Poprzednia część naszego poradnika pracy w Belgii przybliżyła Wam średnie koszty życia w tym kraju. Dziś, chcielibyśmy pokazać Wam przyjemniejszą cześć pracy za granicą. Upragnione i niekiedy długo wyczekiwane, a czasem zupełnie niespodziewane urlopy. Zapraszamy do lektury! Sprawdźcie komu przysługują i po jakim czasie – urlopy w Belgii!

urlopy w belgii

Urlopy w Belgii

Każda osoba, która legalnie pracuje u belgijskiego pracodawcy, ma pełne prawo do płatnego wypoczynku i okolicznościowych okresów wolnych od pracy. Warto wiedzieć jaki wymiar mają okresy urlopów, które przysługują wszystkim pracownikom w kraju piwa i czekolady.

Urlop wypoczynkowy w Belgii

Liczba dni urlopowych jest ustalana przez pracodawcę na podstawie ilości przepracowanych dni w poprzednim roku kalendarzowym. Jeśli okres ten wynosił rok, należy się Wam pełny wymiar urlopu, czyli 24 dni w sześciodniowym tygodniu pracy lub 20 dni w pięciodniowym tygodniu pracy. Oprócz tego, otrzymacie dodatkowo 10 płatnych dni wolnych, przysługujących z tytułu świąt państwowych i kościelnych, zazwyczaj praca w te dni jest zabroniona.

Jeśli w poprzednim roku kalendarzowym Wasz okres pracy wynosił mniej niż 12 miesięcy, urlop będzie obliczony proporcjonalnie do przepracowanego czasu. Jeśli byliście zatrudnieni u innego pracodawcy w poprzedzającym roku, musicie udowodnić swoje prawo do urlopu, dostarczając odpowiednie zaświadczenie o wykonywanej pracy nowemu pracodawcy.

Wymiar należnego urlopu zależy od długości okresu pracy

Długość okresu pracy

6 mies.

7 mies.

8 mies.

9 mies.

10 mies.

11 mies.

12 mies.

Wymiar urlopu przy 6-dniowym tygodniu pracy

12 dni

14 dni

16 dni

18 dni

20 dni

22 dni

24 dni

Ważne informacje:

  • Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wypłacane bezpośrednio przez pracodawcę
  • Pracownicy mają prawo do otrzymania urlopu 2-tygodniowego w jednym ciągu między 1 maja a 31 października
  • Wszystkie dni urlopowe muszą być wykorzystane przed upływem roku kalendarzowego
  • Posiadający dzieci w wieku szkolnym mają pierwszeństwo w uzyskaniu urlopu w trakcie wakacji szkolnych

Urlop macierzyński w Belgii

Urlop macierzyński może rozpocząć się nie wcześniej niż 6 tygodni przed planowaną datą porodu. 7 dni przed spodziewanym terminem porodu przyszła matka jest zobowiązana przerwać pracę powiadamiając o tym oczywiście wcześniej pracodawcę.

Jeśli kobieta nie jest zatrudniona powinna poinformować o swoim stanie miejscowy urząd pracy. Urlop macierzyński trwa w sumie 15, a w przypadku ciąży mnogiej 17 tygodni. Trzeba przyznać, że Polska jest w tym wypadku znacznie bardziej hojna – mamom w naszym kraju przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego, który może dowolnie dzielić z ojcem dziecka.

Urlop rodzicielski w Belgii

Z okazji narodzin dziecka w Belgii, każdy tamtejszy pracownik zyskuje prawo do 10 dni urlopu! Można go wybrać w całości lub podzielić na kilka części. Ale należy pamiętać, że są na to jedynie 4 miesiące od dnia narodzin dziecka. Za pierwsze 3 dni nieobecności w pracy otrzymacie pełne wynagrodzenie, ale już za nieobecność podczas 7 kolejnych, nie przysługuje całość stawki, a jedynie dodatek rodzicielski w wysokości 82% utraconego wynagrodzenia.

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom, których dziecko nie skończyło 12 lat. Trwa on wedle wyboru:

  • 3 miesiące – nie muszą następować po sobie, ale okres urlopu musi trwać min. 1 miesiąc
  • 6 miesięcy – czas pracy zostaje zmniejszony do pół etatu, a okres wypoczynku może być podzielony na 3 okresy po 2 miesiące
  • 15 miesięcy – czas pracy zmniejszony do 4/5 etatu

Warunkiem uzyskania urlopu wychowawczego jest przepracowanie u tego samego pracodawcy minimum 1 roku w okresie 15 miesięcy przed złożeniem prośby.

Urlopy opiekuńcze

Belgia jest krajem troskliwym nie tylko jeśli chodzi o zapewnienie odpowiednich warunków pracy, dba też o życie prywatne pracowników. Istnieją tam dwa specjalne formy urlopu: urlop ze względu na opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny oraz urlop ze względu na opiekę nad osobą umierającą.

One również przysługują każdemu legalnie zatrudnionemu pracownikowi, o ten pierwszy należy wystąpić okazując niezbędną dokumentacje medyczną. Urlop ze względu na opiekę nad osobą umierającą jest za to bezsprzecznym prawem pracownika i osoba nie musi czekać na zgodę pracodawcy.


Aby otrzymać prawo do urlopu wypoczynkowego, potrzebna jest praca. Sprawdźcie aktualne oferty pracy w Belgii!


Powiązane wpisy