Prawie 200 tysięcy Polaków mieszka aktualnie w Holandii, tworząc tym samym silną grupę migrantów w Niderlandach. W porównaniu do migrantów z innych krajów (np. z Turcji i Niemiec), Polacy znajdują się na 6 miejscu pod kątem zaludnienia. Większość z nich przyjechała do Holandii w ramach pracy. Wszystko wskazuje na to, że liczby te będą stale rosnąć, a pytanie o pracę, jest również pytaniem o urlop. Ile dni liczy urlop w Holandii i komu przysługuje? Na co mogą liczyć pracownicy zatrudnieni tymczasowo i czy w Holandii obowiązuje dodatek urlopowy?

Urlop w Holandii – ile dni przysługuje pracownikom?

Urlop w Holandii zależy od kilku czynników: czasu pracy, rodzaju zatrudnienia, długości stażu i wieku pracowników. Przyjmując jednak zasadnicze, ogólne rozliczenia, że praca w Holandii to praca na pełen etat, trzeba uwzględnić czterokrotność liczby dni pracujących w tygodniu. Jeżeli ktoś pracuje 6 dni w tygodniu na pełen etat, urlop będzie wynosił 24 dni. Jeżeli pracuje 4 dni w tygodniu, to czas urlopu wyniesie 16 dni. Prawo do urlopu nabywa się stopniowo w ciągu roku. W przypadku osób, którym przysługuje 24-dniowy urlop rocznie, po 3 miesiącach pracy uzyskuje się prawo do 6 dni urlopu. Ważną kwestią jest też rozłożenie urlopu – pracownikom udziela się urlopu w wymiarze trzech następujących po sobie tygodni lub trzech tygodni urlopowych, rozdzielonych czasem pracy. Warto pamiętać, że niewykorzystanego urlopu nie można zamienić na dodatkowe wynagrodzenie.

Urlop macierzyński w Holandii

Prawo pracy w Holandii uwzględnia urlop macierzyński do wykorzystania przez obydwóch rodziców do momentu ukończenia przez dziecko 8 lat. Dotyczy to osób zatrudnionych minimum przez jeden rok kalendarzowy. Urlop macierzyński jest najczęściej bezpłatny i trwa maksymalnie 13 tygodni. Poza tym w okresie ciąży kobieta może skorzystać z płatnego, 16-tygodniowego urlopu, rozpoczynającego się w czasie 6-4 tygodni przed planowanym porodem.

Urlop w czasie pracy sezonowej

Na ile dni urlopu w Holandii może liczyć pracownik zatrudniony tymczasowo? Każdy jeden miesiąc pracy zobowiązuje pracodawcę do udzielenia pracownikowi 16 godzin urlopu. Jeżeli okres pracy tymczasowej jest krótszy – godziny urlopu oblicza się proporcjonalnie.

Dodatek urlopowy – co musisz wiedzieć?

Prawo pracy reguluje też dodatek urlopowy w Holandii, który jest udzielany w wysokości 8% miesięcznego wynagrodzenia. Dodatek urlopowy ma na celu dofinansowanie kosztów związanych z wypoczynkiem i wypłacany jest w okresie od początku maja do końca czerwca. Niektórzy pracownicy decydują się na to, aby roczny dodatek urlopowy rozłożyć na raty i otrzymywać jego część co miesiąc, jako dodatek do głównej wypłaty. 

Oferty pracy w Holandii 

Każda praca za granicą wymaga świadomości panujących tam praw i przywilejów – zwłaszcza tych, dotyczących dni urlopu. Holandia to kraj tulipanów, wiatraków, rowerów i pięknych krajobrazów. Przyciąga zarówno młode, jak i starsze osoby z różnych kontynentów. To świetne miejsce na odpoczynek, ale też na stałe lub tymczasowe zatrudnienie. Ale w jaki sposób znaleźć tam swoje miejsce? Oferty pracy w Holandii wraz z wymaganiami przedstawione zostały na naszym portalu europa.jobs. Każdą z nich jest opisana pod kątem ewentualnych kryteriów językowych, wymaganego doświadczenia lub konieczności złożenia CV. Przy opisach stanowisk znajdują się też przejrzyste informacje o zarobkach. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi możliwościami pracy dla Polaków. Jeśli interesują Cię oferty pracy za granicą, ale w zupełnie innym państwie niż Holandia (np. w Niemczech, Anglii lub Francji), to również możesz wykorzystać pośrednictwo naszego portalu.