Nasi sąsiedzi z Ukrainy prawdopodobnie będą mogli podróżować do Unii Europejskiej bez wiz. Wszystko rozstrzygnie się w czwartek – 6 kwietnia. Parlament Europejski będzie wtedy głosował nad likwidacją obowiązku wizowego. Rozporządzenie przypuszczalnie wejdzie w życie już na początku czerwca. Oznacza to, że od połowy roku Ukraińcy będą mogli swobodniej podróżować do państw unijnych, w tym do Polski. Ukraińcy w Polsce - zniesienie wiz Negocjatorzy rządów państw członkowskich Unii Europejskiej uzgodnili rozporządzenie w sprawie zniesienia wiz dla obywateli Ukrainy. W parlamencie Europejskim jesteśmy przekonani, że obywatele Ukrainy zasługują na prawo swobodnego podróżowania do UE – oświadczyła autorka sprawozdania PE w tej sprawie, europosłanka Marija Gabriel. Rządy państw unijnych zwlekały z tą decyzją m.in. ze względu na obawy przed wzrostem imigracji z państw wschodu. Zastrzeżenia zgłaszały m.in. Niemcy i Francja. Po przyjęciu ustaleń, Ukraińcy posiadający paszporty biometryczne będą mogli udać się do dowolnego kraju Unii Europejskiej i pozostać tam nawet na 90 dni, w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Nie dostaną jednak automatycznie pozwolenia do podjęcia pracy – o to wciąż trzeba będzie się dodatkowo starać.

Istnieje jednak ryzyko, że łatwość migracji przyczyni się do zwiększenia wśród Ukraińców odsetka osób pracujących “na czarno”. Przygotowując decyzję o zwolnieniu Ukraińców z obowiązku wizowego, Unia zabezpieczyła się procedurami, które pozwolą w wyjątkowych przypadkach umożliwić przywrócenie wiz. Wprowadzenie tej zasady ma zagwarantować władzom decyzyjność w przypadku nadużywania nowego prawa. Te ustalenia mogą wywołać w pierwszym okresie pewne komplikacje na punktach granicznych. Polska do niedawna nie była krajem przyjaznym dla imigrantów ze wschodu.

Aby legalnie zdobyć zatrudnienie w naszym kraju, Ukraińcy musieli zmierzyć się z biurokracją i długimi, uciążliwymi procedurami. Dlatego proces ubiegania się o pracę przez mieszkańców m.in. Rosji, Białorusi, Mołdawii czy Ukrainy został uproszczony. W 2015 roku wprowadzono jeden druk – oświadczenia o zamiarze zatrudnienia. Pracodawca, który składa to pismo w Powiatowym Urzędzie Pracy, może łatwo zatrudnić obcokrajowca na pół roku.