Stawki minimalne w Niemczech są negocjowane zazwyczaj co dwa lata. W 2020 roku obowiązywała stawka 9,35 EUR brutto. 1 stycznia 2021 jednak nastąpiła podwyżka i aktualnie stawka minimalna w Niemczech wynosi 9,50 EURO brutto na godzinę. Niektóre grupy zawodowe są objęte innymi regulacjami. Przeczytajcie!

stawki minimalne w Niemczech

Stawki minimalne w Niemczech – nie dla wszystkich!

Ustawowa płaca minimalna nie obowiązuje:

 • młodzieży poniżej 18 r.ż. bez wykształcenia zawodowego
 • praktykantów na szkoleniu zawodowym – niezależnie od ich wieku
 • osób długotrwale przebywających na bezrobociu – przez pierwsze 6 miesięcy po zakończeniu bezrobocia
 • stażystów
 • wolontariuszy
Animated Blue Banner

Od 2019 roku w żadnej branży (poza wyżej wymienionymi grupami) pracodawca nie może płacić mniej niż przewiduje ustawowe wynagrodzenie minimalne!

Czy praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa?

Stawki minimalne w Niemczech w 2021 r.

Poniżej wszystkie zawody objęte ustawową stawką minimalną. Wszystkie podane stawki są kwotami brutto.

Edukacja

 • nauczyciel – 16,19 EUR
 • nauczyciel z dyplomem licencjata – 16,39 EUR

Dekarz – 14,10 EUR – dla osób wykwalifikowanych, 12,60 EUR – dla niewykwalifikowanych

Elektromonter – 12,40 EUR

Branża sprzątająca

 • sprzątanie i konserwacja wnętrz – 11,11 EUR
 • czyszczenie elewacji i powierzchni szklanych – 14,10 EUR (landy zachodnie) lub 13,50 EUR (landy wschodnie)
 • sprzątanie ulic ( w tym branża odpadów) – 10, 25 EUR (do 30.09.2021), 10,45 EUR (od 1.10. 2021)

Pracownicy tymczasowi (zatrudnienie przez agencję pracy) – 10,15 EUR (landy zachodnie); 9,88 EUR (landy wschodnie i Berlin). Od 1.04.2021 – 10,45 EUR dla całych Niemiec

Opiekun/opiekunka osoby starszej – 11,60 EUR (landy zachodnie i Berlin) lub 11,20 EUR (landy wschodnie). Od 1.09.2021 – 12,50 EUR dla personelu średnio wykwalifikowanego na terenie Niemiec.

Potrzebujesz rachunku w EURO? Załóż konto w mBanku bez wychodzenia z domu >>

mBank Banner

Praca w Niemczech – pierwsze formalności

Podwyżki stawek minimalnych w 2021 roku

W niektórych branżach stawki minimalne zmienią się nie tylko 1 stycznia. Podwyżek w ciągu roku może się spodziewać sektor medyczny.

Personel medyczny w 2021 roku dostanie specjalny dodatek w wysokości 70 EUR/miesięcznie. W 2022 roku ta kwota wzrośnie do 120 EUR/miesięcznie.

Oprócz tego w ciągu 2021 roku ma wzrosnąć wynagrodzenie stażystów: z 515 EUR do 550 EUR/miesięcznie.

Układy zbiorowe w Niemczech – Na czym polegają?

Branżowa płaca minimalna w Niemczech

Branża budowlana

 • pracownik budowlany – 12,85 EUR;
 • wykwalifikowany pracownik budowlany – 15,70 EUR (landy zachodnie) i 15,55 EUR w Berlinie;

Malarze i lakiernicy

 • pracownicy bez kwalifikacji – 11,10 EUR;
 • pracownik wykwalifikowany (z dyplomem zawodowym) – 13,50 EUR


Powiązane wpisy