Kontrowersje pomiędzy polskim rządem, a opiekunami osób niepełnosprawnych trwają od dawna. Przedmiotem sporu niezmiennie pozostają zbyt niskie zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych. A jak wygląda sytuacja w pozostałych krajach UE?

Na początku warto podkreślić, iż większość krajów Unii Europejskiej zdecydowało się na nieco inny, w porównaniu do Polski, system opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Oprócz świadczeń pieniężnych, celem jest maksymalne wdrożenie tych osób w życie społeczne i zawodowe. W Polsce, osoby niepełnosprawne ze względu na brak udogodnień (np. obniżanie krawężników, windy) często zostają automatycznie wykluczone z normalnego życia w społeczeństwie.

Zasiłki dla Polaków za granicą – jakie przysługują?

Jakie rozwiązania proponują inne państwa UE?

Zasiłki dla osób niepełnosprawnych – Niemcy

Jak wspomniano wyżej,  m.in. niemiecki rząd postanowił wspierać osoby niepełnosprawne nie tylko finansowo, ale i społecznie. W Niemczech istnieje 4-stopniowa skala pomocy osobom niepełnosprawnym. W zależności od skali zostaje wypłacona inna kwota zasiłku. Oprócz tego istnieje pomoc bieżąca i personalna. Jeśli osoba niepełnosprawna podejmuje decyzję o powrocie do pracy bądź potrzebuje samochodu/domu – państwo całkowicie refunduje te koszty oraz pomaga w załatwianiu wszelkich formalności. 

Zasiłki dla osób niepełnosprawnych w Niemczech:

 • rehabilitacja medyczna (świadczenia medyczne, stomatologiczne oraz rehabilitacyjne)
 • udział niepełnosprawnych w życiu społecznym
 •  ogólne dofinansowanie

Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, dlatego konkretne kwoty nie są podane. Chociaż samo dofinansowanie wynosi ok. 800 euro/miesięcznie (ok. 3 tysięcy zł). W przypadku jeśli osoba niepełnosprawna korzysta ze wszystkich wyżej wymienionych zasiłków, kwoty mogą sięgać do 4-7 tysięcy euro/miesięcznie (ok. 20 tysięcy zł)

O wydatkach na służbę zdrowia w różnych krajach Europy przeczytasz tutaj. 

Wielka Brytania

Wielka Brytania skupia się na pomocy dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Podstawowym świadczeniem jest DLA (Disability Living Allowance). Kwota zasiłku mieści się w przedziale od 30-150 GBP/tygodniowo (ok.500-700 zł). Oprócz tego, rodzice niepełnosprawnych dzieci o niskich dochodach mogą wnioskować o zapomogę na dodatkowe dofinansowanie. 

Osobom niepełnosprawnym w Wielkiej Brytanii przysługuje:

 • zasiłek na zakup sprzętu ortopedycznego
 • pomoc w dostosowaniu mieszkania do własnych potrzeb
 • zasiłek na zakup leków
 • dostarczanie posiłków do domu
 • darmowa opieka domowa

Wielka Brytania – nowe zasady podejmowania pracy w 2021

Francja

Osoby niepełnosprawne we Francji łącznie mogą korzystać z 6 różnych świadczeń socjalnych. Rząd Francji podobnie jak w Niemczech stawia na socjalizację osób niepełnosprawnych. Dlatego podstawowym zasiłkiem jest tzw. wyrównanie kosztów pracy. Rząd refunduje wszystkie dodatkowe koszty związane ze stworzeniem odpowiednich warunków w miejscu pracy oraz dojazd do niej. Celem jest powrót tych osób do życia społecznego

Oprócz tego osobom niepełnosprawnym przysługują zasiłki: 

 • dla opiekuna
 • na specjalną edukację dziecka
 • na osobę dorosłą niezdolną do pracy (zasiłek finansowy)
 • renta inwalidzka

Koszty są uzależnione od sytuacji materialnej osoby oraz od stopnia niepełnosprawności. Jeśli osoba nie posiada żadnych dochodów, zasiłek finansowy wynosi 

ok. 800-900 euro/miesięcznie (ok. 4 tysięcy zł).

Szwecja

5 powodów dla których warto mieszkać w Szwecji – praca i życie codzienne

Szwecja ma jeden z najlepiej rozwiniętych systemów opieki społecznej na świecie, w tym opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Rząd Szwecji, m.in całkowicie refunduje niezbędny sprzęt dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Osoby te mogą również liczyć na zasiłek socjalny w formie dofinansowania na zakup samochodu czy domu. Koszty na urządzenie domu zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej również można dostać ze skarbu państwa. 

Programy edukacyjne, w tym szkoły zawodowe, są częścią szwedzkiego programu socjalnego dla niepełnosprawnych. 

Kwoty zasiłków są ustalane indywidualnie. Średnio osoba niepełnosprawna w Szwecji dostaje ok. 5-10 tysięcy SEK miesięcznie (ok. 4-5 tysięcy zł).

Zasiłki dla osób niepełnosprawnych – Polska

W Polsce brakuje programów socjalnych które mają na celu wdrożenie osób niepełnosprawnych do życia społecznego. Jedynie instytucje samorządowe/charytatywne prowadzą takiego rodzaju działalność. 

Dopóki te działania pozostają jedynie na poziomie lokalnym, osoby niepełnosprawne w Polsce nie będą w 100 procentach zaangażowani w życie społeczne.

Jeśli mówimy o zasiłkach dla niepełnosprawnych w Polsce, sytuacja wygląda tak:

 • renta socjalna (nie przysługuje osobom, które korzystają z renty emerytalnej, zagranicznej, renty z tytułu niezdolności do pracy itd.) – 1200 zł brutto/miesięcznie.
 • rehabilitacja dziecka – do 5 roku życia – 90 zł/miesięcznie

5-24 lat – 110 zł/miesięcznie

 • specjalny zasiłek opiekuńczy (jeśli na osobie ciążą zobowiązania alimentacyjne) – 847 zł/miesięcznie.
 • świadczenie pielęgnacyjne (w przypadku rezygnacji z pracy w celu opieki nad osobą niepełnosprawną) – 1830 zł/miesięcznie.

Również osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny. Natomiast warunkiem jest spełnienie określonego kryterium dochodowego (ustalany w zależności od wymaganego sprzętu).

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Jeśli pracodawca zatrudnia osobę niepełnosprawną, przysługuje mu miesięczne dofinansowanie w wysokości:

 • 1950 zł – osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 1200 zł – osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 •  200 zł – osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności 

Niestety biura, w większości, nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Głównie dlatego zatrudnianie niepełnosprawnych nie cieszy się popularnością wśród polskich pracodawców. 

To wszystko finansowane jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Działalność funduszu w głównej mierze polega na wsparciu osób niepełnosprawnych, edukacja pracodawców w tym aspekcie oraz współpraca z samorządami. 

Ważne! Jak można zauważyć większość krajów próbuje na wszelkie sposoby zachęcać osoby niepełnosprawne do powrotu do życia społecznego. Akceptacja przez społeczeństwo jest najskuteczniejszą rehabilitacją. Polska w tym sensie jest, niestety, daleko w tyle. 

Zastanawiasz się nad wyjazdem do pracy do innego kraju?

Powiązane wpisy