Pomoc dla Ukrainy płynie dosłownie z całego świata, Polska w tym zakresie zaprezentowała się z najlepszej strony. Ponad 1 milion uchodźców obecnie przebywa na terenie Polski. Jak wygląda ich pobyt w świetle prawa? W sobotę weszła specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Szczegóły przedstawiamy w artykule.

W sobotę (12.03.2022) Prezydent RP Andrzej Duda podpisał specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Ustawa obowiązuje z datą wsteczną czyli od 24.02.2022, ale większość spraw można załatwić dopiero od 16.03.2022

Jak do tej pory wyglądał pobyt osób z Ukrainy?

Zanim doszło do tragicznych zdarzeń na terytorium Ukrainy, wjazd do Polski był możliwy na podstawie:

 • ważnego paszportu biometrycznego (maksymalnie 3 miesiące)
 • wizy 
 • karty pobytu/rezydenta UE 

Oprócz tego, osoba,która przyjeżdża do pracy powinna mieć osobne zezwolenie/zaproszenie do pracy w Polsce. Jeżeli taki pracownik wyrazi chęć pozostania w Polsce bez ponownego wyrabiania wizy, istnieje możliwość złożenia wniosku na kartę tymczasowego pobytu. Po 5 latach można starać się o kartę rezydenta UE, a później nawet o obywatelstwo. 

Praca w Niemczech bez znajomości języka – lista branż

Możliwość wyrobienia PESEL-u, Profilu Zaufanego, konta w banku, ubezpieczenia wcześniej był możliwy wyłącznie z aktualnym meldunkiem oraz załatwioną pracą w Polsce. 

Ale wszystko zmieniło się po 24.02.2022. Niżej w artykule przedstawiamy szczegóły specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. 

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – niezbędna informacja

Aktualnie, wjazd do Polski jest możliwy bez żadnych dokumentów. W związku z podpisaną ustawą, pobyt osób, które przekroczyły od tego momentu granicę Polski jest uznany za legalny podczas następnych 18 miesięcy (liczy się od daty przekroczenia granicy). 

W tym celu, osoba musi zgłosić się do najbliższego urzędu miasta (maks. do 60 dni od dnia przekroczenia granicy) gdzie:

 • złoży odpowiedni wniosek o rejestrację pobytu w Polsce (należy mieć ze sobą paszport/akt urodzenia itp.)
 • pracownicy urzędu nieodpłatnie zrobią zdjęcia, które są niezbędne podczas rejestracji
 • zostanę pobrane odciski palców 

Po upłynięciu 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku, osoba może składać dokumenty na kartę tymczasowego pobytu. 

Ważne! Wszystkie opisane ułatwienia dotyczą jedynie osób, które przekroczyły granicę po 24.02.2022 i nie złożyły wniosku o status uchodźcy. W ramach nadania statusu obowiązują nieco inne ułatwienia. Szczegóły znajdziesz w artykule:

Status uchodźcy w Polsce – niezbędne informacje

Pamiętaj też, że w każdym momencie możesz wycofać wniosek o nadanie statusu uchodźcy.

Ale! Przedłużenie legalności pobytu dotyczy również osób, którym w okresie od 24.02.2022 upłynął okres ważności ich dokumentów, mówimy tutaj m.in. o:

 • kartach pobytu,
 • polskich dokumentach tożsamości obywatela Ukrainy,
 • zgodach na pobyt tolerowany

Praca w Polsce a specustawa

Wraz z wejściem specustawy zniesiono obowiązek wystawienia zezwoleń na pracę dla osób z Ukrainy. Rynek pracy jest teraz całkowicie otwarty dla Ukraińców. Bezpośrednio po zatrudnieniu, pracodawca w ciągu 14 dni musi jedynie zgłosić ten fakt do odpowiedniego urzędu miasta/gminy

Pobyt w Polsce a specustawa

Co jeszcze zmieniło się w kwestii pobytu obywatela Ukrainy w Polsce?

 • Istnieje możliwość wyrobienia numeru PESEL przy posiadaniu wyłącznie paszportu/dowodu tożsamości
 • Profil Zaufany, który zakłada się automatycznie wraz z otrzymaniem nr PESEL-u
 • Możliwość nieodpłatnej nauki w szkole (zapisy odbywają się bezpośrednio w najbliższej placówce edukacyjnej)
 • Darmowy dostęp do opieki zdrowotnej

Przewidywane jest również wsparcie finansowe w wymiarze 300 zł/na osobę. Zasady/szczegóły otrzymania świadczeń jeszcze nie zostały sprecyzowane. 

Osoby, które w tym trudnym czasie wyraziły chęć pomocy uchodźcom z Ukrainy również mogą liczyć na dodatkowe wsparcie od Państwa. Póki co również nie ujawniono szczegółów. 

Oferujesz nocleg/zakwaterowanie dla osób z Ukrainy?

#wspieramyUkrainę

Powiązane wpisy