Każda osoba legalnie przebywająca i pracująca na terenie Danii może ubiegać się o zasiłki i świadczenia socjalne. Prawo do zasiłków mają również Polacy, którzy stanowią jedną z najliczniejszych grup mniejszości narodowych w Danii! Jakie formalności należy spełnić aby móc starać się o zasiłki w Danii i tamtejsze świadczenia socjalne? Przeczytajcie!

Warto zacząć od tego, iż każdy legalnie przebywający w Danii obcokrajowiec ma prawo ubiegać się o zasiłki oraz świadczenia socjalne

Co oznacza legalnie?

Przede wszystkim mówimy tutaj o:

 • zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę
 • posiadaniu numeru CPR (odpowiednik polskiego PESEL)
 • meldunku
 • zezwoleniu na pobyt (jeżeli mieszkamy w Danii ponad 6 miesięcy)

W okresie tzw. pracy sezonowej czyli zatrudnienie do 3 miesięcy, pracownik nie ma obowiązku załatwienia żadnych formalności. 

Przeprowadzka do Danii – Formalności krok po kroku

Ważne! W związku z tym iż od 29.05.2021 Polska została uznana za kraj z niskim ryzykiem zakażeń, wjazd m.in do Danii jest możliwy bez obowiązku odbycia kwarantanny. Aczkolwiek należy mieć ze sobą negatywny test PCR (zrobiony maksymalnie 48 godzin przed przyjazdem) bądź dowód zaszczepienia się.

Praca w Danii – gdzie szukać? 

Nie patrząc na to, iż Polonia w Danii jest nieliczna (ok. 30 tysięcy osób), zapotrzebowanie na pracowników zagranicznych cały czas rośnie. Luka pracownicza w poniższych branżach jest największa:

 • budownictwo
 • spawalnictwo
 • mechanika samochodowa
 • stolarstwo

Zasadniczą rolę w znalezieniu pracy w Danii odgrywa znajomość języka angielskiego. W większości ofertach pracy wymóg ten będzie zaznaczony jako niezbędny. Sporo polskich migrantów wskazują akurat barierę językową jako wadę życia w Danii. Z jednej strony brak licznej Polonii, a z drugiej dochodzi – posługiwanie się w obcym języku. 

Oferty pracy z Danii zawsze można znaleźć na europa.jobs oraz na lokalnych portalach:

Zarobki w Danii

Dania jest położona na półwyspie Skandynawskim, więc od razu możemy domyślać się o wysokości zarobków w tym kraju. W 2020 roku, Dania znalazła się na 7 miejscu w rankingu najbogatszych krajów świata. 

Ważne! W Danii nie obowiązuje odgórnie ustalona stawka minimalna. Kwestia wynagrodzenia jest ustalana w ramach porozumienia pomiędzy pracodawcą a Federacją Związków Zawodowych. Natomiast, każdy zatrudniony obcokrajowiec nie może zarabiać mniej, niż Duńczyk na tym samym stanowisku.

Zakłada się, że minimalna stawka godzinowa nie może być niższa od 110 DKK (ok. 65 zł). Średnie wynagrodzenie w Danii wynosi ok. 20 000 – 30 000 DKK miesięcznie (12 000 – 18 000 zł). Poniżej można sprawdzić średnie stawki godzinowe w Danii w wybranych branżach.

Branża/stanowiskoŚrednia stawka godzinowa brutto
Pracownik produkcji120-130 DKK (72-78 zł)
Murarz-tynkarz160-170 DKK (95-101 zł)
Pracownik ogólnobudowlany150-170 (89-101 zł)
Stolarz170-180 DKK (101 -110 zł)
Malarz150-160 DKK (89-95 zł)
Ogrodnictwo/zbiory110-120 DKK (66-72 zł)
Gastronomia/hotelarstwo120-140 DKK (72-83 zł)

Więcej na temat zarobków w Danii – Ile zarabiają Polacy w Danii? 

Oprócz tego, w Danii kładzie się nacisk na popularyzację życia rodzinnego, dlatego tygodniowy czas pracy nie przekracza 37 godzin.

Zasiłek rodzinny w Danii

Zasiłek na dzieci w Danii jest wypłacany co kwartał każdej rodzinie, która legalnie przebywa na terenie Danii i płaci podatki. Wysokość dochodów nie ma wpływu na kwotę zasiłku, liczy się jedynie wiek dzieci. Istotna jest również długość pobytu w kraju – jedynie osoby, które mieszkają w Danii więcej niż 2 lata, mają prawo do 100-procentowej kwoty świadczenia. Przy tym dzieci nie mają obowiązku przebywać w Danii w okresie wypłacenia świadczeń.

Wniosek o przyznanie zasiłku składa się w najbliższym urzędzie gminy – Socialcenter, potrzebne dokumenty to:

 • druk E 401 i E 411 – otrzymamy je w urzędzie
 • dokument pozwolenia na pracę i pobytOpholds-og arbejtstilladelse
 • numer CPR – odpowiednik numeru PESEL, który każdy Polak powinien wyrobić jeśli planuje pobyt w Danii dłuższy niż 3 miesiące
 • żółta karta – dokument uprawniający do korzystania z darmowej opieki zdrowotnej; kartę można wyrobić po otrzymaniu numeru CPR
 • skrócony akt małżeństwa
 • skrócony akt urodzenia dziecka/dzieci
 • informacje o zameldowaniu dzieci w Polsce i pobieraniu innych zasiłków – jeżeli drugi rodzic przebywa z dziećmi w Polsce
 • karta podatkowa
 • kopia umowy o pracę i ostatnie 3 paski wypłat

Czas rozpatrzenia wniosku na zasiłek rodzinny w Danii wynosi od 6 do nawet 12 miesięcy.

Zasiłek rodzinny co kwartał jest przelewany na konto bankowe –  20 stycznia, 20 kwietnia, 20 lipca i 20 października. Jeżeli powyższe daty przypadają na dzień wolny od pracy bądź święto, świadczenie zostanie wypłacone w poprzedzający dzień roboczy

Wiek dzieckaKwota zasiłku
0-24629 DKK (ok. 2777 zł)
3-63666 DKK (ok.2190 zł)
7-142883 DKK (ok.1730 zł)
15-17961 DKK (ok. 575 zł)
Okres pracy w Danii% wysokości zasiłku
6-12 miesięcy25%
12-18 miesięcy50%
18-24 miesiące75%
24 i więcej miesięcy100%

Podatki w Danii – Rozliczenie podatku z Danii w Polsce


500+ a zasiłek rodzinny w Danii

Jeżeli rodzic który mieszka w Polsce z dziećmi pobiera świadczenie 500+ i jest ono niższe od kwoty zasiłku rodzinnego pobieranego w Danii, wtedy należy zgłosić ten fakt do właściwego duńskiego urzędu. W świetle prawa, kraj w którym przysługuje wyższe świadczenie, przyznaje dodatek dyferencyjny, czyli kwotę która jest różnicą obu świadczeń. 

Zasiłek macierzyński w Danii

Polki mogą się starać o zasiłek macierzyński jeżeli przebywają na terenie Danii od co najmniej 6 tygodni i pracują legalnie. Przyszłe matki zaczynają otrzymywać świadczenie na miesiąc przed terminem porodu i przez 24 tygodnie po urodzeniu dziecka. Wysokość zasiłku jest ustalana indywidualnie na podstawie zarobków. Maksymalnie może on wynieść 3113 koron tygodniowo (około 1900 zł).

Życie w Danii. Jak wygląda? Czy warto emigrować? Rozmowa z pracownikiem

Zasiłki w Danii dla bezrobotnych

W przypadku nagłej utraty pracy, o zasiłek dla bezrobotnych mogą starać się osoby, które przez co najmniej rok były członkami tzw. funduszu dla bezrobotnych i miały opłacane składki (wysokość składki na rzecz funduszu wynosi 8% wynagrodzenia, składkę odprowadza pracodawca). Dodatkowym warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest przepracowanie przynajmniej 52. tygodni przez ostatnie 3 lata (w przypadku pełnego ubezpieczenia) lub 32. tygodniu w przypadku częściowego ubezpieczenia

Aby otrzymać zasiłek, należy jak najszybciej po utracie pracy, zarejestrować się urzędzie. Wysokość świadczenia zależy od ostatniego wynagrodzenia i może wynosić 90% jego kwoty. Zasiłek można pobierać maksymalnie przez 4 lata. Średnia dzienna kwota zasiłku dla bezrobotnych wynosi ok. 600-700 DKK  (359-419 zł).

Świadczenia dla niepełnosprawnych w Danii

W Danii nie istnieje jednego programu rządowego, który określa warunki otrzymania świadczenia dla niepełnosprawnych. Decyzja w tej sprawie leży po stronie władz lokalnych (urzędy gminy/miasta). Odpowiedni wniosek należy złożyć do urzędu, dołączając dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności (np.orzeczenie lekarskie). 

Istnieje kilka rodzajów pomocy dla niepełnosprawnych:

 • świadczenia pieniężne
 • pomoc domowa
 • wsparcie społeczno-pedagogiczne

Wnioski są rozpatrywane indywidualnie, a kwoty waloryzują się w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w bieżącym roku.Jeżeli osoba jest całkowicie niezdolna do pracy, dodatkowo przysługuje jej renta inwalidzka

Komu przysługuje świadczenie dla niepełnosprawnych?

 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
 • osoba w wieku do 64 lat (później przekształca się w świadczenia emerytalne)
 • przynajmniej 3 lata mieszka i pracuje w Danii
 • dla obcokrajowców – pobyt min 10 lat, z których 5 bezpośrednio przed złożeniem wniosku

Podstawowa miesięczna kwota zasiłku dla niepełnosprawnych wynosi ok. 4000 – 5000 DKK (2300-2900 zł). Do tego może dochodzić dodatek inwalidzki, rentowy oraz kwota przedemerytalna. 

Zasiłki w Danii – podsumowanie

Zasiłek socjalnyPrzybliżona kwota świadczenia
Rodzinnyok. 961– 4600 DKK na kwartał (575 – 2700 zł) – w zależności od wieku dziecka
Macierzyński max. 3113 DKK tygodniowo (1900 zł)
Dla bezrobotnychok. 600-700 DKK dziennie (359-419 zł).
Dla niepełnosprawnychok. 4000 – 5000 DKK (2300-2900 zł)

Służba zdrowia w Danii – Jak wygląda wizyta u lekarza w Danii?

Koszty życia w Danii

Pomimo wysokich zarobków, Dania jest znana z wysokich kosztów życia oraz niemal najwyższej stopy opodatkowania w Europie (ok. 39%). 

Miesięczny koszt kawalerki wynosi ok. 7000 – 9000 DKK (ok. 4200-5400 zł). Natomiast musimy być przygotowani na poniekąd dwukrotnie wyższe kwoty jeżeli planujemy wynajmować mieszkanie w stolicy Danii – Kopenhadze. Do tego dochodzi kaucja która najczęściej wynosi trzykrotność kosztu wynajmu oraz media w wysokości ok. 1200 – 1300 DKK (720-780 zł): ogrzewanie, ciepła woda, energia elektryczna oraz wywóz śmieci. 

Bilet w jedną stronę na komunikację miejską kosztuje ok. 23 DKK (ok. 14 zł). A za miesięczny bilet zapłacimy ok. 400 DKK (240 zł).

Poniżej można sprawdzić przykładowe ceny na produkty żywnościowe w Danii. 

ProduktPrzykładowa cena
Bochenek chleba15,12 DKK (9 zł)
Jajka 12 szt23,37 DKK (14 zł)
Woda 1,5 l8,43 DKK (5 zł)
Ziemniaki 1 kg11,06 DKK (6,7 zł)
Pomidory 1 kg20,62 DKK (12,40 zł)
Pierś z kurczaka 1 kg56,79 DKK (34,2 zł)
Banany 1 kg17,06 DKK (10,3 zł)

Planujesz wyjazd do Danii?


Powiązane wpisy