Rozwój oraz usprawnianie systemu edukacji przedszkolnej jest priorytetem praktycznie w każdym kraju UE. O różnicach między systemami edukacji przedszkolnej w Polsce oraz w innych krajach europejskich będzie dalej w artykule.

Wydatki na służbę zdrowia w Polsce oraz w innych krajach Europy

System edukacji przedszkolnej – zasady i programy przyjęte w UE

Na przełomie ostatnich lat, Parlament Europejski przyjął kilka ważnych ustaw oraz programów socjalnych, które mają na celu udoskonalenie systemu edukacji przedszkolnej w poszczególnych krajach. 

W 2014 roku został przygotowany raport pt. Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie . Oprócz ogólnych podsumowań na temat osiągnięć poszczególnych krajów europejskich w sektorze edukacji, wyszczególniono zasady procesu dydaktycznego oraz doboru kadry nauczycielskiej. Każdy kraj może, ale nie musi stosować się do powyższych zasad. 

Animated Blue Banner

Głównym celem wyżej wspomnianych programów jest ulepszenie edukacji przedszkolnej w Europie. Co później miałoby spowodować zwiększenie liczby dzieci w przedszkolach i żłobkach. Nadrzędnym celem jest powszechna edukacja od wczesnych lat.

Dlaczego edukacja przedszkolna jest ważna?

Przede wszystkim, Unia Europejska kładzie nacisk na model rodziny pracującej. Parlament Europejski mocno lobbuje temat edukacji przedszkolnej, właśnie dlatego żeby kobieta miała możliwość jak najszybciej wrócić na rynek pracy

Dodatkowo, badania wskazują iż dzieciom, które uczęszczali do żłobka i przedszkola jest o wiele łatwiej nawiązać kontakt z rówieśnikami w przyszłości. Czyli istnieje mniejsza szansa na to, że dziecko będzie miało problemy społeczne. 

System edukacji przedszkolnej w Europie i w Polsce

Na system edukacji przedszkolnej składa się kilka obszarów: 

  • dostępność miejsc
  • organizacja wczesnej edukacji
  • opłaty
  • opieka domowa
  • kadra nauczycielska

Po kolei przejdziemy przez wszystkie obszary i zobaczymy podstawowe różnice w Polsce na tle innych krajów europejskich.

Podróże w czasie pandemii – dokąd mogą wyjechać Polacy?

Dostępność miejsc

W Danii, Niemczech czy Szwecji rząd zapewnia miejsce dla każdego dziecka w przedszkolu. W przypadku kiedy brakuje miejsc do publicznego przedszkola, rząd refunduje opłaty za prywatną instytucję.

Polska

Niestety w Polsce rodzice powinni nawet z kilku rocznym wyprzedzeniem stanąć w kolejce do wybranego żłobka czy przedszkola. O żadnym dofinansowaniu, w przypadku zapisania się prywatnego żłobka nie ma mowy. 

O urlopie macierzyńskim w Polsce i w Europie przeczytasz tutaj.

Organizacja wczesnej edukacji

W krajach skandynawskich, bałtyckich oraz w Chorwacji i Słowenii jest stosowany nieco inny system organizacji edukacji. Mianowicie chodzi o to, że wszystkie placówki edukacyjne są podporządkowane do jednej instytucji – tzw. Resortu Edukacji i Szkolnictwa. Mało tego, dziecko po skończeniu 3 lat nie musi zmieniać miejsca opieki. Jest to sporym ułatwieniem w komunikacji na linii rząd – nauczyciele.

Polska

W odróżnieniu od wyżej wspomnianych krajów, w Polsce  za przedszkola i żłobki odpowiada jedna instytucja, a za szkoły podstawowe, licea – zupełnie inna. W wyniku tego mamy kilka różnych instytucji, gdzie każdy ma własne zasady. Często jest to powodem braku porozumienia się między nimi.

System edukacji przedszkolnej – opłaty

Jak wspomniano wyżej sporo krajów europejskich refunduje opłaty za żłobek czy przedszkole. Tam, gdzie jednak opłaty obowiązują (np. Francja, Hiszpania, Włochy) zapłacimy od 1000-4000 euro/rocznie. Mimo tego, w tych krajach rząd wypłaca różnego rodzaju dodatki socjalne, które całkowicie pokrywają opłaty za żłobek. 

Polska

Edukacja we wszystkich publicznych instytucjach w Polsce jest darmowa. Przy tym, dziecko może przebywać w przedszkolu w godzinach od 8:00 – 13:00. Za tzw. nadgodziny musimy już zapłacić ok. 5 zł/dziennie. Również rodzice muszą płacić za wyżywienie dziecka – ok. 9 zł/dziennie. 

Ceny za przedszkole niepubliczne wahają się od 1000-2000 zł/miesięcznie.

Czas wolny od pracy za granicą – jak go wykorzystać?

Opieka domowa

Opieka domowa cieszy się sporą popularnością w takich krajach jak Belgia, Francja, Niemcy czy Wielka Brytania. Chodzi o zorganizowanie małej grupy uczniów do nauki w domu (max 8 osób). Do tego są specjalnie wykwalifikowane nauczyciele. W większości przypadków, te osoby powinny być bardziej rozeznani w obszarach psychologii oraz komunikacji.

Polska

W Polsce opieka domowa nie jest na tyle rozpowszechniona. W ciągu ostatnich lat jedynie ok. 30 opiekunów zdecydowało się prowadzić zajęcia w domu.

Kwalifikacje kadry nauczycielskiej

We Francji, Włoszech oraz w Portugalii nauczyciele edukacji przedszkolnej są zobowiązani do posiadania tytułu magistra. Natomiast w Irlandii oraz na Słowacji nauczyciel nie jest zobowiązany do posiadania jakichkolwiek kwalifikacji. Pozostałe kraje zalecają skończyć kurs doskonalenia zawodowego, ale nie jest to wymóg.

Polska

Polski nauczyciel, który opiekuje się dziećmi w wieku poniżej 3 lat jest zobowiązany do posiadania wykształcenia na poziomie szkoły średniej. Później wymagany jest licencjat.

Pamiętaj!  Dobrze rozwinięty system edukacji przedszkolnej jest gwarantem wykwalifikowanego społeczeństwa.

Myślisz o zmianie branży?