Nie ulega wątpliwości, że migranci zarobkowi znacznie rzadziej wybierają Finlandię jako kraj docelowy. Może mieć to związek zarówno z chłodnym klimatem, jak i z językiem. Jeśli jednak zdecydujemy się na życie i pracę w Finlandii, możemy odkryć wiele korzyści jakie oferuje ten kraj, m.in. fiński system edukacji. W tym artykule wyjaśnimy na czym polega jego fenomen. 

Obecnie wjazd na teren Finlandii przebiega bez większych komplikacji, ponieważ Polska została zakwalifikowana jako kraj niskiego ryzyka zakażenia COVID-19. To oznacza, że nie musisz poddawać się kontroli bezpieczeństwa zdrowotnego na wjeździe, ani okazywać certyfikatu szczepienia, czy też testu na koronawirusa. Do 22 sierpnia 2021 roku obowiązuje nieograniczony ruch z krajów UE i Schengen. Sprawdzaj aktualizacje tych informacji na bieżąco! 

Aby przekroczyć fińską granicę musisz mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport, jednak ten drugi dokument jest bardziej zalecany. Jeśli wjeżdżasz do Finlandii na okres nieprzekraczający trzech miesięcy, wtedy nie jesteś zobligowany do rejestracji swojego pobytu. W sytuacji, gdy chcesz zostać w tym kraju na dłużej, obowiązuje Cię rejestracja

Dokumenty wymagane podczas rejestracji pobytu dłuższego niż 3 miesiące:

 • dowód osobisty lub paszport
 • zaświadczenie od pracodawcy (w przypadku pracowników)
 • informacja o samozatrudnieniu (w przypadku osób samozatrudnionych)
 • zaświadczenie z uczelni oraz informacja o ubezpieczeniu (w przypadku studentów)
 • informacja o środkach utrzymania (w przypadku innych osób) 

W jakiej branży znajdziesz zatrudnienie w Finlandii?

Nie ukrywamy, że biegła znajomość języka angielskiego, a także fińskiego na poziomie komunikatywnym, znacznie ułatwia znalezienie zatrudnienia w Finlandii. Najwięcej ofert skierowanych jest do specjalistów z branży medycznej, tj. lekarzy, dentystów, pielęgniarek lub pracowników domu opieki. Wbrew pozorom, praca dla osób bez języka i doświadczenia również się znajdzie. Fińscy pracodawcy poszukują pracowników sektorów takich jak:

 • produkcja
 • praca fizyczna
 • budownictwo
 • prace remontowe

Zatrudnienie możesz szukać również w innych branżach – transport, spedycja, logistyka, IT – mają stałe zapotrzebowanie na pracowników z Polski. 

Praca w Finlandii. Jak wygląda życie na północy?

Zarobki w Finlandii

Od 2002 roku w Finlandii funkcjonuje waluta Euro. Kraj ten jest często mylnie nazywany skandynawskim (w rzeczywistości Finlandia to kraj nordycki), jednak koszty życia i zarobki są bardzo zbliżone do tych w Szwecji, Norwegii czy Danii – dosyć wysokie. Średnie miesięczne wynagrodzenie w Finlandii mieści się w przedziale od 3500-4500 Euro brutto. W poniższej tabeli wypisaliśmy przykładowe stawki godzinowe brutto na różnych stanowiskach. 

StanowiskoŚrednia stawka godzinowa brutto
Betoniarz14 EUR
Elektryk14-17 EUR
Spawacz12-17 EUR
Operator maszyn CNC15,50 EUR
Malarz budowlany 18,40 EUR
Pomoc kuchenna13 EUR
Pracownik produkcji14,5 EUR

Koszty życia i ceny w Finlandii – dowiedz się więcej!

System edukacji w Finlandii – na czym polega jego fenomen?

Fiński system edukacji uchodzi za jeden z najlepszych na całym świecie, a osiągnięcia uczniów potwierdzają jego skuteczność. W czym tkwi sekret fińskiego systemu edukacji?

