Żaden z krajów skandynawskich nie ma ustalonej jednej, obowiązującej każdego stawki płacy minimalnej. Wyjątek stanowi Norwegia, która na mocy różnych układów zbiorowych określiła stawki minimalne dla niektórych branż. Od 2022 roku stawki minimalne w Norwegii uległy zmianie. Na podwyżki będzie mógł liczyć każdy pracownik m.in. z branży budowlanej, transportowej, usług sprzątających czy turystycznej.

Ważne! od 12.02.2022 Norwegia zniosła wszystkie możliwe restrykcje związane z Covid-19. Zasady wjazdu dla osób zaszczepionych oraz niezaszczepionych są identyczne. Ponadto nie ma obowiązku:

 • wykonania testu
 • odbycia kwarantanny
 • wypełnienia formularza lokalizacyjnego

Koszty życia w Norwegii – Mieszkanie, wyżywienie, transport

Pobyt w Norwegii

Przy wjeździe do Norwegii trzeba okazać dowód osobisty lub paszport, jednak zaleca się legitymowanie tym drugim dokumentem. 

Zwróć uwagę na ważność swojego dokumentu oraz jego stan techniczny, aby uniknąć problemów przy przekraczaniu granicy. Jako obywatelowi UE, przysługuje Ci prawo do 3-miesięcznego pobytu w Norwegii w celach turystycznych bez ubiegania się o zezwolenie na pobyt. 

W przypadku osób poszukujących zatrudnienia, które zarejestrowały się w norweskim urzędzie pracy, pobyt może trwać do 6-miesięcy. Po upływie tego okresu, należy niezwłocznie wnieść wniosek o stały pobyt w Norweskim Urzędzie ds. Cudzoziemców – Utenriksdepartementet.

Stawki minimalne w Norwegii – nowe kwoty

Według statystyk imigranci zarabiają przeciętnie jednak trochę mniej tj. ok 40 000 NOK/18 400 PLN. Stawki godzinowe wynagrodzeń najczęściej dzielą się na kategorie: 

 • dla pracowników młodocianych do 20 roku życia
 • bez kwalifikacji
 • specjalistów
 • pracowników wykwalifikowanych. 

Niżej możemy sprawdzić minimalne stawki godzinowe.

Zarobki w Norwegii 2022 – Ile zarabia się w Norwegii?

Branża budowlana

Przepisy dotyczą każdego pracownika wykonującego prace budowlane.

 • posiadający kwalifikacje zawodowe – 220 NOK (97 PLN)
 • bez kwalifikacji i bez doświadczenia zawodowego – 198 NOK (88 PLN)
 • z doświadczeniem zawodowym – 206 NOK (91 PLN)
 • pracownik niepełnoletni – 132 NOK (58 PLN)

Branża transportowa

 • kierowca autobusu – 174 NOK (77 PPN)
 • kierowca samochodu ciężarowego – 185 NOK (82 PLN)

Usługi sprzątające

 • każdy pełnoletni pracownik – 196 NOK (87 PLN)
 • niepełnoletni pracownik – 146 NOK (65 PLN)

Turystyka i gastronomia

 • 16-letni pracownik – 114 NOK (50 PLN)
 • 17-letni pracownik – 123 NOK (54 PLN)
 • 18-letni pracownik – 137 NOK (61 PLN)
 • pracownicy powyżej 18 r.ż. – 175 NOK (77 PLN)

Rolnictwo i ogrodnictwo

W tej branży stawki minimalne są inne dla pracowników zatrudnionych na stałe i dla pracowników sezonowych. Stali pracownicy:

 • bez wykształcenia zawodowego – 149 NOK (66 PLN)
 • poniżej 18 r.ż. – 118 NOK (52 PLN)

Pracownicy sezonowi:

 • poniżej 18 r.ż. – 109 NOK (48 PLN)
 • powyżej 18 r.ż. zatrudnieni do 12 tygodni – 129 NOK (57 PLN)
 • powyżej 18 r.ż. zatrudnieni na czas 12-24 tygodni – 134 NOK (59 PLN)

Przepisy dotyczące stawek minimalnych w Norwegii mają na celu ochronę pracowników przed nieuczciwymi pracodawcami. Zarobki w poszczególnych branżach mogą być oczywiście znacznie wyższe.

Stawki minimalne w Norwegii – podsumowanie

Stanowisko/branżaMinimalne stawki godzinowe
Pracownik budowlany220 NOK/ok. 101 PLN
Inżynier180 NOK/ok. 82 PLN
Praca przy zbiorach135 NOK/ok. 62 PLN
Sprzątanie196 NOK/ok. 90 PLN
Rybołówstwo205 NOK/ok. 94 PLN
Elektryk196 NOK/ok. 90 PLN
Kierowca ciężarówki185 NOK/ok. 85 PLN
Kierowca autobusu174 NOK/ok. 80 PLN
Gastronomia/hotelarstwo175 NOK/ok. 80 PLN

Zainteresowani pracą w Norwegii?

Powiązane wpisy