Wyjazd do pracy za granicę często wydaje się chwilowym rozwiązaniem – liczymy, że uda nam się oszczędzić trochę pieniędzy, a w końcu znaleźć lepszą pracę w Polsce. Jednak dłuższy pobyt poza Polską często sprawia, że trudno jest wrócić do realiów kraju nad Wisłą. Ostatecznie wiele osób, zamiast wrócić, decyduje się ściągnąć do siebie pozostałych członków rodziny: partnera, dzieci, rodzeństwo…

Dziś przedstawimy Wam, jakie świadczenia przysługują rodzinom z dziećmi w krajach, do których najczęściej migrują Polacy: Wielka Brytania, Niemcy i Holandia.

PWU-ikona-zasilkirodzinne
Wielka Brytania

Wielka Brytania to najpopularniejszy kierunek wśród migrujących Polaków. Na wyjazd decydują się zarówno młodzi ludzie jak i całe rodziny.
Jeśli wyjeżdżasz do UK z dziećmi i masz prawo do stałego pobytu na Wyspach – tzn. pracujesz, jesteś samozatrudniony lub zarejestrowany jako osoba szukająca pracy, bądź też towarzysz swojemu partnerowi lub bliskiej rodzinie, która ma to prawo – możesz ubiegać się o zasiłek Child Benefit. Przysługuje on nawet podopiecznym do 20 roku życia, o ile dziecko kształci się w systemie dziennym. W szczególnych przypadkach, gdy udowodnisz, że łożysz na utrzymanie dziecka, możesz otrzymać zapomogę również gdy dziecko znajduje się poza granicami Wielkiej Brytanii.
Child Benefit przysługuje rodzinie bez względu na dochód. Jednak w przypadku, gdy roczne zarobki jednego z opiekunów przekroczą 50000£ pobieranie CHB przestaje mieć sens – nałożony podatek sprawi, że pod koniec roku podatnik będzie zobowiązany zwrócić pobraną na dziecko kwotę.
Na chwilę obecną kwota zasiłku wynosi 20,70£/tydzień na pierwsze dziecko i 13,70£ na kolejne. Zazwyczaj czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu jest dość długi, może trwać nawet 12 miesięcy. Jeśli jednak decyzja o przyznaniu świadczenia będzie pozytywna, opiekun dziecka otrzyma wszystkie przysługujące mu transze zasiłku z okresu oczekiwania, a nawet i 3 miesięcy przed złożeniem dokumentów (o ile już wtedy przysługiwał mu CHB).
Również służba zdrowia wychodzi naprzeciw rodzicom. Dzieci i kobiety w ciąży mogą w Wielkiej Brytanii liczyć na darmową opiekę stomatologiczną i pełną refundację leków.
Oprócz przysługującego wszystkim rodzicom Child Benefit, system socjalny w Wielkiej Brytanii przewiduje też liczne udogodnienia dla rodziców i opiekunów o niskich zarobkach, bądź bezrobotnych. Każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany przez HMRC (Her Majesty’s Revenue & Customs – można to swobodnie przetłumaczyć jako „Urząd Podatkowy Jej Królewskiej Mości”). Możesz dostać m.in. pieniądze z Child Tax Credit, dofinansowanie posiłków i komunikacji szkolnej, a także ubrań czy opłat za mieszkanie.
 

