O6GD5L0-min

Zasiłek na dziecko w Wielkiej Brytanii, tzw. Child Benefit może uzyskać każda rodzina legalnie przebywająca w kraju. Zasiłek na dziecko w Wielkiej Brytanii jest przyznawany każdemu, niezależnie od dochodu, a jego kwota jest stała. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej o Child Benefit i innych dodatkach na dzieci na Wyspach!

Komu przysługuje zasiłek na dziecko w Wielkiej Brytanii?

Głównym warunkiem przyznania Child Benefit jest stały pobyt w Wielkiej Brytanii i oczywiście posiadanie dzieci. Zazwyczaj zasiłek jest wypłacany aż do ukończenia przez dzieci 16 lat. Jest możliwe przedłużenie pobierania zasiłku do 19 roku życia dziecka, pod warunkiem, że nadal kontynuuje naukę.
Polacy nie podlegają żadnym ograniczeniom w przyznawaniu Child Benefit. Można uzyskać ten zasiłek nawet jeśli dziecko nie przebywa fizycznie w Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że drugi rodzic nie pobiera podobnych zasiłków w Polsce.

Ile wynosi zasiłek na dziecko w Wielkiej Brytanii?

Kwota Child Benefit jest stała i wynosi:

 • £ 20,70 tygodniowo na pierwsze dziecko
 • £ 13,70 tygodniowo na każde kolejne dziecko

Zasiłek jest wypłacany zazwyczaj raz na 4 tygodnie, na konto bankowe.

Jak ubiegać się o Child Benefit?

Aby uzyskać Child Benefit należy wypełniony formularz wraz ze świadectwem urodzenia dziecka wysłać pocztą na adres:
Child Benefit Office (Washington)
Freepost
NEA 10463, PO Box 133
Washington, NE38 7BR
Lub jeśli mieszkasz w Irlandii Północnej:
Child Benefit Office
Windsor House
9 – 15 Bedford Street
Belfast, BT2 7UW
Do wypełnienia formularza będzie potrzebować:

 • Numer Ubezpieczenia Społecznego
 • Numer konta bankowego, na który ma być przelewany zasiłek

Należy bezzwłocznie poinformować HMRC (Child Benefit Office) o wszelkich zmianach życiowych, które mogą wpłynąć na wysokość otrzymywanej zapomogi. Do takich sytuacji należą:

 • Zmiana stanu cywilnego
 • Narodziny lub adopcja kolejnego dziecka
 • Śmierć dziecka
 • Śmierć jednego rodzica
 • Zakończenie lub rozpoczęcie edukacji przez dziecko
 • Zmiana adresu
 • Zmiana numeru konta bankowego
 • Wyjazd z kraju

Inne dodatki na dzieci w Wielkiej Brytanii

Oprócz zasiłku Child Benefit, pracujący rodzice mogą ubiegać się o zasiłek zwany ChildCare Element czyli dofinansowanie do kosztów profesjonalnej opieki nad dzieckiem – głównie chodzi o koszty żłobka/przedszkola lub opiekunki.
Maksymalna kwota jaką możemy otrzymać to £ 140 na jedno dziecko, lub £ 240 w przypadku większego potomstwa. Jednocześnie zasiłek może może wynosić maksymalnie 70% wydatków poniesionych przez rodziców.
ChildCare Element jest częścią zasiłku Working Tax Credit czyli zasiłku dla osób pracujących – aby więc uzyskać dodatek na dzieci wystarczy skontaktować się z Tax Credit Helpline.

Zainteresowany pracą w Wielkiej Brytanii?