DE_kwalifikacje-01

Jeśli po wyjeździe do Niemiec, chcesz kontynuować pracę w wykonywanym wcześniej zawodzie, pracodawcy może być niezbędne potwierdzenie Twoich kwalifikacji. W dzisiejszym odcinku poradnika opowiemy, jak się do tego zabrać!
Wyjeżdżając do Niemiec często trudno przewidzieć, które z naszych kwalifikacji okażą się przydatne. Na wszelki wypadek warto mieć ze sobą świadectwa szkół i kursów, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. W przypadku, gdy okaże się, że konieczne jest uznanie naszych kwalifikacji (porównanie ich z wymogami niemieckimi) lub okazanie ich pracodawcy będą już gotowe.

Dyplom uczelni wyższej

Jeśli chcesz w Niemczech kontynuować naukę wystarczy, że przetłumaczysz dokumenty u tłumacza przysięgłego. Na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Polską i Niemcami uzyskane w obu państwach tytuły zawodowe i stopnie naukowe uznaje się za równoważne. Jeśli jednak chcesz podjąć pracę w wyuczonym zawodzie, niezbędna będzie nostryfikacja dyplomu. W tym celu musisz zwrócić się do uczelni, która wydała Twój dyplom.

Uznanie kwalifikacji zawodowych

Uznanie kwalifikacji zawodowych nie jest wymagane w przypadku każdego stanowiska. Na początek trzeba więc sprawdzić, czy zawód, który chcemy wykonywać w Niemczech należy do grupy tzw. zawodów regulowanych – wymagających udokumentowanych umiejętności. Lista zawodów wraz z kompetencjami i informacją o potrzebie uznania kwalifikacji jest dostępna na stronie: [KLIK] Uwaga: informacje dostępne są jedynie w języku niemieckim lub angielskim.
Jeśli wykonywany przez nas zawód nie wymaga urzędowego potwierdzenia naszych umiejętności, warto zadbać o inną formę potwierdzającą nasze kwalifikacje – przetłumaczone dokumenty dotyczące naszego kształcenia, umiejętności, odbytych kursów i stażu pracy w zawodzie powinny być wystarczającym zapewnieniem dla przyszłego pracodawcy.
W sytuacji, gdy praca w wykonywanym przez nas zawodzie należy do regulowanych, należy udać się do odpowiedniej instytucji i złożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje. To, gdzie będziemy składać papiery zależy od zawodu i miejsca zamieszkania/miejsca pracy. Informację, gdzie się udać znajdziecie dzięki wspomnianej wyżej wyszukiwarce zawodów.
Proces uznania kwalifikacji zawodowych trwa nawet do 3 miesięcy. Należy więc podjąć odpowiednie kroki z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem przed ustaloną datą wyjazdu za granicę.
Na czym polega procedura uznawania kwalifikacji zawodowych?
Zdobyte w Polsce wykształcenie zawodowe jest porównywane z jego niemieckim odpowiednikiem. Urząd bierze pod uwagę zakres i czas trwania kształcenia zawodowego, a także doświadczenie i inne dodatkowo ukończone kursy. Jeśli nie zostaną stwierdzone żadne istotne różnice, osoba zainteresowana otrzyma zaświadczenie o pełnej równoważności zdobytych za granicą kwalifikacji zawodowych z kwalifikacjami niemieckimi. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic, urząd może potwierdzić częściową równoważność kwalifikacji zawodowych. W wydanym dokumencie zostaną opisane zdobyte kwalifikacje i konkretne różnice w porównaniu z niemieckimi. Z takim dokumentem łatwiej będzie ubiegać się o pracę bezpośrednio u pracodawców lub znaleźć odpowiednie możliwości dokształcania, aby uzupełnić brakujące kwalifikacje.
Niemiecki ministerstwo pracy przygotowało specjalną stronę internetową w języku polskim, na której prawdopodobnie znajdziesz większość potrzebnych informacji: [KLIK] Jeśli nie, więcej szczegółów znajdziesz w oficjalnym przewodniku po uznawaniu kwalifikacji w Unii Europejskiej: [PRZEWODNIK]