W związku z decyzją władz Zjednoczonego Królestwa o opuszczeniu Unii Europejskiej obowiązują nowe zasady wjazdu do kraju. Od 1 stycznia 2021 roku zostanie wdrożony punktowy system imigracyjny. Jakie są nowe zasady podejmowania pracy w Wielkiej Brytanii?

Wielka Brytania oficjalnie opuściła UE 31 stycznia 2020 roku. Dodatkowo, rząd Wielkiej Brytanii miał rok na domknięcie wszelkich niezbędnych formalności, w tym:

 • przygotowanie odpowiednich ustaw
 • wypowiedzenie wszelkich umów transportowych oraz gospodarczych
 • wprowadzenie nowych zasad wjazdu do kraju

Zasiłki dla Polaków za granicą – jakie przysługują?

Wielka Brytania – nowe zasady podejmowania pracy. Od Nowego Roku przed obywatelami Unii Europejskiej faktycznie zamkną się granicy Zjednoczonego Królestwa. Wjazd do kraju będzie możliwy tylko w przypadku spełnienia określonych wymagań. Wymagania te będą jednolite zarówno dla obywateli UE jak i dla obywateli pozostałych państw spoza Unii Europejskiej. 

Status obywateli Irlandii pozostaje bez zmian. Nowe ograniczenia nie będą ich dotyczyły.

Wielka Brytania – nowe zasady podejmowania pracy -punktowy system imigracyjny

W związku z nowymi zasadami, osoba która wyrazi chęć wjazdu do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy musi spełnić odpowiednie kryteria. Inaczej mówiąc, musi zdobyć odpowiednią liczbę punktów imigracyjnych. 

Dodatkowo, straż graniczna ma prawo poddać osobę do kontroli sprawdzenia karalności. Co później, również przekłada się na wyżej wspomniane punkty. 

O stawkach minimalnych w Wielkiej Brytanii przeczytasz tutaj.

Osoba ubiegająca się o wizę pracowniczą musi dostać 70 punktów. Z czego 50 punktów – znajomość języka angielskiego, licencjonowane przedsiębiorstwo, oferowane wynagrodzenie. Więcej o tym piszemy dalej.

Na pozostałe 20 punktów przekładają się kwalifikacje oraz wykształcenie osoby. 

Gdzie złożyć wniosek?

W celu otrzymania wizy należy złożyć odpowiedni wniosek na stronie gov.uk. Wymagana liczba punktów do uzyskania odpowiedniej wizy (turystyczna czy pracownicza) jest dostępna na tej stronie. 

Również wkrótce zostanie uruchomiona aplikacja mobilna za pośrednictwem której będzie można składać wnioski. W celu dodatkowej weryfikacji wybrane osoby będą zmuszone stawić się osobiście w Centrach Składania Wniosków Wizowych.

Opłaty

W przypadku, gdy pobyt osoby w Wielkiej Brytanii przekracza 6 miesięcy, dodatkowo należy uiścić opłatę za opiekę zdrowotną (ok. 624 GBP rocznie). W tym momencie nie opublikowano żadnych informacji na temat opłat wizowych. 

Wydatki na służbę zdrowia w Polsce oraz w innych krajach Europy

Wielka Brytania – nowe zasady podejmowania pracy od 1 stycznia 2021 roku

Na stronie gov.uk zostały opublikowane zasady otrzymania wizy pracowniczej dla wykwalifikowanych pracowników. Osoby te muszą spełnić poniższe kryteria:

 • złożyć aplikację na ofertę pracy od sponsora posiadającego licencję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii
 • oferowane wynagrodzenie powinno być na odpowiednim poziomie 

(ok. 27 000 GBP)

 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1

Licencja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

W przypadku jeśli przedsiębiorstwo czy agencja zatrudnienia planuje zatrudniać pracowników spoza Wielkiej Brytanii, obowiązkiem będzie złożenie odpowiedniego wniosku. Aby uzyskać licencję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przedsiębiorca musi:

 • wybrać rodzaj licencji w zakresie zatrudniania pracowników spoza UK
 • wdrożyć odpowiednie systemy (szczegółów na razie nie podano)
 • złożyć wniosek za pośrednictwem strony gov.uk

W związku z obecną sytuacją na świecie, proces otrzymania wizy dla wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia oraz opieki zostanie maksymalnie uproszczony. Szczegółowe dane na ten temat wkrótce zostaną opublikowane na stronie gov.uk.

Naukowcy, badacze, specjaliści w dziedzinie nauk ścisłych będą mogli dostać wizę w zakresie programu Global Talent. Osobom, których umiejętności wzbogacą wiedzę oraz gospodarkę kraju będzie o wiele łatwiej ubiegać się o wizę. 

Oprócz tego, istnieją osobne programy wizowe dla innowatorów oraz młodych przedsiębiorców.

Studia w Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 roku

Osoba, która ubiega się o studencką wizę w Wielkiej Brytanii musi spełnić poniższe wymagania: 

 • złożyć wniosek do placówki edukacyjnej posiadającej licencję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii
 • umiejętność mówienia oraz pisania w języku angielskim na poziomie min. B1
 • posiadanie wystarczająco dużo środków finansowych

Również wprowadzą osobny typ wizy dla dzieci w wieku 4-17 lat, które mają zamiar uczyć się w brytyjskiej szkole. 

System edukacji przedszkolnej w Polsce oraz w innych krajach Europy – czym się różni

Sytuacja osób mieszkających na stałe w Wielkiej Brytanii

Wszyscy obcokrajowcy, w tym Polacy, mieszkający na stałe w Zjednoczonym Królestwie mają obowiązek złożyć wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej. Termin złożenia wniosku mija 30 czerwca 2021 roku. Wnioski należy składać za pośrednictwem strony gov.uk, aplikacji bądź za pośrednictwem poczty. 

Należy zadzwonić do Centrum Pomocy Systemu osiedleńczego dla obywateli UE aby dowiedzieć się jak złożyć wniosek.

Jeszcze możesz wyjechać do pracy do Wielkiej Brytanii!