Żaden z krajów skandynawskich nie ma ustalonej jednej, obowiązującej każdego płacy minimalnej. Wyjątek stanowi Norwegia, która na mocy różnych układów zbiorowych określiła stawki minimalne dla niektórych branż. Od 1 grudnia 2018 roku stawki minimalne w Norwegii ulegną zmianie. Na podwyżki będzie mógł liczyć każdy pracownik m. in. z branży budowlanej, transportowej, usług sprzątających czy turystycznej.

Stawki minimalne w Norwegii – nowe kwoty

Podane kwoty dotyczą stawek godzinowych, brutto.

Branża budowlana

Przepisy dotyczą każdego pracownika wykonującego prace budowlane.

 • Pracownik posiadający kwalifikacje zawodowe – 203,80 NOK
 • Pracownik bez kwalifikacji i bez doświadczenia zawodowego – 183,10 NOK
 • Pracownik bez kwalifikacji, ale z doświadczeniem zawodowym – 191 NOK
 • Pracownik niepełnoletni – 122,90 NOK

Branża transportowa

 • Kierowca busa – 155,87 NOK
 • Kierowca samochodu ciężarowego – 171,45 NOK
 • Dieta kierowcy na długich trasach – 300 NOK

Usługi sprzątające

 • Każdy pełnoletni pracownik – 181,43 NOK
 • Niepełnoletni pracownik – 133,39 NOK
 • Minimalny dodatek godzinowy za pracę w nocy – 26 NOK

Turystyka i gastronomia

 • 16-letni pracownik – 105,83 NOK
 • 17-letni pracownik – 115,33 NOK
 • 18-letni pracownik – 129,59 NOK
 • Pracownicy powyżej 18 r.ż. – 161,87 NOK

Rolnictwo i ogrodnictwo

W tej branży stawki minimalne są inne dla pracowników zatrudnionych na stałe i dla pracowników sezonowych. Stali pracownicy:

 • Pracownicy z wykształceniem zawodowym: 150,30 NOK
 • Pracownicy bez wykształcenia zawodowego: 138,55 NOK
 • Pracownicy poniżej 18 r.ż.: 108,15 NOK

Pracownicy sezonowi:

 • Pracownicy poniżej 18 r.ż.: 98,65 NOK
 • Powyżej 18 r.ż. zatrudnieni do 12 tygodni: 118,655 NOK
 • Powyżej 18 r.ż. zatrudnieni między 12-24 tygodni: 124,15 NOK

Przepisy dotyczące stawek minimalnych w Norwegii mają na celu ochronę pracowników przed nieuczciwymi pracodawcami. Zarobki w poszczególnych branżach mogą być oczywiście znacznie wyższe. Zarobki w Norwegii należą do jednych z wyższych w Europie – średnia miesięczna pensja wynosi około 45 500 NOK brutto.

Zainteresowani pracą w Norwegii?