Większość państw europejskich ma prawnie ustalone minimalne wynagrodzenie dla pracowników. W niektórych krajach, np. w Niemczech, stawki są różne w zależności od branży. Z kolei w Skandynawii nie ma odgórnie ustalonej stawki minimalnej. Dość kontrowersyjna jest tak zwana wiekówka, która obowiązuje w Holandii. Ze względu na to, że do Niderlandów wyjeżdża bardzo dużo młodych osób, temat wiekówki jest powszechny wśród Polaków. Mało kto wie, że stawki minimalne w Wielkiej Brytanii również są różne w zależności od wieku pracownika. Sprawdźcie!

Stawki minimalne w Wielkiej Brytanii

Przypominamy, iż wjazd do UK jest możliwy na podstawie ważnego paszportu wraz z wizą (jeżeli to jest wyjazd do pracy). Więcej o nowych zasadach pracy po Brexicie.

Natomiast w związku z panującą pandemią koronawirusa oprócz Unijnego Certyfikatu, osoby podróżujące powinny wykonać test:

  • w 2 dniu pobytu (osoby zaszczepione)
  • max 48 godzin przed podróżą oraz w 2 dniu pobytu (osoby niezaszczepione)

Oprócz tego, wszyscy podróżujący muszą wypełnić formularz lokalizacyjny, w którym należy zaznaczyć nr referencyjny wykupionego testu na 2 dzień pobytu.

National Minimum Wage – komu przysługuje?

National Minimum Wage to najniższa kwota kwota jaką powinien otrzymać każdy pracownik w Wielkiej Brytanii. Minimalne wynagrodzenie należy się każdemu bez względu na wykonywaną pracę czy wymiar czasu pracy. NMW obowiązuje również osoby delegowane do pracy na Wyspach z innego kraju.

Szukając pracy w UK, należy więc zwracać uwagę na oferowane przez pracodawcę wynagrodzenie i nigdy nie podpisywać umowy, która zawiera mniejsza kwotę, niż NMW, gdyż taki dokument nie będzie miał mocy prawnej! Od przepisów ustalających wynagrodzenie są pewne wyjątki. Stawki minimalne nie obowiązują osób, które:

  • są samozatrudnione
  • pracują wolontaryjnie
  • przebywają w Wielkiej Brytanii na wymianie studenckiej, np. program Erasmus
  • studiują na uczelni wyższej i są w trakcie trwania stażu
  • mają mniej niż 16 lat

Długi w Polsce a wyjazd za granicę do pracy

Stawki minimalne w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii płace minimalne nie są jednakowe dla wszystkich osób. Najniższe wynagrodzenie otrzymują stażyści, tzw. apprentice, czyli osoby, które jeszcze uczą się w szkole i jednocześnie odbywają praktyki zawodowe. Pełną stawkę minimalną, która obowiązuje już do emerytury, otrzymują osoby, które skończyły 23 lata. Podobnie jak w Holandii, stawki są aktualizowane dwa razy w roku, w kwietniu i październiku.

Real Living Wage

W Wielkiej Brytanii obowiązuje również tzw. Real Living Wage (RLW). Jest to nic innego jak realna stawka godzinowa, którą zaleca się wypłacać pracownikowi, żeby zapewnić mu godne warunki życia w UK (stawkę oblicza się na podstawie aktualnych cen na żywność/zakwaterowanie itp.).

W 2022 roku RLW wynosi:

  • £ 11,05 dla mieszkańców Londynu
  • £ 9,90 dla pozostałych

Ale! Jest to jedynie zalecenie ze strony brytyjskiego rządu. Pracodawcy mogą, ale nie muszą stosować wyżej wspomnianych stawek.

Oto stawki minimalne w Wielkiej Brytanii, które obowiązują od kwietnia 2022:

Wiek pracownikaStawka godzinowa brutto
apprentice£ 4,81
poniżej 18 lat£ 4,81
od 18 do 20 lat£ 6,83
od 21 do 22 lat£ 9,18
powyżej 23 lat£ 9,5

Mimo, że są to ustalone stawki dla osób niepełnoletnich, należy mieć na uwadze, że dotyczą one przede wszystkim rodowitych Brytyjczyków. Polacy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą liczyć na zatrudnienie jedynie bezpośrednio u Brytyjskiego pracodawcy, jednak bezpieczniej jest poczekać do osiemnastki!


Sprawdź aktualne oferty pracy w Wielkiej Brytanii!


Powiązane wpisy