Zarobki nauczycieli w Europie z roku na rok ulegają zmianie. W Zarobki nauczyciela w Europie z roku na rok ulegają zmianie. W europejskim rankingu zarobków nauczycieli za 2020 rok Polska znajduje się na przedostatnim miejscu. Więcej o wynagrodzeniu nauczycieli w różnych krajach Europy przeczytasz w naszym artykule.

Pandemia koronawirusa znacząco pogorszyła sytuację w sektorze edukacyjnym. Zdalne nauczanie, redukcja etatów, brak bezpośredniej komunikacji z uczniami – pod tymi hasłami minął 2020 rok dla nauczycieli. 
Co ciekawe! W okresie pandemii nie doszło do zwiększenia liczby zwolnień ze szkolnictwa, a nawet odwrotnie – przybyło ok. tysiąca nowych etatów (dane Ministerstwa Edukacji i Nauki). Z drugiej strony, Związek Nauczycielstwa Polskiego przekonuje, iż do obsadzenia jest jeszcze ok. 15 tysięcy wakatów.

Wpływ pandemii Covid-19 na szkolnictwo w Europie

W związku z pandemią praktycznie w każdym kraju wprowadzono restrykcje odnośnie działalności placówek edukacyjnych. Wszystko zaczęło się od nauczania hybrydowego (stacjonarnie na przemian z lekcjami online), a niestety skończyło się na całkowitym zamknięciu w domach. 

Powrót dzieci do szkół po prawie rocznej przerwie stanowi nowe wyzwanie zarówno dla nauczycieli, jak i dla dzieci. Wprowadzono m.in dodatkowe lekcje czy spotkania z psychologiem. Jednak powrót do normalności jest procesem wieloetapowym

Jak wygląda sytuacja w poszczególnych krajach UE?

Belgia

Podobnie jak w wielu innych krajach, Belgia całkowicie zamknęła szkoły na czas pandemii. Można zauważyć % wzrost zwolnień nauczycieli w kraju (z 16,5% w 2019 do 18,5% w 2020 r). Oprócz tego, belgijski rząd nie wprowadził masowego programu szczepień wśród nauczycieli, co spowolniło powrót dzieci do szkół. 

Francja

We Francji proces edukacji w czasie pandemii został całkowicie przeniesiony do domów. Aczkolwiek, w odróżnieniu od Belgii, nauczyciele we Francji jako jedni z pierwszych mogli zaszczepić się przeciw Covid-19. Oprócz tego, powstał rządowy program, który ma na celu wspierać zarówno nauczycieli, jak i dzieci w tzw. okresie post-covidowym. Program m.in. zakłada:

 • wsparcie finansowe dla nauczycieli
 • dod. zajęcia dla dzieci 

Rząd Francji zapowiada też zwiększenie wydatków na rzecz edukacji w najbliższych latach. 

Niemcy

Sytuacja w Niemczech wygląda identycznie jak we Francji, czyli m.in zamknięto szkoły, przeznaczono większy budżet na rzecz szkolnictwa i edukacji, a pierwszeństwo do zaszczepienia się oddano nauczycielom. 

Szwecja

Szwecja była jedynym krajem, w którym nie wprowadzono całkowitego lockdownu. W związku z tym, przez dłuższy okres czasu szwedzkie szkoły również były tylko częściowo zamknięte. Nauczyciele nie zostali zaszczepieni w pierwszej kolejności.

Szczepienie przeciw Covid-19 a zatrudnienie w zakładzie pracy – nowe zasady

Wynagrodzenia nauczyciela w Polsce – z czego się składa

Zarobki nauczycieli pozostają burzliwym tematem, zwłaszcza jeżeli mówimy o Polsce. Według raportu OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) z 2020 roku, nauczyciele w Polsce są niemal najgorzej wynagradzani w porównaniu do innych krajów Europy. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem, w Polsce dostaje średnio

ok. 4 500-5 500 zł brutto miesięcznie.

Nauczycielom w Polsce również przysługują świadczenia socjalne, które są zaznaczone w Karcie nauczyciela. Chodzi m.in. o dodatki za:

 • doświadczenie – po 4 przepracowanych latach w zawodzie dostaje się dodatek w wymiarze od 1 do 20% wynagrodzenia zasadniczego. 
 • stanowisko – w przypadku objęcia stanowiska kierowniczego 
 • nadgodziny
 • warunki pracy
 • zastępstwa

Po przepracowaniu minimum 20 lat, nauczycielom przysługują nagrody jubileuszowe. Za 20 lat pracy dostaje się ok. 75% wynagrodzenia miesięcznego. Po upływie następnych 5 lat dodatek stopniowo się zwiększa (maksymalnie można dostać 250% wynagrodzenia miesięcznego za 40-letni staż pracy).