 1. Klasy w fińskiej szkole liczą co najwyżej 20 uczniów. Takie warunki pozwalają nauczycielowi lepiej poznać mocne i słabe strony swoich uczniów, traktować każdego z nich indywidualnie. 
 2. Lekcje w fińskiej szkole trwają około 60-75 minut, wliczając w to przerwę. W ciągu roku dzieci spędzają w niej około 706 godzin (w Polsce 40 godzin więcej). Wakacje są dłuższe, trwają od 10-11 tygodni.
 3. W Finlandii, oświata opłacana jest ze środków publicznych. Jedynie 2% dzieci uczęszcza do szkół prywatnych. Szkoły publiczne oferują bezpłatny dostęp do edukacji, podręczników i przyborów szkolnych. Posiłki na stołówce oraz dojazd do szkoły również są nieodpłatne. 
 4. W fińskim systemie edukacji dąży się do wyeliminowania rywalizacji między uczniami, a także placówkami – szkoły współpracują ze sobą. Uważa się, że współzawodnictwo negatywnie odbija się na uczniach. Od najmłodszych lat dzieci wychowywane są w atmosferze równości. 
 5. Do ósmej klasy szkoły podstawowej nie stosuje się ocen. W dalszym etapie edukacji oceny pojawiają się, jednak nie są celem samym w sobie. Stopnie informują nas o tym, czy opanowaliśmy dany materiał czy jeszcze musimy nad czymś popracować. 
 6. Nie istnieje podział na przedmioty męskie i żeńskie. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki uczestniczą we wszystkich zajęciach z takim samym zaangażowaniem. 
 7. Zadania domowe są rzadkością. Nie obciąża się uczniów dodatkowymi zadaniami poza godzinami lekcyjnymi. Sporadycznie prosi się ich o wykonanie pracy domowej, której nie mogą wykonać w szkole (np. przeprowadzić wywiad z członkami rodziny). 
 8. Fiński system edukacji stroni od standaryzacji i nauczania “pod egzamin”. Stawia się przede wszystkim na szukanie kreatywnych rozwiązań, aniżeli wpasowanie się w klucz odpowiedzi. Unika się weryfikacji zdobytej wiedzy w formie testowej. Tutaj liczą się umiejętności ucznia oraz jego potencjał.
 9. Obowiązuje całkowity zakaz udzielania płatnych korepetycji. Jeśli uczeń ma problemy w nauce, szkoła zapewnia mu zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu. 
 10. Występują niewielkie różnice w podstawie programowej na kolejnych etapach edukacji. Przejście do wyższej klasy odbywa się w sposób płynny, więc nawet jeśli uczeń ma pewne zaległości w nauce, może szybko je nadrobić. 
 11. Zajęcia nigdy nie są odwoływane. Pilnuje się tego, aby podczas nieobecności nauczyciela, zapewnić zastępstwo z tego samego przedmiotu. 
 12. W fińskiej szkole zatrudnia się pracowników socjalnych. W sytuacjach trudnych interweniuje wyspecjalizowana kadra, dostępna o każdej porze dnia. 

Oczywiście fiński system edukacji nie jest idealny. Zarzuca się mu m.in., że pielęgnowanie zasady równości może być krzywdzące dla uczniów o ponadprzeciętnych umiejętnościach, którzy nie mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w rozwoju. 

Jak zapisać dziecko do szkoły za granicą?

