Praca za granicą często wiąże się z wieloma formalnościami, o których zazwyczaj nie wiemy zbyt wiele. Jeśli planujesz pracować w zawodzie, do wykonywania którego wymagane są w Polsce kwalifikacje, najprawdopodobniej potrzebujesz dodatkowych dokumentów, żeby potwierdzić swoje umiejętności w innym kraju. Aby dowiedzieć się jakie regulacje prawne obowiązują w Belgii, przeczytaj nasz artykuł!

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w Belgii

Według założeń Unii Europejskiej, wszyscy jej obywatele powinni mieć możliwość wykonywania zawodu w innym kraju członkowskim bez żadnych przeszkód. W rzeczywistości jednak, różne wymogi państw blokują dostęp do niektórych zawodów w kraju przyjmującym. Uznanie kwalifikacji zawodowych, może odgrywać istotną rolę w decyzji podjęcia pracy w innym kraju Unii Europejskiej.

System uznawania kwalifikacji zawodowych w Belgii

Ponieważ różnorodne systemy kształcenia i szkolenia w państwach europejskich utrudniają pracodawcy właściwe ocenienie kwalifikacji, Unia Europejska stworzyła system uznawania kwalifikacji zawodowych. W ramach tego systemu rozróżniono zawody regulowane (zawody, dla których wymagane są prawnie określone kwalifikacje) i zawody, które nie są prawnie uregulowane w żaden sposób w przyjmującym państwie. Aby sprawdzić czy wykonywany przez nas zawód jest regulowany, skorzystaj z wyszukiwarki (musisz znać nazwę wykonywanego zawodu w języku angielskim lub języku regionu, w którym chcesz pracować).

Nostryfikacja dyplomu w Austrii – Co zrobić gdy Twój zawód nie jest regulowany?

Jeśli wykonywany przez nas zawód nie wymaga potwierdzenia naszych umiejętności w urzędzie, warto posiadać polskie certyfikaty i dyplomy zaświadczające odbyte kursy bądź szkolenia przetłumaczone na odpowiedni język. Najlepiej jeszcze przed wyjazdem zorientować się w jakiej części kraju (flamandzkiej, francuskiej czy niemieckiej) będziemy pracować i dopasować język dokumentów do przyszłego pracodawcy.

Uznanie kwalifikacji w przypadku zawodów regulowanych

Kwestia uznawalności dyplomów i kwalifikacji jest regulowana przepisami Unii Europejskiej. NARIC to Narodowe Centrum Informacyjne w zakresie Uznawalności Naukowej (i Profesjonalnej). Sieć NARIC powstała z ramienia Komisji Europejskiej i jej celem jest uznawanie dyplomów i kwalifikacji zawodowych w Państwach Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Co należy zrobić, aby mieć uznane kwalifikacje zawodowe?

Jeśli chcesz się postarać o uznanie Twoich kwalifikacji, musisz przekazać pełną wymaganą dokumentację razem z tłumaczeniem przysięgłym na język obowiązujący w wybranym przez Ciebie rejonie (tłumaczenie dotyczy jedynie dokumentów poświadczających kwalifikacje). Jeżeli dokumenty są kopiami, muszą one być poświadczone notarialnie. Wymagane dokumenty zazwyczaj zależą od urzędnika, który będzie rozpatrywał Twoją sprawę. Najlepiej zapytać w urzędzie o konkretny zakres dokumentów, a potem dać je do tłumaczenia. Różnice zależą od kilku czynników m.in. posiadanego tytułu czy celu uznania.

Najczęściej wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek o uznanie (znajdziesz je na stronie belgijskiego oddziału NARIC)
  • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
  • kserokopia kwalifikacji akademickich i zawodowych
  • zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia (badania wykonanie maksymalnie 3 mies. temu) potwierdzające, możliwość wykonywania danej pracy

Dokumenty można złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą, a władze mają 1 miesiąc, aby zwrócić się do Ciebie z informacją zwrotną (lub na przykład prosząc o dokładniejszą dokumentację).

Jeśli znasz język angielski lub niderlandzki, warto zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie belgijskiego oddziału NARIC. Znajdziesz tam informacje podzielone według rejonów Belgii: flamandzkiego, francuskiego i niemieckiego.

Adresy instytucji odpowiedzialnych za uznawanie kwalifikacji zawodowych:

Rejon flamandzki:

NARIC-Vlaanderen

Ministry of Education and Training / Agency for Quality Assurance in Education and Training (AKOV)

Rejon francuski:

NARIC de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Ministry of the Federation Wallonia-Brussels / Directorate General for Non-Compulsory Education and Scientific Research

Rejon niemiecki:

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens / Abteilung Unterricht, Ausbildung und Beschäftigung

 Jeszcze więcej ogólnych informacji znajdziesz w oficjalnym przewodniku po uznawaniu kwalifikacji w Unii Europejskiej.


Powiązane wpisy