U Francuskoj je potpisivanje ugovora o radu preduvjet pri zapošljavanju djelatnika kako iz Francuske tako i iz druge zemlje. Ugovorom se štite zaposlenik i poslodavac, a također se definiraju obveze i prava svake strane. Prije nego što odete na rad u Francusku, vrijedi se upoznati s vrstama ugovora. U ovom članku opisujemo tri vrste ugovora o radu u Francuskoj – ugovor na neodređeno vrijeme (CDI), ugovor na određeno vrijeme (CDD), te ugovor o privremenom radu (CTT).

Vrste ugovora o radu u Francuskoj

1. Ugovor o radu u Francuskoj na neodređeno vrijeme (CDI)

Ugovor na neodređeno vrijeme – contrat à durée indéterminée (CDI) – sklapa se bez fiksnog datuma isteka ugovora. Ovo je standardna vrsta ugovora s kojom se najčešće susrećemo. CDI dolazi u dva oblika:

 • puno radno vrijeme (ne zahtijeva pisanu formu ugovora, ali poslodavac mora dostaviti dokument sa podacima i izjavom DPAE, koji se potpisuje prije zapošljavanja zaposlenika);
 • nepuno radno vrijeme (obavezno sklapanje pisane forme ugovora).

U pravilu, svaki ugovor o radu treba biti u obliku ugovora na neodređeno vrijeme, osim u slučaju kada poslodavac opravda razloge sklapanje ugovora pod drugačijim uvjetima (privremeni rad – CTT ili na određeno vrijeme – CDD). Ugovori su uglavnom sačinjeni na francuskom jeziku, ali budući zaposlenik može tražiti da se ugovor prevede i na drugi jezik.

Osnovne informacije koje moraju biti uključene u CDI ugovor su sljedeće:

 • kontakt podaci poslodavca i zaposlenika
 • položaj i radni uvjeti
 • radno mjesto
 • radno vrijeme
 • iznos naknade
 • plaćeni odmor
 • trajanje probnog roka
 • otkazni rok

CDI ugovor se raskida sporazumno. Ova vrsta ugovora ne predviđa datum isteka ugovora, tako da ga možete raskinuti u bilo kojem trenutku (ali morate uzeti u obzir otkazni rok ukoliko je uključen u ugovor).

Ponuda poslova uz ugovor na neodređeno vrijeme

Koje su druge vrste ugovora u Francuskoj?

2. Ugovor o radu na određeno vrijeme (CDD)

Ova vrsta ugovora – contrat à durée déterminée – točno određuje datum prekida suradnje s određenom tvrtkom/poslodavcem. U nekim slučajevima datum raskida ugovora nije propisan i tada ugovor prestaje važiti sa dogovorenim rokom. To može biti povratak zaposlenice s porodiljnog dopusta, obavljanje zadatka, završetak sezone i sl. Dakle, ugovor na određeno je uvijek sklopljen na određeni vremenski period i iz konkretnog razloga navedenog u dokumentu.

Osnove za sklapanje ugovora na određeno vrijeme mogu biti sljedeće:

 • sezonski rad
 • povremeni posao
 • zamjena odsutnog zaposlenika 
 • rad na berbi grožđa (ovo je na neki način posebna vrsta ugovora)
 • vrijeme čekanja za preuzimanje druge pozicije u poduzeću

Sve osnove za sklapanje ove vrste ugovora i njegovo trajanje regulirane su Zakonom o radu.

Maksimalno trajanje ugovora na određeno vrijeme je:

 • 18 mjeseci u većini slučajeva
 • 9 mjeseci, ako zaposlenik čeka na radno mjesto, prelazi na ugovor o radu na neodređeno vrijeme ili obavlja hitne poslove vezane uz zaštitu
 • 24 mjeseca kada je zaposlenik odgovoran za izvršenje posebne narudžbe za izvoz ili druge poslove namijenjene za inozemno tržište.

Na poslodavcu je da pravilno definira razlog za sklapanje ugovora na određeno vrijeme. Ako se pokaže da osnova za zaključenje ugovora nije u skladu sa Zakonom o radu, nadležna tijela tada mogu prekvalificirati CDD ugovor u CDI.

Ponuda poslova uz ugovor na određeno vrijeme

3. Ugovor o privremenom radu (CTT)

Ova vrsta ugovora – contrat de travail temporaire (CTT) – se zaključuje pod sličnim uvjetima kao CDD, ali s nekim važnim razlikama. Prije svega, ugovor o privremenom radu (također poznat kao ugovor o radu za privremene i povremene poslove) sklapaju tri subjekta:

 • radnik
 • agencija za privremeno zapošljavanje
 • vanjska/strana tvrtka

Agencija za privremeno zapošljavanje zapošljava djelatnika i odgovorna je za isplatu plaće. Agencija stavlja zaposlenika na raspolaganje vanjskoj tvrtki (koja koristi usluge agencije) na ograničeno vremensko razdoblje, koje se naziva i upućivanje radnika.

Dakle, ugovor o radu preko agencije sklapa se između:

 • zaposlenika i agencije za privremeno zapošljavanje/agencije za zapošljavanje (sklapa se ugovor o privremenom radu, tzv. contrat de mission, koji definira predmet ugovora, uvjete zapošljavanja i datum isteka ugovora ili manje precizan datum npr. kraj sezone);
 • Agencija za privremeno zapošljavanje/agencija za zapošljavanje i vanjska/strana tvrtka (potrebno je potpisati ugovor o pružanju usluga, tzv. contrat de mise à disposition).

Ugovor o privremenom radu – što još trebate znati?

Kada zaposlenik radi prema ugovoru o privremenom radu, uživa ista prava kao i ostali zaposlenici tvrtke.

Probni rok može biti naveden u ovoj vrsti ugovora i ovisit će o trajanju posla:

 • ugovor kraći od 1 mjeseca → max 2 dana
 • jedan do dva mjeseca → max 3 dana
 • više od dva mjeseca → najviše 5 dana

Važno! Obavezno je sačiniti i potpisati pisani oblik ugovora. Ovaj dokument mora biti dostavljen zaposleniku najkasnije dva radna dana prije početka rada.

Otkaz CTT ugovora bez posljedica za poslodavca moguć je u sljedećim slučajevima:

 • tijekom probnog razdoblja (bez navođenja posebnog razloga)
 • u situaciji kada zaposlenik prelazi na ugovor na neodređeno vrijeme
 • u okolnostima izvan kontrole poslodavca (viša sila)

Poslodavac koji otkazuje ugovor o privremenom radu dužan je u roku od 3 dana predložiti radniku sklapanje novog ugovora o radu. Međutim, u određenim situacijama poslodavac je izuzet od ove obveze, i to u slučaju:

 • teškog prekršaja zaposlenika
 • postojanja okolnosti izvan kontrole poslodavca (viša sila)
 • prije isteka probnog roka

U Francuskoj postoje i druge vrste ugovora, ali smo mi naveli oblike koji se najčešće koriste.

Povezani članci: