynników, a ich znajomość jest niezbędna do prawidłowego oszacowania kwoty nadpłaconego podatku. Jest ona zależna przede wszystkim od wysokości zaliczek podatkowych odprowadzonych do urzędu skarbowego.

Duży wpływ na wysokość zwrotu mają kwoty wolne od podatku. Jeśli w danym roku niezostaną przekroczone, możliwe będzie odzyskanie nawet całkowitego zwrotu podatku. W 2019 roku rozliczymy niemiecki PIT przy kwocie wolnej równiej 9000 euro. Wysokość podatku dochodowego jest także uzależniona od indywidualnej sytuacji podatnika, m.in. kwoty dochodów osiągniętych poza granicami Niemiec lub możliwości doliczenia ulg.

Czy warto rozliczać się wspólnie?

Rozliczenie wspólne z małżonkiem jest jednym ze sposobów na podniesienie wysokości zwrotu nadpłaconego podatku średnio nawet o 730 €. Często pomaga też uniknąć niedopłaty w przypadku III klasy podatkowej.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia?

Aby otrzymać rozliczenie podatku z Niemiec, należy przygotować wszystkie potrzebne dokumenty. Są to:

  • Lohnsteuerbescheinigung –niemieckie zaświadczenie o wynagrodzeniu i wysokości odprowadzanego podatku, wystawiane przez pracodawcę po zakończeniu określonego roku podatkowego w Niemczech. W przypadku istnienia kilku stosunków pracy w ciągu roku, dla każdego z nich powinny istnieć osobne zaświadczenia. Rozliczenia można dokonać także na podstawie Lohn und gehalt Abrechnung, o ile jest to ostatni odcinek z wypłaty i zawiera datę zakończenia pracy. Oba te dokumenty wydaje pracownikowi pracodawca.
  • Zaświadczenie UE/EOG – zaświadczenie o dochodach ogólnoświatowych wystawiane przez polski urząd skarbowy potrzebne do rozliczenia podatku w Niemczech. Zaświadczenie UE/EOG jest wydawane na podstawie wcześniej złożonej deklaracji PIT36 z załącznikiem ZG. Wykazuje wszystkie dochody osiągnięte przez podatnika w danym roku i jest podstawą do określenia rodzaju obowiązku podatkowego w Niemczech.
  • Kopia dowodu osobistego lub paszportu. Przydatne są także dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane z pracą na terenie Niemiec, m.in. umowa najmu, rachunki za media, bilety za dojazdy do pracy czy podróże do Polski.

Do kiedy można się rozliczyć?

Rozliczenia podatku z Niemiec można dokonać maksymalnie do 4 lat wstecz dla osób, które dokonują go dobrowolnie. Natomiast podatnicy, którzy mają obowiązek złożenia deklaracji powinni rozliczyć się według ustalonych przez urząd terminów: samodzielnie do 31 lipca 2019 roku za rok 2018, a w przypadku współpracy ze Steuerberaterem do 29 lutego 2020 roku.

Za niezastosowanie się do wyznaczonego terminu, urząd może nałożyć dodatkowe kary.   Jeśli pracowałeś w Niemczech w latach 2015-2018 i nie dokonałeś jeszcze rozliczenia przedniemieckim urzędem, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą partnerską Euro-Tax.pl. Wypełnij formularz, aby uzyskać więcej informacji.