Niemcy

Niemcy, od lat zmagający się ze starzejącym się społeczeństwem, mają rozwiniętą politykę prorodzinną. Jeśli zdecydujecie się na rodzinną przeprowadzkę do Niemiec, również będziecie mogli z niej korzystać.
Polacy pracujący w Niemczech najczęściej korzystają z zasiłku Kindergeld – pieniądze na dzieci może otrzymać niemal każdy rodzic, który pracuje w Niemczech. Pieniądze przysługują bez względu na zarobki czy fakt zamieszkania z dzieckiem. Przypadki polskich pracowników delegowanych do pracy w Niemczech rozpatrywane są indywidualnie – ważne, żeby osoba ubiegająca się o świadczenia miała nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli płaciła cały lub znaczną część podatku w RFN.
By otrzymać świadczenia należy przedłożyć odpowiednie dokumenty w Niemieckiej Kasie Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse). Jeśli nasze podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, możemy się spodziewać 188 € miesięcznie za dwoje pierwszych dzieci, 194 € za trzecie dziecko i 219 € za czwarte i kolejne dzieci. Świadczenia można otrzymywać nawet do ukończenie przez dziecko 25 roku życia – pod warunkiem, że pozostaje na naszym utrzymaniu jako osoba ucząca się.
Jeśli Twoje dziecko urodziło się w Niemczech, możesz skorzystać ze świadczenia przeznaczonego dla świeżo upieczonych rodziców. Jego wysokość jest zależna od tego, jaka była Twoja pensja przed urlopem rodzicielskim. Elterngeld, bo tak nazywa się to świadczenie, wynosi między 300 a 1800 € i jest wypłacane przez 12 miesięcy. Minimalna kwota przysługuje również osobom niepracującym, zajmującym się domem.
Jeśli rodzic zdecyduje się łączyć opiekę nad dzieckiem z pracą na niepełny etat, będzie mógł dłużej korzystać z zasiłku, choć ten będzie miał niższą wartość.
Rodzicom dzieci o niskich dochodach przysługuje też szereg innych udogodnień, m.in.: dodatek na dziecko, pieniądze na wydatki związane z edukacją czy dofinansowanie szkolnych obiadów.
 

Holandia

Holandia dała nam się poznać, jako kraj liberalny i otwarty. Dzieci są tam mile widziane, a i rząd dba o rodziców i ich pociechy.
Zasiłek na dziecko – Kinderbijslag – przysługuje w Holandii każdemu rodzicowi, który płaci w tym kraju podatki. Zasiłek wypłacany jest kwartalnie, a jego wysokość zależy od wieku dziecka. Rodzicom maluchów w wieku 0-5 lat przysługuje kwartalnie kwota 191,65 €; 6-11 lat: 232,71 €; 12-17 lat: 273,78 €. W sytuacji, gdy dziecko jest np. niepełnosprawne lub mieszka poza domem przysługująca kwota wzrasta. Natomiast, gdy niepełnoletni zaczyna zarabiać, zasiłek może ulec zmniejszeniu.
Jeśli pobierasz zasiłek rodzinny, a Twoje dochody i majątek nie są duże, możesz ubiegać się o dodatek na dziecko. Inaczej niż zasiłek, dodatek jest wypłacany miesięcznie. W sumie, rocznie na pierwsze dziecko można otrzymać ok. 1000 €. Kolejne dzieci zwiększają kwotę zapomogi o 400 – 100 €.
By otrzymać świadczenia należy się zgłosić do Sociale Verzekeringsbank (SVB), jest to w Holandii organ pełniący funkcje podobne do Polskiego ZUSu. Na stronie tej instytucji (dostępna polska wersja językowa) znajdziecie szczegóły dot. poszczególnych świadczeń i procesu ubiegania się o nie.
Kolejną ulgą finansową dla rodziców w Holandii jest bezpłatna opieka zdrowotna dla ich pociech. W Holandii jest obowiązek wykupienia prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz współfinansowania usług medycznych, jednak dzieci są leczone za darmo, w ramach ubezpieczenia jednego z rodziców.

Wyjazd za granicę z rodziną to duże wyzwanie. Diametralna zmiana środowiska jest stresująca dla wszystkich – dużych i małych. Jeśli planujesz taką przeprowadzkę, bezpiecznie zrobić ją na raty. Gdy jeden z rodziców wyjeżdża przygotować nowe życie za granicą, drugi zajmuje się zamykaniem spraw w Polsce. Nie ryzykuj wyjazdu z rodziną, jeśli nie masz stałej pracy i odpowiedniego mieszkania.