Większość państw europejskich ma prawnie ustalone minimalne wynagrodzenie dla pracowników. W niektórych krajach, np. w Niemczech, stawki są różne w zależności od branży. Z kolei w Skandynawii nie są ustalone w ogóle stawki minimalne. Dość kontrowersyjna jest tak zwana wiekówka, która obowiązuje w Holandii. Ze względu na to, że do Niderlandów wyjeżdża bardzo dużo młodych osób, temat wiekówki jest powszechny wśród Polaków. Mało kto wie, że stawki minimalne w Wielkiej Brytanii również są różne w zależności od wieku pracownika. Sprawdźcie!

Stawki minimalne w Wielkiej Brytanii

National Minimum Wage – komu przysługuje?

National Minimum Wage to najniższa kwota kwota jaką powinien otrzymać każdy pracownik w Wielkiej Brytanii. Minimalne wynagrodzenie należy się każdemu bez względu na wykonywaną pracę czy wymiar czasu pracy. NMW obowiązuje również osoby delegowane do pracy na Wyspach z innego kraju.

Szukając pracy w UK, należy więc zwracać uwagę na oferowane przez pracodawcę wynagrodzenie i nigdy nie podpisywać umowy, która zawiera mniejsza kwotę niż NMW, gdyż taki dokument nie będzie miał mocy prawnej! Od przepisów ustalających wynagrodzenie są pewne wyjątki. Stawki minimalne nie obowiązują osób, które:

  • są samozatrudnione
  • pracują wolontaryjnie
  • przebywają w Wielkiej Brytanii na wymianie studenckiej, np. program Erasmus
  • studiują na uczelni wyższej i są w trakcie trwania stażu
  • mają mniej niż 16 lat

Stawki minimalne w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii płace minimalne nie są jednakowe dla wszystkich osób. Najniższe wynagrodzenie otrzymują stażyści, tzw. apprentice, czyli osoby, które jeszcze uczą się w szkole i jednocześnie odbywają praktyki zawodowe. Pełną stawkę minimalną, która obowiązuje już do emerytury, otrzymują osoby, które skończyły 25 lat. Podobnie jak w Holandii stawki są aktualizowane dwa razy w roku, w kwietniu i październiku.

Oto stawki minimalne w Wielkiej Brytanii, które obowiązują od kwietnia 2020:

Wiek pracownikaStawka godzinowa brutto
apprentice£ 4.15
poniżej 18 lat£ 4.55
od 18 do 20 lat£ 6.45
od 21 do 24 lat£ 8.20
powyżej 25 lat£ 8.72

Mimo, że są ustalone stawki dla osób niepełnoletnich, to należy zdawać sobie sprawę, że dotyczą one przede wszystkim rodowitych Brytyjczyków. Polacy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą liczyć na zatrudnienie jedynie bezpośrednio u Brytyjskiego pracodawcy, jednak bezpieczniej jest poczekać do osiemnastki!


Sprawdź aktualne oferty pracy w Wielkiej Brytanii!


Powiązane wpisy