Jak to zwykle bywa, aby podjąć zatrudnienie na terenie innego kraju w Europie, trzeba uzbroić się w cierpliwość do papierkowej roboty. Sam zapał i chęci do przebrnięcia przez biurokrację jednak nie wystarczą – potrzebna jest również podstawowa znajomość procedur i instytucji, do których należy się zwrócić i typów dokumentów jakie trzeba przygotować. Jak wygląda uznawanie kwalifikacji zawodowych w Norwegii? Sprawdźcie!

uznawanie kwalifikacji zawodowych w Norwegii

Sytuacja z pewnością się uprości, jeśli zdecydujecie się podjąć pracę za pośrednictwem agencji pracy – jej pracownicy poprowadzą Was wtedy krok po kroku. Jeśli więc planujecie pracować w jednym z regulowanych zawodów w Norwegii, potrzebujecie potwierdzenia swoich umiejętności. A jakie to zawody? Zapraszamy do lektury!

Mimo iż Norwegia nie jest częścią Unii Europejskiej, procedury związane z uznawaniem kwalifikacji zawodowych są takie same jak dla krajów członkowskich. Formalności zależą głownie od tego, czy:

 • chcesz osiedlić się na stałe w Norwegii i wykonywać tam swój zawód – w tym przypadku konieczne jest uznanie kwalifikacji
 • chcesz jedynie tymczasowo świadczyć tam usługi – wtedy wystarczy, że złożysz odpowiednie oświadczenie na piśmie

Należy jednak pamiętać, że Twoje kwalifikacje mogą zostać skontrolowane również w tym drugim przypadku. Aby być pewnym, która opcja dotyczy Twojej sytuacji i jakie zasady obowiązują właśnie Ciebie, polecamy skontaktować się z urzędem odpowiedzialnym za udzielanie prawa do wykonywania danego zawodu w Norwegii – czyli NOKUT.

Czym jest nostryfikacja / uznawanie kwalifikacji zawodowych?

Osoby, które zdobyły wykształcenie poza granicami Norwegii, na przykład w Polsce, zazwyczaj muszą potwierdzić swoje umiejętności lub wykształcenie. Czasem wystarczy przetłumaczenie dyplomu zawodowego, czeladniczego lub świadectwa wykształcenia, lecz w niektórych przypadkach niezbędne jest zdobycie fagbrev.

Czym jest fagbrev?

Fagbrev to nic innego jak świadectwo ukończenia szkolenia zawodowego. Świadectwo takie wystawiane jest przez norweską szkołę, uczelnię lub instytucje szkoleniową. Fagbrev najczęściej otrzymuje się po zdaniu specjalnego egzaminu, który formalnie potwierdzi Twoje umiejętności w danym zawodzie. O fagbrev można się ubiegać w Fagopplæringskontoret (Biuro Szkolenia Zawodowego) w okręgu, w którym jesteś zameldowany, a poza zdanym egzaminem, wymaganiami do otrzymania potwierdzenia swoich kwalifikacji są najczęściej:

 • świadectwo ukończenia szkoły uprawniającej do wykonywania danego zawodu (dyplom zawodowy) zawierające program zajęć oraz zakres odbytych zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • opis doświadczenia zawodowego

Gdzie się zwrócić?

NOKUT, czyli Krajowe Centrum Zagranicznego Wykształcenia w Państwowym Organie ds. Jakości Wykształcenia nieodpłatnie, każdemu zainteresowanemu, udziela informacji o norweskim systemie autoryzacji i nostryfikacji. Urzędnicy wskażą Ci kolejną instancję, która zajmuje się uznaniem zagranicznego wykształcenia i/lub doświadczenia w Twoim zawodzie.

Kto musi ubiegać się o uznawanie kwalifikacji zawodowych w Norwegii?

 • personel medyczny – lekarze, pielęgniarki, położne, dentyści, farmaceuci
 • księgowi, pośrednicy nieruchomościami, windykatorzy, doradcy finansowi
 • weterynarze i biolodzy
 • adwokaci, prokuratorzy, radcy prawni
 • marynarze
 • piloci, technicy, mechanicy samolotowi

Formalności i niezbędne dokumenty

Kiedy już będziesz pewny, że to właśnie Ciebie czeka wątpliwie przyjemna przygoda z Urzędami, powinieneś się odpowiednio przygotować. Skompletuj wszelkie potrzebne druki, tak aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień. Najczęściej wymaganymi dokumentami są:

 • wypełniony wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
 • kserokopia kwalifikacji akademickich lub zawodowych
 • zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia (badania wykonanie maksymalnie 3 mies. wcześniej) potwierdzające możliwość wykonywania danej pracy

Jeśli formalności nie są Ci już straszne, przeglądaj oferty z Norwegii! Pamiętaj też, że w przypadku pracy przez pośrednika, pracownicy agencji znacznie ułatwią Ci cały proces związany z uznawaniem kwalifikacji.


Powiązane wpisy