Pracownikom legalnie zatrudnionym w Austrii, którym pracodawcy regularnie odprowadzają składki, przysługuje szereg świadczeń socjalnych. Są to między innymi: opieka medyczna, rekompensata w razie wypadku przy pracy. A także pomocne zasiłki w Austrii takie jak: zasiłek rodzinny, wyrównawczy lub pomostowy. Warto znać swoje prawa w tym temacie zanim wyemigruje się do pracy na stałe, więc postanowiliśmy Wam pomóc! Opisaliśmy najpopularniejsze świadczenia socjalne i zasiłki w Austrii. Zapraszamy do lektury!

Świadczenia socjalne i zasiłki w Austrii

Zasiłek rodzinny w Austrii – Familienbeihilfe

Austria, dba o swoich mieszkańców! Osoby legalnie pracujące w Austrii, najczęściej korzystają z zasiłku rodzinnego – pieniądze na swoje pociechy może otrzymać niemal każdy rodzic, bez względu na zarobki czy okres zatrudnienia.

Zasiłek rodzinny w Austrii – Komu należy się zasiłek?

  • rodzicom, których życie toczy się na terytorium Austrii i planują zostać w tym kraju na stałe, a ich dzieci mieszkają razem z nimi
  • rodzicom, którzy w przeważającej mierze opłacają utrzymanie dzieci, które nie mieszkają z żadnym z rodziców

Jakie są warunki uzyskania zasiłku rodzinnego w Austrii?

Prawo do zasiłku przysługuje na dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. Wsparcie na starsze dzieci przysługuje jedynie, gdy kształcą się one do wykonywania zawodu (szkoła zawodowa, praktyka).

Jak wyglądają formalności?

Wniosek o zapomogę składa się do najbliższego względem miejsca zamieszkanie urzędu skarbowego (Finanzamt). Urząd może wymagać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w wypełnionym wniosku. W przypadku obywateli UE koniecznie należy przedłożyć dokument potwierdzający legalny pobyt w Austrii (Anmeldebescheinigung).

Zasiłek wypłacany jest co 2 miesiące w odpowiednio wysokich ratach. We wrześniu można spodziewać się wypłaty podwójnej (tzw. 13 zasiłek rodzinny)! Wnioski składa się rokrocznie i istnieje również możliwość złożenie ich do 5 lat wstecz.

Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego na każde dziecko, w zależności od jego wieku, wynosi odpowiednio:

Wiek dzieckaKwota miesięcznie
Od urodzenia111,78 €
Od 3 lat119,53 €
Od 10 lat138,79 €
Od 19 lat161,92 €

W przypadku dwójki lub większej liczby dzieci na każde dziecko przyznawana jest dodatkowa kwota.

Zasiłki w Austrii – Zasiłek rodzinny wyrównawczy – Differenzzahlung

Ten dodatek przeznaczony jest dla osoby, która na stałe wyemigrowała za granicę, ale jej dziecko pozostało w Polsce pod opieką drugiego rodzica bądź opiekuna prawnego. Niestety jest to częsta sytuacja wśród Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę, aby zapewnić rodzinie lepszy byt.

Taki emigrant ma prawo do wyrównania różnicy pomiędzy zasiłkiem otrzymywanym na dzieci w Polsce (Rodzina 500 plus) a tym, który przysługiwałby mu, gdyby z całą rodziną rezydował w Austrii.

Komu należy się zasiłek?

Prawo do zasiłku rodzinnego wyrównawczego mają rodzice (bądź rodzic), który na stałe mieszka na terenie Austrii, a których dzieci żyją z drugim z rodziców lub prawnych opiekunów w Polsce.

Jakie są warunki uzyskania?

Prawo do zasiłku przysługuje na tych samych zasadach jak w przypadku dzieci przebywających na terenie Austrii.

Jak wyglądają formalności?

Należy złożyć wniosek (formularz typu „Beih 38”) do najbliższego urzędu skarbowego (Finanzamt) rodzica ubiegającego się o zasiłek. Do wniosku należy także dołączyć formularze typu 401 i 411, które najpierw trzeba potwierdzić w Polsce.

Zasiłek jest wypłacany po upływie roku kalendarzowego. W jednorazowej kwocie, będącej różnicą między kwotą zasiłku rodzinnego przyznanego w Austrii a tym otrzymywanym w Polsce.

Zasiłki w Austrii dla bezrobotnych – Arbeitslosengeld

Komu należy się zasiłek?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiada osoba, która pozostaje do dyspozycji Urzędu Pośrednictwa Pracy (Arbeitsmarktservice = AMS). W czasie trwania pobierania zasiłku dla bezrobotnych musi mieć możliwość i być zdolna do podjęcia zaproponowanego zatrudnienia.

Jakie są warunki uzyskania?

Osoba, która ukończyła 25 lat w chwili złożenia wniosku:

  • musi wykazać minimum 52 tygodnie legalnego zatrudnienia podlegającego obowiązkowi płacenia składek ubezpieczeniowych na wypadek bezrobocia w ciągu ostatnich dwóch lat do chwili złożenia wniosku
  • ubiegając się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych po raz kolejny, trzeba wykazać minimum 28 tygodni legalnego zatrudnienia podlegającego obowiązkowi płacenia składek ubezpieczeniowych na wypadek bezrobocia w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.

Osoba, która nie ukończyła 25 lat w chwili złożenia wniosku:

  • musi wykazać jedynie 26 tygodni legalnego zatrudnienia podlegającego obowiązkowi płacenia składek ubezpieczeniowych na wypadek bezrobocia w ciągu ostatniego roku do chwili złożenia wniosku (także jeżeli wniosek składany jest po raz pierwszy)

Wysokość jak i okres wypłacania zapomogi uzależnione są zarówno od okresu trwania zatrudnienia, jaki od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zależy od stażu poprzedniego zatrudnienia oraz wieku bezrobotnego i wynosi odpowiednio od 20 do 52 tygodni.

Zasiłek dla bezrobotnych składa się z kwoty podstawowej i dodatków. Kwota bazowa wynosi 55% dotychczasowego dochodu netto bezrobotnego.

Jak przenieść zasiłek dla bezrobotnych z Polski do Austrii?

Jeżeli w Polsce masz prawo do zasiłku, należy Ci się ono także podczas poszukiwania pracy za granicą. Jeżeli więc chcesz rozpocząć poszukiwanie pracy w Austrii i dostawać właśnie tam przysługujący Ci polski zasiłek, musisz spełnić polskie kryteria jego przyznania, czyli:

  • pracować co najmniej 265 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy,
  • być przynajmniej przez 4 tygodnie zarejestrowany jako bezrobotny,
  • zgłosić właściwej instytucji zamiar wyjazdu, w celu poszukiwania pracy w innym państwie UE i złożyć wniosek o wydanie formularza 303 (U2). Niezgłoszenie faktu wyjazdu może spowodować utratę prawa do zasiłku.
  • w ciągu 7 dni od momentu wyjazdu, zgłosić się do najbliższego Urzędu Pracy w Austrii

Przygotowany do wyjazdu? Sprawdź aktualne oferty pracy w Austrii i zacznij zarabiać w Euro!


Powiązane wpisy