Niestety nawet po doliczeniu tych świadczeń, sytuacja finansowa nauczycieli nadal odbiega od europejskich standardów

Dowiedz się więcej na temat  świadczeń socjalnych dla nauczycieli w Polsce

Zarobki nauczyciela w Europie

Wysokość zarobków m.in. w edukacji jest uzależniona od dofinansowania ze strony państwa. Co ciekawe, Polska na tle innych krajów nie wypada najgorzej. Ponad 4,5 % PKB przeznaczono na poczet edukacji w kraju. Sytuacja w innych krajach wygląda następująco:

 • Niemcy – 4,3%
 • Holandia – 5,16%
 • Belgia – 5,64%
 • Francja – 5,18%
 • Szwecja – 5,54%
 • Dania – 5,15%

Nieco ponad 3% PKB przeznacza się na edukację w Irlandii, na Litwie, Słowacji czy Grecji, co stanowi najniższy wynik w Europie

System edukacji w Finlandii – Na czym polega jego fenomen?

Co jeszcze ma wpływ na wysokość zarobków nauczyciela?

Jak już wspomniano wyżej, poziom wynagrodzeń w dużej mierze jest uzależniony od rządowego dofinansowania, natomiast rozmiar dofinansowania zależy od sytuacji ekonomicznej w kraju. Czyli wraz ze stabilnym rozwojem gospodarki pojawia się więcej miejsc pracy, a co za tym idzie, mniejsza stopa bezrobocia.

W związku z tym więcej osób decyduje się na urodzenie dziecka (na decyzję również ma wpływ wsparcie socjalne państwa). Wynikiem tego jest rosnące zapotrzebowanie na otwarcie nowych szkół oraz zatrudnienie nauczycieli. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że dobrobyt nauczyciela jest wprost uzależniony od sytuacji reprodukcyjnej w kraju.

Animated Blue Banner

Poniżej publikujemy średnie miesięczne zarobki nauczycieli w Europie (dane OECD za 2020 rok)

KrajŚrednie miesięczne zarobki 
Niemcy5 000 – 5500 EUR
Holandia4 000 – 4 500 EUR
Belgia4 000 – 4100 EUR
Francja3 000 – 3 300 EUR
Norwegia34-38 tys NOK (4 000-4 500 EUR)
Szwecja32-33 tys SEK (3 200-3 300 EUR)
Irlandia4 000 – 4 200 EUR
Polska4 500-5 500 PLN

Ważne! Wynagrodzenia, które zostały podane wyżej w tabeli są średnią arytmetyczną wszystkich zarobków w poszczególnych krajach. Warto podkreślić, że na wynagrodzenie nauczyciela przekłada się jego staż, miejsce pracy, stanowisko, czy nawet miejscowość.

Dodatki szkolne w Europie. 300+ na wyprawkę w Polsce i za granicą

Nauczyciel w Polsce i Europie – kto pracuje w zawodzie?

Według najnowszego raportu OECD ok 80% nauczycieli w Europie stanowią kobiety powyżej 30 roku życia. Młodzież coraz rzadziej wybiera zawód nauczyciela, zwłaszcza jeżeli mówimy o naszym kraju. Natomiast mężczyźni poniekąd nie są akceptowani społecznie w tej branży, co tylko potwierdza tak mały procent zatrudnienia.

Kolejnym problemem ogólnoeuropejskim są zwolnienia z pracy/zmiana zawodu. Problem ten jest częściowo spowodowany pandemią Covid-19. Niemniej jednak, wyniki badań sprzed  2-3 lat wskazują na tendencję wzrostową jeżeli mówimy o chęci zmiany zawodu wśród nauczycieli. 

Czym jest to spowodowane?

 • wysokość zarobków nie jest proporcjonalna do poziomu zobowiązań/odpowiedzialności
 • zwiększeniem poziomu stresu 
 • problemami komunikacyjnymi z dziećmi 

Zastanawiasz się nad zmianą pracy? 

Powiązane wpisy