Świadczenia socjalne na dzieci w Finlandii 

Osoby mieszkające w Finlandii na stałe lub pracujące w tym kraju mogą liczyć na wsparcie finansowe ze środków państwa. Rodzice spełniający ustalone kryteria mają prawo do ubiegania się o kilka różnych dodatków na dzieci. Zapoznajmy się z systemem świadczeń socjalnych wypłacanych przez KELA (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Nazwa świadczeniaOpis
wyprawka bądź ekwiwalent pieniężny dla kobiety ciężarnejJest to świadczenie wypłacane matkom, które odbyły wizytę kontrolną u lekarza przed końcem piątego tygodnia ciąży. 
Wartość świadczenia: 170 euro
zasiłek macierzyńskispecjalny zasiłek macierzyński
Należy ubiegać się o niego od 30 do 50 dni przed narodzinami dziecka. Ten rodzaj zasiłku obowiązuje przez 105 dni roboczych.
O taki rodzaj zasiłku mogą ubiegać się kobiety narażone na promieniowanie, działanie środków chemicznych czy chorobę zakaźną (ze względu na charakter wykonywanej pracy). Aby otrzymać takie świadczenie trzeba koniecznie należeć do systemu opieki zdrowotnej i społecznej w Finlandii. 
zasiłek ojcowskiTakie świadczenie otrzymuje ojciec zaraz po narodzinach dziecka. Wypłacany jest przez 54 dni robocze.
zasiłek dla rodzicaOtrzymuje się go automatycznie po zakończeniu zasiłku macierzyńskiego. Takie świadczenie wypłacane jest przez pół roku (158 dni roboczych). Dodatkową zaletą jest to, że zasiłek pozwala rodzicom na pracę w niepełnym wymiarze godzin, by móc opiekować się dzieckiem.
dodatek na dzieckoJest wypłacany od początku drugiego miesiąca życia dziecka do ukończenia przez nie 17 roku życia. Przy każdym dziecku wartość tego rodzaju świadczenia wzrasta. Pierwsze dziecko –  
95 euro/miesiąc,
drugie dziecko – 105 euro/miesiąc
trzecie – 134 euro/miesiąc,
czwarte – 163 euro/miesiąc
piąte i następne – 183 euro/miesiąc
Co więcej, samotne matki otrzymują dodatkowo 63 euro/miesiąc na każdą ze swoich pociech.

W powyższej tabeli przedstawiliśmy podstawowe świadczenia na dzieci w Finlandii. Istnieje jeszcze kilka innych dodatków, o które również warto się ubiegać (np. zasiłek na opiekę nad dzieckiem). Więcej na ten temat przeczytasz tutaj!

Zastanawiasz się jakie dodatki na dzieci przysługują w innych krajach europejskich?

Nauczyciel w fińskiej szkole

Okazuje się, że zawód nauczyciela jest postrzegany w Finlandii jako bardzo prestiżowy i szanowany. Zdobycie wykształcenia w tym kierunku nie należy do najprostszych. Nauczycielami zostają osoby, które przeszły bardzo rygorystyczny proces rekrutacji.

Przede wszystkim bierze się pod uwagę wyniki matur, a także punkty z testów wstępnych na uczelnie. Tylko najzdolniejsze jednostki przechodzą do kolejnego etapu – symulacji zajęć szkolnych – podczas której sprawdza się umiejętności interpersonalne oraz predyspozycje psychologiczne. Następnie przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną, aby poznać kandydata oraz jego główną motywację do pracy w szkolnictwie. 

Na studiach przyszli nauczyciele mają szansę poznać swój zawód “od podszewki”, dzięki uczestnictwu w praktykach zawodowych.

Co ciekawe! Nauczyciel w fińskiej szkole pracuje 4 godziny dziennie (tygodniowe pensum=20 godzin). Do tego dochodzą 2 godziny w tygodniu przeznaczone na rozwój zawodowy (uczestniczenie w kursach, konferencjach, szkoleniach, itp.). Takie działania również finansuje państwo. 

Kształcenie osób dorosłych

W Finlandii kładzie się duży nacisk na stały rozwój zawodowy. Państwo oferuje wiele możliwości kształcenia uzupełniającego i ustawicznego dla dorosłych po 25 r. życia (tzw. lifelong learning) – głównie na państwowych uczelniach wyższych czy w szkołach zawodowych i w różnych formach (nie trzeba uczestniczyć w formalnym kształceniu). Wkład Ministerstwa Edukacji przeznaczony na dokształcanie dorosłych to około 12%. Każdy dorosły po zakończeniu nauki otrzymuje świadectwo potwierdzające zdobyte kwalifikacje w danym zakresie. 

Powiązane wpisy