Zasiłki na dziecko w Niemczech

Wyjazd za granicę często wiąże się z pozostawieniem rodziny w Polsce. Choć nie jest to łatwa decyzja, argumentem za jej podjęciem często są kwestie finansowe. Jeśli pracujesz za granicą i masz dzieci, przysługuje Ci skorzystanie ze świadczeń socjalnych skierowanych dla rodzin. Poniżej przedstawiamy, jak to wygląda w najpopularniejszych krajach emigracji zarobkowej – Niemczech, Holandii i Belgii. Każdy kraj ma określone warunki, które należy spełnić, aby otrzymać zasiłek rodzinny. Taka możliwość wiąże się najczęściej z koniecznością opłacania składek socjalnych w kraju zatrudnienia oraz odprowadzania tam podatku. Co ważne, w większości przypadków zasiłek można pobierać nawet na dzieci, które przebywają w Polsce, jednak nie łączy się on z polskimi świadczeniami. Jeśli rodzicom przysługuje zasiłek rodzinny lub 500+ w Polsce, kraj zatrudnienia wypłaca jedynie różnicę między kwotą polskich zasiłków, a kwotą oferowaną za granicą.

Kindergeld w Niemczech

Rodzice, którzy pracują w Niemczech i mają dzieci do 25 roku życia, mogą ubiegać się o świadczenie wypłacane przez Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse). Aby otrzymać świadczenie konieczne jest posiadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego w Niemczech. Zasiłek jest wypłacany na bieżąco za każdy pełny miesiąc pracy w Niemczech. Istnieje również możliwość ubiegania się o zaległy zasiłek, jednak maksymalnie za okres do 6 miesięcy wstecz przed złożeniem wniosku. Z tego względu warto zainteresować się formalnościami związanymi z pozyskaniem świadczenia jak najszybciej po rozpoczęciu pracy w niemieckiej firmie. Na każdy rok są ustalane odpowiednie kwoty świadczenia. W 2018 roku Kindergeld wynosi:

  • 194 euro na pierwsze dziecko
  • 194 euro na drugie dziecko
  • 200 euro na trzecie dziecko
  • 225 euro na czwarte i każde kolejne dziecko
Zasiłki na dziecko w Niemczech
Zasiłki na dziecko w Niemczech, Belgii i Holandii

Kinderbijslag w Holandii

Zasiłek rodzinny jest wypłacany przez holenderski urząd SVB i przysługuje na dzieci do 18 roku życia. Wniosek o Kinderbijslag można złożyć już po trzech miesiącach pracy na terenie Holandii. Warunkiem do wypłacenia świadczenia jest odprowadzanie składek socjalnych do holenderskiego urzędu. Zasiłek jest wypłacany raz na kwartał, po jego zakończeniu, a jego kwota jest zależna od wieku dziecka. Można również ubiegać się o wypłatę zaległych środków, maksymalnie do roku wstecz.
Od stycznia 2018 obowiązują następujące stawki:

  • dzieci do 5 lat – 201,05 euro/kwartał
  • dzieci od 6 do 11 lat – 244,13 euro/kwartał
  • dzieci do 18 lat – 287,21 euro/kwartał

Kinderbijslag w Belgii

Podobnie, jak w przypadku Holandii, w Belgii również najważniejszym czynnikiem decydującym o przyznaniu zasiłku jest opłacanie składek socjalnych w Belgii. Świadczenie jest przyznawane przez Fundusz Świadczeń Rodzinnych (Kinderbijslagfonds) i przysługuje na dzieci do 25 roku życia. Warto od razu zainteresować się pozyskaniem zasiłku, jednak osoby, które wcześniej nie zajmowały się tą kwestią, mają możliwość wnioskowania o świadczenie nawet do 5 lat wstecz.
Stawki belgijskiego Kinderbijslag obecnie przestawiają się następująco:

  • 92,09 euro na pierwsze dziecko
  • 170,39 euro na drugie dziecko
  • 254,40 euro na trzecie i każde kolejne dziecko

Dodatkowo, Kinderbijslagfonds przewiduje szereg dodatków, które mogą powiększyć kwotę świadczenia, np. comiesięczny dodatek po ukończeniu przez dziecko kolejno 6, 12 oraz 18 roku życia czy premia szkolna wypłacana co roku w sierpniu.
Choć świadczenia są nazywane potocznie zasiłkiem, w większości krajów są to środki wypłacane bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Wypłacając zasiłek rząd danego kraju częściowo pokrywa koszty związane z wychowaniem dzieci, przyczyniając się tym do rozwoju młodego pokolenia. Dlatego każdy rodzic powinien zainteresować się możliwością otrzymywania świadczenia, mimo, że przygotowanie wniosku oraz odpowiednich dokumentów w obcym języku może być problematyczne. Aby pozyskanie zasiłku przebiegło płynnie i możliwie szybko, warto powierzyć swoją sprawę w ręce specjalistów. Pracuj w Unii poleca firmę Euro-Tax.pl, lidera na polskim rynku w tym zakresie. Więcej informacji oraz formularz zapytania o zasiłek znajdziesz tutaj.