Warto dokładnie znać swoje prawa. W tym artykule znajdziesz podstawowe informacje dotyczące płac, czasu pracy oraz praw, które ci przysługują.

Płace
W Holandii wysokość stawki minimalnej zależy od wieku: dla osób między 15 a 23 rokiem życia stopniowo co roku zwiększa się stawka minimalna, by w wieku 23 lat dojść do kwoty podstawowej. Obecnie [grudzień 2014], dla osób powyżej 23 lat, pracujących 36h tygodniowo minimum wynosi 9.58 euro/h brutto a dla osób pracujących 40h tygodniowo – 8.63 euro/h brutto.

Polak pracujący na stanowisku nie wymagającym specjalnych kwalifikacji zarobi ok. 9 euro/h brutto. Fachowcy, tacy jak spawacze czy monterzy, mogą liczyć nawet na 13 euro za godzinę pracy brutto.

Czas pracy

Przepisy dotyczące czasu pracy są różne w zależności od sektora gospodarki, lecz mają wspólną podstawę prawną. Dziennie, pracownik nie może pracować więcej niż 12 godzin a tygodniowo więcej niż 60. Taka ilość pracy w tygodniu nie może być jednak zjawiskiem notorycznym – w rozliczeniu 4 tygodniowym, maksymalny czas pracy nie może przekraczać średnio 55 godzin tygodniowo, natomiast w rozliczeniu 16 tygodniowym, maksymalny czas pracy nie może wynosić więcej niż 48 godzin tygodniowo.

Oprócz obowiązującego prawa, na kształt współpracy wpływa również tzw. Układ Zbiorowy Pracy, w skrócie CAO. Zbiorowy układ pracy to zbiór przepisów i zaleceń, uzgodnionych między pracodawcami z danego sektora a związkami zawodowymi i różni się w zależności od branży. Większość firm objęta jest CAO. Zawarte są tam postanowienia dotyczące czasu pracy, wynagrodzenia i urlopu. Należy pamiętać, że przyjęte tam założenia obowiązują również obcokrajowców.

Jeśli wyjeżdżasz do pracy w Holandii i będziesz zatrudniony przez holenderską agencję pracy tymczasowej, sprawdź, czy jest ona członkiem holenderskiego stowarzyszenia agencji pracy tymczasowej – ABU. Bez względu na rodzaj pracy, będą Cię bowiem obowiązywały przepisy zbiorowego układu pracy dla sektora agencji pracy tymczasowej.

Tu znajdziesz więcej informacji na jego temat:
Zbiorowy układ pracy dla pracowników tymczasowych
Które z zapisów CAO odnoszą się do pracowników delegowanych z Polski?