Planując wyjazd do pracy we Francji, czy każdego innego kraju, warto zapoznać się ze sposobem działania opieki medycznej. Przed migracją upewnij się, że posiadasz wszystkie dokumenty, które pozwolą Ci na korzystanie z miejscowej służby zdrowia. Jak wygląda służba zdrowia we Francji? Sprawdź!

Służba zdrowia we Francji

Osoby delegowane do pracy z Polski

Polak zatrudniony w polskiej firmie, pracujący tymczasowo we Francji, ma prawo do świadczeń zdrowotnych oraz korzystania z francuskiej medycyny pracy. Usługi medyczne są refundowane przez polski NFZ, jednak w ograniczonym stopniu. Refundacja dotyczy jedynie tzw. nagłych przypadków wymagających hospitalizacji i interwencji lekarskiej.

Służba zdrowia we Francji a karta EKUZ

Aby za granicą móc np. pójść do lekarza należy przed wyjazdem wyrobić sobie we właściwym oddziale NFZ kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), która jest dokumentem stwierdzającym, że jesteśmy osobami ubezpieczonymi i mamy prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Do jej wydania potrzebny jest jedynie wypełniony wniosek o wyrobienie karty oraz dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne np. zaświadczenie z ZUS-u. Kartę otrzymuje się od razu przy złożeniu wymaganych dokumentów. Należy jednak mieć na uwadze, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia refundowany przez NFZ dostęp tylko do podstawowej opieki zdrowotnej. Nie umożliwi nam bezpłatnego korzystania z innych usług, takich jak np. transport medyczny, dlatego warto więc zadbać o dodatkowe ubezpieczenie.

Należy pamiętać także o tym, że pracownik zatrudniony w Polsce, tymczasowy wyjeżdżający do pracy we Francji, podlega polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych, ale na podstawie unijnego prawa o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego może uzyskać refundację za swoje leczenie we Francji. Wystarczy, że przedstawi odpowiednie dokumenty np. zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej czyli formularz A1.

Ten dokument zaświadcza, że jesteśmy ubezpieczeni w kraju miejsca zamieszkania, mimo że pracujemy za granicą. Z kolei formularz DA1 (Prawo do opieki zdrowotnej na podstawie ubezpieczenia od wypadków przy pracy i chorób zawodowych) umożliwi uzyskanie leczenia w specjalnych przypadkach.

Osoby zatrudnione u francuskiego pracodawcy

Kiedy decydujesz się zatrudnić bezpośrednio u francuskiego pracodawcy, to na niego spada odpowiedzialność zgłoszenia cię do URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations Sociales et d’Allocations Familiales) – jest to instytucja odpowiedzialna za zbieranie od obywateli składek społecznych. Kiedy zostaniesz zarejestrowany, możesz się spodziewać, że otrzymasz pocztą pismo z Sécurité Sociale potwierdzające Twoją przynależność do państwowego systemu ubezpieczeń. W liście będzie też Twój nowy numer ewidencji podatkowej oraz Carte Vitale.

Czym jest Carte Vitale? – Służba zdrowia we Francji

To karta, przypominająca tę do bankomatu, która pozwoli Ci na korzystanie z usług medycznych. Należy ją okazywać przy wizytach u lekarzy oraz realizując recepty. Dzięki temu nasz ubezpieczyciel wie, jakie kwoty ma nam zwrócić za poniesione podczas leczenia koszty.

Jeśli z jakiegoś powodu nie otrzymasz Carte Vitale w sposób „automatyczny”, powinieneś skontaktować się z Sécurité Sociale oraz przedłożyć następujące dokumenty:

  • dowód tożsamości (ksero)
  • akt urodzenia – przetłumaczony (najlepiej jeszcze w Polsce zaopatrzyć się w kilka egzemplarzy)
  • 3 odcinki płacowe (bulletin de paie) (ksero)
  • umowa o pracę (ksero)
  • deklaracja zatrudnienia od pracodawcy
  • RIB (Relevé d’Identité Bancaire) – informacja o posiadanym przez ciebie koncie bankowym, otrzymasz ją w swoim banku.
  • akt ślubu – przetłumaczony. Jest on niezbędny w sytuacji, gdy chcesz by Twój małżonek mógł korzystać z Twojego ubezpieczenia.

By rozpocząć korzystanie z francuskiej opieki zdrowotnej, należy wybrać swojego lekarza pierwszego kontaktu. Tak jak w Polsce, będzie to lekarz, który zdiagnozuje proste przypadłości i w razie potrzeby skieruje do specjalisty. Brak dopełnienia tej procedury (rejestracji u lekarza pierwszego kontaktu) będzie skutkował niepełną refundacją kosztów leczenia.

Idąc na wizytę do lekarza sami pokrywamy koszt wizyty (zazwyczaj ok. 24 Euro), które są nam następnie w części lub w całości zwracane. To, jakiego możemy się spodziewać zwrotu, zależy od rodzaju usługi oraz cennika wybranego przez nas specjalisty. Również leki przepisane przez specjalistę często są refundowane. Nierzadko zdarza się sytuacja, że w aptece nie płaci się ani centa – farmaceuci nie pobierają opłat za leki w pełni refundowane, ich koszt jest ściągany bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Jeśli chcemy dodatkowo zabezpieczyć się przed ponoszeniem kosztów związanych z opieką medyczną, powinniśmy zadbać o prywatne ubezpieczenie. Bardzo często jest ono oferowane przez pracodawcę jako jeden z benefitów pracowniczych. Mutuelle pozwoli nam pokryć koszty okularów korekcyjnych, podwyższonego standardu opieki w szpitalu lub wizyty u lekarza specjalisty. Dodatkowo, można wykupić także ubezpieczenie caisse de prévoyance, będzie to nasze zabezpieczenie w przypadku dłuższych chorób czy inwalidztwa.

W Polsce wybierając się do lekarza, często sprawdzamy opinię na jego temat w internecie. We Francji jest to zakazane. Prawo nie pozwala komentować działań i kompetencji specjalistów. W sieci znajdziemy jedynie dane teleadresowe, bez informacji o cenach usług i wyposażeniu gabinetu.


Gotowy do wyjazdu do pracy we Francji? Sprawdź aktualne oferty!


Powiązane wpisy