Pracownicy, którzy podjęli pracę w Niemczech, jednak po pewnym czasie ją stracili, mają  prawo do niemieckiego zasiłku dla bezrobotnych. Podstawowym wymogiem jest praca w Niemczech przez 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat. Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech przysługuje również, jeżeli okresy pracy były z góry określone jako krótkoterminowe, do 10 tygodni. Wówczas wystarczy przepracować tylko 6 miesięcy. Co więcej, można przy tym uwzględnić okresy pracy w innych krajach UE. Konieczne jest także zarejestrowanie się jako osoba poszukująca pracy w Federalnej Agencji Pracy (Bundesagentur für Arbeit), na 3 miesiące przed końcem okresu zatrudnienia, albo jeżeli dowiesz się o zakończeniu pracy, w okresie krótszym niż 3 miesiące, w ciągu 3 dni od tego momentu. Nie dotrzymanie tych terminów grozi przesunięciem w dacie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. Ważne jest również to, że zasiłek dla bezrobotnych uzyskany w Niemczech można przenieść do innych krajów UE.

zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech

Kto może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech?

Zasady te, dotyczą wszystkich pracujących w Niemczech, w tym również Polaków. Szczegółowe informacje w języku polskim, można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Migracji Uchodźców i Integracji. Niestety wiele potrzebnych formularzy najczęściej jest po niemiecku. Jeżeli jesteś pracownikiem delegowanym do pracy w Niemczech, prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje Ci według zasad obowiązujących w kraju, w którym podlegasz pod ubezpieczenie społeczne.

Rodzaje zasiłków dla bezrobotnych w Niemczech

W Niemczech przysługują dwa typy zasiłku dla bezrobotnych. Pierwszym jest Arbeitslosengeld I, który wynosi 60% pensji netto, lub 67% pensji netto, jeżeli osoba otrzymująca zasiłek ma na utrzymaniu dzieci. Okresy wypłacania zasiłku są zależne od okresu zatrudnienia. I tak zasiłek wypłacany jest przez 6 miesięcy, po przepracowaniu 12 miesięcy, przez 8 miesięcy po 16 miesiącach pracy, przez 10 miesięcy po 20 miesiącach pracy i rzez 12 miesięcy po 24 miesiącach pracy. W pewnych warunkach zasiłek może być wypłacany prze maksymalnie 32 miesiące (dotyczy to osób w wieku powyżej 57 lat). Żeby otrzymać ten zasiłek, należy pozostawać bez pracy i nie przekroczyć 65 lat życia, oraz zarejestrować się w lokalnym Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsamt).

Drugim rodzajem  dla bezrobotnych jest Arbeitslosengeld II. Mogą go otrzymać osoby długotrwale bezrobotne, będące w bardzo trudnej sytuacji materialnej, mające nie więcej niż 65 lat i na stałe mieszkające w Niemczech. Stawka tego zasiłku jest ustalana corocznie, obecnie stanowi 408€. Do tego dochodzi od 250 do 348€ dodatku na dzieci, zależnie od ich wieku, oraz tzw. Wohgeld jako dodatek do ogrzewania. Jego wysokość jest zmienna, zależy od wysokości czynszu, ilości członków rodziny itp.

Należy też wspomnieć, że świadczenia te należy bezwzględnie wykazać w rocznych zeznaniach podatkowych.

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Wam temat zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech. Ze względu na jego dość skomplikowaną specyfikę, warto skorzystać z usług wielu firm specjalizujących się w uzyskiwaniu tych świadczeń.

Zobacz oferty pracy z Niemiec >>