Urlop w Niemczech przysługuje każdej oficjalnie zatrudnionej osobie. Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać płatny urlop na terenie Niemiec dowiemy się dalej z artykułu.

Urlop w Niemczech – ile dni przysługuje

Jak wynika z federalnej ustawy o urlopie (niem. das Bundesurlaubsgesetz), pracowniku w ciągu roku przysługuje minimum 24 dni urlopu. Przy założeniu 6-dniowego tygodnia pracy. Natomiast, jeśli mówimy o 5-dniowej pracy, urlop będzie wynosić 20 dni. Oprócz tego, osobom niepełnoletnim (16-18 lat) przysługuje ok. 30 dni urlopowych w ciągu roku. 

Jakie są aktualne zarobki w Niemczech?

Liczba dni urlopowych może różnić się w zależności od ustaleń z pracodawcą. W każdym przypadku, wszystko musi zostać udokumentowane w umowie. 

Ważne! Urlop należy wykorzystać w pełni najpóźniej do 31 marca następnego roku. W przypadku niewykorzystania, urlop bezzwrotnie przepada. 

Urlop w Niemczech – po jakim czasie?

Najczęściej prawo do urlopu w Niemczech przysługuje po 6 miesięcznym okresie próbnym. Oczywiście istnieje możliwość ubiegać się o urlop w tym okresie, ale muszą to być sytuacje wyjątkowe (np. choroba).  Również po wykorzystaniu płatnego urlopu, pracownik ma prawo ubiegać się o bezpłatne dni urlopowe. Wszystko ustala się indywidualnie z pracodawcą.

Wniosek o urlop należy złożyć  bezpośrednio do pracodawcy z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, iż pracodawca ma prawo odmówić żądanego urlopu. Do powodów można odnieść: 

  • W wybranym okresie obecność pracownika jest niezbędna
  • Wcześniejsze złożenie wniosków urlopowych na ten sam okres czasu od innych pracowników
  • Okres próbny w pracy

Z jednej strony, kwestia wykorzystania urlopu leży po stronie pracownika. Natomiast, najlepszą decyzją będzie porozumienie się w tej kwestii z pracodawcą. 

Tutaj przeczytasz o dokumentach, które są potrzebne do pracy w Niemczech

Zwolnienie się z pracy a urlop

W przypadku zwolnienia się pracownika z niemieckiego zakładu pracy, niewykorzystany urlop zostaje wypłacony. Powody zwolnienia nie odgrywają żadnej roli. Również istnieje możliwość przeniesienia dni urlopowych do nowego pracodawcy. W celu uniknięcia podwojenia dni urlopowych, pracownik dostaje zaświadczenie o niewykorzystanym urlopie.

Choroba a urlop

Okres choroby pracownika nie zalicza się do urlopu wypoczynkowego. W celu potwierdzenia choroby w czasie trwania urlopu należy zgłosić się do placówki medycznej i dostać zwolnienie lekarskie. Dopiero po okazaniu zwolnienia pracodawca uzna urlop za niewykorzystany. 

Szukasz pracy w Niemczech?