Ulga abolicyjna jest stosowana od 2008 roku, kiedy została zatwierdzona ustawa o rozwiązaniach dla podatników, uzyskujących dochody za granicą. Jak obliczyć ulgę abolicyjną? Odpowiedź znajdziecie w naszym poradniku.

Ustawa abolicyjna została stworzona z myślą o emigrantach zarobkowych, których liczba na 2020 rok wynosi ponad 4,5 mln (ok. 10% wszystkich Polaków). Ulga abolicyjna przewiduje odliczenie dochodu uzyskanego za granicą oraz sprzyja unikaniu podwójnego opodatkowania.

W Polsce istnieją dwie metody obliczenia ulgi abolicyjnej:

 • wyłączenie z progresją
 • odliczenie proporcjonalne

Dochód zagraniczny

Zanim zaczniemy zagłębiać się w temat rozliczenia ulgi abolicyjnej, warto zdefiniować czym jest dochód zagraniczny. Przede wszystkim jest to kwota, która widnieje się na zagranicznym zestawieniu przychodów rocznych. W przypadku, jeżeli nie mamy wglądu do podobnego dokumentu, polecamy samodzielnie obliczyć dochód zagraniczny.

Jak rozliczyć podatek w Niemczech? Przeczytaj nasz poprzedni wpis.

Najpierw należy zsumować wszystkie miesięczne/tygodniowe wypłaty (najlepiej mieć dowody wypłat za ten okres). Otrzymaną kwotę obniża się o zagraniczne składki ubezpieczeniowe oraz 30% diet, które przysługują na każdy dzień przebywania za granicą w stosunku pracy. Wysokość diety będzie się różniła w zależności od kraju destynacji zarobkowej. 

KrajKwota diety na dobę
Francja50 EUR
Niemcy49 EUR
Holandia50 EUR
Belgia48 EUR
Czechy41 EUR

Następnie otrzymaną kwotę należy przeliczyć na złotówki (za kursem NBP) – i to już jest  faktyczny dochód zagraniczny. 

Ulga abolicyjna – co to jest i komu przysługuje?

Przede wszystkim, z ulgi abolicyjnej mogą korzystać osoby, które podlegają obowiązkowi opodatkowania dochodu (wg skali podatkowej, podatku liniowego itp.). Oprócz tego, niezbędnym jest uzyskanie dochodu za granicą m.in.:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej
 • z jednoosobowej działalności oraz działalności gospodarczej
 • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich

Ważne! Z ulgi abolicyjnej nie mogą korzystać osoby, które uzyskują dochody w tzw. rajach podatkowych (kraje w których są łagodne warunki opodatkowania dla obcokrajowców). Najczęściej są to małe wyspy, np. Kajmany czy Grenada.

Jak rozliczyć ulgę abolicyjną?

Wyżej już zostało wspomniane o 2 metodach rozliczania ulgi abolicyjnej. Wybrana metoda zależy od kraju, w którym uzyskano dochody.

W niezależności od metody, zagraniczne dochody należy wskazać stosując:

 •  PIT-36 – działalność gospodarcza (PIT-36L – podatek liniowy)
 •  PIT/28 – ryczałt ewidencjonowany
 •  PIT/ZG – dochody z zagranicy
 •  PIT/O – odliczenia i ulgi

Ulga abolicyjna – metoda wyłączenia z progresją

Metoda ta przewiduje wyłączenie dochodu uzyskanego za granicą przy rozliczeniu dochodowym w Polsce. Jednakże, dochody te warto zaznaczyć w wybranym załączniku. Ta metoda jest skierowana na unikanie podwójnego opodatkowania.

Warto podkreślić, iż zeznanie podatkowe nie składa się w przypadku, kiedy osoba w ciągu roku nie osiągnęła żadnego dochodu w Polsce, a jedynie za granicą. Co więcej, mówimy tutaj o krajach, gdzie została podpisana międzynarodowa umowa, która przewiduje metodę wyłączenia z progresją. Są to m.in.: Austria, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Włochy.

Obliczenie metodą wyłączenia z progresją wygląda następująco: 

 1. Sumuje się dochody uzyskane w Polsce i za granicą. Od tej kwoty wylicza się podatek wg skali (17%, jeżeli dochody roczne nie przekraczają 85 500 zł).
 2. Ustala się stopę procentową – wartość podatku dzieli się na sumę dochodów z Polski i zagranicy. Później otrzymaną kwotę należy podzielić na 100.
 3. Ustalona stopa procentowa stosuje się do uzyskanego dochodu w Polsce

Ulga abolicyjna – metoda proporcjonalnego odliczenia

Stosując metodę proporcjonalnego odliczenia osoba jest zobowiązana rozliczyć dochody uzyskane zarówno w Polsce jak i za granicą. Przy tym istnieje możliwość odliczenia już zapłaconego podatku za granicą, ale tylko do wysokości limitu przypadającego na dochód uzyskany za granicą. Jak oblicza się ten limit?

 1. Sumujemy dochód z Polski i zagranicy.
 2. Od sumy dochodów obliczamy podatek dochodowy wg skali (podobnie jak przy poprzedniej metodzie).
 3. Otrzymaną wartość mnożymy z dochodem otrzymanym za granicą, a później dzielimy przez sumę dochodów. 

Przy tej metodzie, podatnik jest zobowiązany złożyć zeznanie podatkowe, nawet jeżeli w ciągu roku nie uzyskano żadnych dochodów w Polsce. Metoda proporcjonalnego odliczenia jest uwzględniona w miedzynarodowych umowach zawartych m.in z: Holandią, Kasachstanem, Rosją i Stanami Zjednoczonymi.

Jak rozliczyć podatek w Holandii?

Rozliczenie podatku jest poniekąd sprawą dosyć skomplikowaną, więc polecamy korzystać z platform online (np. e-deklaracje).


Zastanawiasz się nad wyjazdem za granicą? Sprawdź oferty!


Powiązane wpisy