W tej części naszego poradnika pracy w Austrii, przedstawimy Wam prawa przysługujące wszystkim legalnie zatrudnionym na terenie tego kraju. Polacy bez żadnych ograniczeń mogą podejmować pracę w Austrii, więc warto rozważyć ten nieoczywisty kierunek. Poznajcie warunki pracy w Austrii – zarobki, czas pracy, dodatki do pensji i inne przywileje!

Warunki pracy w Austrii

Równe traktowanie

Główną zasadą austriackiego prawa pracy jest równe traktowanie pracowników. Jest zakaz dyskryminacji pracowników ze względu na wiek, płeć, religię, pochodzenie, poglądy czy orientację seksualną. Możesz być więc pewny, że pracodawca nie będzie traktował Cię inaczej jako emigranta. Jeśli zdarzy się inaczej – możesz dochodzić swoich praw.

Warunki pracy w Austrii – zarobki

W związku ze specyficznym systemem płac w Austrii, trudno jest wskazać, na jakie konkretnie zarobki mogą liczyć Polacy. W Austrii obowiązują układy zbiorowe (tzw. Kollektivvertrag) – jest ich około 400, które spełniają funkcję ochrony płacowej pracownika. Austria nie ma ustawowo określonej płacy minimalnej, dlatego rząd wprowadził je aby mieć kontrolę nad równością i sprawiedliwością płac To układy określają minimalne wynagrodzenie godzinowe brutto dla danego stanowiska w danej branży lub nawet w danym zakładzie. Warunki pracy w Austrii zależą więc od zdefiniowanych wcześniej przepisom wynikającym z z austriackich układów zbiorowych.

Wysokość wynagrodzenia w Austrii

Wielkość kwoty, która co miesiąc będzie trafiała do Twojej kieszeni jest zależna od kilku czynników:

 • rodzaju umowy, którą podpisałeś z pracodawcą
 • układów zbiorowych (m.in. ze związkami zawodowymi),
 • regulaminów wewnątrzzakładowych,
 • Twoich kwalifikacji,
 • stażu pracy,
 • oraz zajmowanego stanowiska w firmie

Ze względu na brak stawki minimalnej, zwyczajowo przyjmuje się, że miesięczne wynagrodzenie brutto nie powinno być niższe niż 1000 euro. Dzięki układom zbiorowym wiadomo jednak, że np. pokojówka nie może mieć pensji niższej niż ok. 1200 euro, a pracownik branży metalowej niższej niż ok. 1500 euro. Średnia roczna pensja w Austrii wynosi (według danych OECD z 2013 roku) ponad 39 tys. euro, czyli 3250 euro miesięcznie brutto, co daje ok. 2200 euro na rękę.

Dodatki do pensji w Austrii

Poza zarobkiem ustalonym podczas podpisywania umowy, austriaccy pracownicy otrzymują dodatek urlopowy (tzw. 13-tą pensję) i dopłatę okazji Świąt Bożego Narodzenia (tzw. 14-tą pensję). Najczęściej wypłacane są w wysokości miesięcznego wynagrodzenia, po odpowiednim opodatkowaniu (niższym niż zazwyczaj). Pełną kwotę tych dodatków otrzymasz wtedy, gdy byłeś zatrudniony w firmie przez cały rok kalendarzowy. W innym przypadku otrzymuje się odpowiednio wyliczoną część.

Godziny pracy w Austrii

Warunki pracy w Austrii związane z czasem wykonywania zlecenia nie odbiegają od polskiej znanej nam wszystkim normy. Czas pracy w Austrii wynosi 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo – czyli dokładnie tak, jak w Polsce. Czas przepracowany ponad 40 godzin tygodniowo stanowi nadgodziny, za które przysługuje odpowiednio większe wynagrodzenie:

 • 150% stawki godzinowej, lub
 • 200% stawki godzinowej kiedy nadgodziny zostały przepracowane w weekend

Przerwa w pracy

Przy sześciu godzinach pracy przysługuje co najmniej 30-minutowa przerwa – jest to więcej niż w Polsce. Przerwa ta jest jednak niepłatna i nie wlicza się jej do czasu pracy. Dodatkowo, pracodawca musi przestrzegać minimalnego czasu odpoczynku swojego pracownika:

 • dobowego – 11 godzin
 • tygodniowego – 36 godzin

Praca sezonowa w Austrii

Dla pracowników w rolnictwie, w okresie żniw lub zbioru owoców, czas pracy może być wydłużony do maksymalnie 60 godzin tygodniowo i 12 godzin dziennie, bez dodatkowego wynagrodzenia przewidzianego dla nadgodzin. Za taki wymiar pracy, należą się pracownikowi odpowiednie dodatki określone w umowach zbiorowych. Ponadto, pracującym w rolnictwie przysługuje godzinna nieodpłatna przerwa w pracy.

Warunki pracy sezonowej w Austrii

Podstawowe prawa pracy przysługują także zagranicznym pracownikom sezonowym zatrudnianym do maksymalnie 6 tygodni przy zbiorach plonów. Jednak ze względu na wyjątkowo krótki okres zatrudnienia jest kilka odstępstw od tych praw. NIE:

 • podlegają oni ubezpieczeniu emerytalnemu,
 • uzyskują prawa do urlopu (przysługuje dopiero po 6 miesiącach pracy),
 • przysługuje im zasiłek rodzinny ani zasiłek dla bezrobotnych,
 • przysługuje im nieodpłatna odzież i obuwie robocze

Gotowy do wyjazdu? Sprawdź aktualne oferty pracy w Austrii!


Powiązane wpisy