“Nie ma pracy”, “codziennie przeglądam ogłoszenia i nie widzę dla siebie odpowiedniej posady” – takie wypowiedzi słyszymy często od osób młodych, silnych, zdrowych (nierzadko absolwentów uczelni wyższych), którzy nie mogą odnaleźć się w obecnych realiach rynku pracy. Z drugiej strony pracodawcy powtarzają: “nie mogę znaleźć pracownika”, “kandydaci nie przychodzą na umówione spotkania o pracę”, “muszę w końcu kogoś zatrudnić”. Rynek pracy ma być platformą porozumienia, ale w dzisiejszych czasach jest dość trudno sprostać oczekiwaniom pracowników i pracodawców jednocześnie.

Rynek pracy – co pokazują statystki?

Główny Urząd Statystyczny (www.stat.gov.pl) informuje, że w końcu sierpnia 2013 r. do urzędów pracy zgłoszono więcej ofert pracy niż w poprzednim miesiącu br. i w analogicznym okresie ubiegłego roku. Paradoksalnie w porównywanych okresach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Zestawienie tych dwóch raportów wskazuje na dużą rozbieżność pomiędzy zapotrzebowaniem pracodawców, a oczekiwaniami kandydatów.

Pojawiają się pytania: skąd wynika ten dysonans? Czyżby tak trudno było sprostać wymaganiom pracodawcy? A może to jednak osoby poszukujące zatrudnienia mają zbyt wygórowane oczekiwania? Przyczyny mogą być różne, ale jedno jest pewne: rynek pracy jest obecnie bardzo wymagający.

Rynek pracownika – możliwości i oczekiwania

Rynek pracy bywa wymagający szczególnie dla świeżo upieczonych absolwentów szkół wyższych, którzy wkraczają właśnie na swoją ścieżkę zawodową. Już na wstępie mają wysokie oczekiwania i jako pewnik zakładają otrzymanie rozwojowej i dobrze płatnej posady. Jednak realia nie są tak przychylne, a po kilku miesiącach bezskutecznych poszukiwań pracy byli studenci poddają się frustracji i zniechęceniu. Oferty zatrudnienia są, ale często nie spełniają oczekiwań kandydatów. I w tym miejscu nasuwa się pytanie: jakie właściwie są oczekiwania nowego pokolenia pracowników?

Okazuje się, że najważniejsza jest wysokość wynagrodzenia. Nie mniej ważna jest dobra atmosfera w pracy oraz szanse i możliwości rozwoju. Istotny aspekt stanowi również forma zatrudnienia. Najlepiej, aby od razu pojawiła się propozycja stałej współpracy ze wszystkimi świadczeniami. Kandydaci często pytają również o to, jak będzie wyglądać ich ścieżka kariery. Po jakim czasie mogą liczyć na awans lub podwyżkę. Lista oczekiwań wydaje się długa i konkretna. Pamiętajmy jednak, że duże oczekiwania kandydatów do pracy spotykają się często z wysokimi wymaganiami pracodawcy.

Dlatego warto czasem wrócić do punktu wyjścia, czyli zweryfikować swoje dokumenty aplikacyjne oraz obiektywnie ocenić zdolności, wykształcenie i doświadczenie. Jeśli mamy upatrzone konkretne stanowisko, które chcemy objąć warto przejrzeć kilka ofert i dobrze wczytać się w wymagania. Może się okazać, że nie spełniamy wszystkich kryteriów, ale dzięki temu dowiemy się w jakiej dziedzinie warto się jeszcze podszkolić albo jakie kwalifikacje uzyskać. Po zakończonym procesie rekrutacji możemy również zapytać osobę decyzyjną, jak się zaprezentowaliśmy i co musimy zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse na zdobycie pracy w danej branży.

W procesie dążenia do objęcia wymarzonego stanowiska dobrą alternatywą będzie podjęcie pracy w formie tymczasowej. Dzięki temu uzyskamy źródło dochodu, a dodatkowa aktywność zawodowa uatrakcyjni nasze CV. Co więcej, podjęcie pracy tymczasowej w interesującej nas branży może przerodzić się z czasem w formę stałego zatrudnienia.

Rynek pracodawcy – poszukiwania

Każdy pracodawca dba o to, żeby jego kadra była jak najlepiej wykwalifikowana i sprawnie współpracowała. Jak twierdzą specjaliści, w procesie poszukiwania pracowników najważniejsze jest sprecyzowanie, na jakie stanowisko poszukujemy kandydatów, a następnie określenie, co dana osoba będzie robić, jaki ma być jej zakres obowiązków, jakie kwalifikacje musi posiadać, itp. Może problem w niedopasowaniu oczekiwań pracodawców do oczekiwań kandydatów tkwi w złym sprecyzowaniu tych wymagań? Czy pracodawcy zdają sobie z tego sprawę?

Agencje pracy tymczasowej, dla których rekrutacja to jedna z podstawowych dziedzin działalności, dobrze wiedzą, że znalezienie odpowiedniego kandydata dla swojego klienta wymaga sporo pracy. Od firm składających zamówienie na pracowników starają się uzyskać szczegółowe wytyczne, które musi spełniać kandydat na pracownika. Klienci (firmy, dla których agencje pracy tymczasowej poszukują pracowników) coraz chętniej i bardziej szczegółowo precyzują oczekiwania w kontekście kwalifikacji, umiejętności potrzebnych na danym stanowisku, stopnia znajomości języka oraz zakresu czynności do wykonania, wiedząc, że to pomoże w dopasowaniu kandydata do ich potrzeb.

Zgodność umiejętności kandydata z wymaganiami zawartymi w ofercie pracy to zasada udanej rekrutacji. Jest to niezmiernie ważne w przypadku pracy za granicą, gdzie oprócz trudności językowych dochodzą również specyficzne dla danego kraju uwarunkowania pracy na danym stanowisku. Zdarza się to często w branży budowlanej, gdzie niektóre technologie budowlane mogą nie być stosowane u nas w kraju, bądź na odwrót. Czasami występują również lokalne, regionalne (na poziomie krajów, dystryktów) różnice w technikach wykonania.

Oprócz odpowiednich kwalifikacji pracodawcy przywiązują dużą wagę do tzw. umiejętności miękkich kandydata i do jego podejścia do pracy. Pracodawcy często są skłonni przyjąć osobę, która ma niższe niż wymagane w ofercie pracy kwalifikacje, ale jest zaangażowana, odpowiedzialna, zmotywowana do pracy i chce się uczyć. Pracodawcy i rekruterzy pozytywnie odbierają każde doświadczenie zawodowe kandydata – począwszy od stażu, praktyk, przez pracę tymczasową do stałego zatrudnienia. Właśnie praca tymczasowa jest dla nich oznaką, że osoby aktywnie szukają zatrudnienia na rynku pracy i nie boją się nowych wyzwań.

Praca tymczasowa a rynek pracy. Sposób na pogodzenie oczekiwań obu podmiotów?

Praca tymczasowa w okresie kryzysu wydaje się być rozwiązaniem mogącym pogodzić dwoje uczestników rynku pracy: pracodawców i pracowników. Przynosi korzyści obu stronom: kandydaci mogą w ten sposób uzupełnić swój budżet i zdobyć cenne doświadczenie.

Praca tymczasowa coraz częściej staje się realną szansą na zdobycie stałego zatrudnienia. Natomiast pracodawcy także chętniej decydują się na wynajęcie pracowników przez agencję pracy tymczasowej, bowiem w czasie kryzysu na pewno łatwiej jest zdecydować się na wynajęcie pracownika, niż zatrudnienie go na stałe w przypadku, kiedy firma jest zmuszona optymalizować koszty. Tym bardziej, że bez większego ryzyka można się przekonać, czy dany kandydat spełnia założone oczekiwania, a stąd już bardzo prosta droga do decyzji o zatrudnieniu na stały etat.


Powiązane wpisy