Okres pandemii dosyć mocno odbił się na pracownikach zagranicznych, zwłaszcza jeżeli mówimy o procesie ich zatrudnienia. Mimo tego, Polska w dalszym ciągu potrzebuje pracowników sezonowych. Sprawdź jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. 

Polska od lat plasuje się na szczycie destynacji zarobkowych wśród obywateli Ukrainy. Aktualnie w Polsce przebywa i pracuje około 1 milion Ukraińców, co stanowi największy procent cudzoziemców tej narodowości w kraju. 

Spora część przedsiębiorców popiera zatrudnianie obcokrajowców, jednak na przeszkodzie stoją formalności. Właśnie ten fakt jest głównym powodem napisania niniejszego artykułu. Dalej omówimy tematy m.in. związane z :

 • rodzajem zezwoleń na pracę dla cudzoziemców
 • procedurą złożenia wniosku
 • kosztami dla pracodawcy 

Ważne! W związku z panującą pandemią koronawirusa wjazd pracowników spoza UE możliwy jest jedynie z negatywnym testem PCR lub Paszportem Covidowym. W przypadku braku powyższych zaświadczeń osoba powinna odbyć 10 dniową kwarantannę (zrobienie testu jest możliwe na 7 dzień). 

Zatrudniasz?

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca – podstawowe informacje

Warto zacząć od tego, że obcokrajowiec powinien posiadać zezwolenie na pracę. Wyjątek stanowią studenci, osoby z kartą stałego pobytu bądź kartą rezydenta. 

Warto również pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie zaproszeniu do pracy (oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) oraz zezwoleniu na pracę. Są to dwa różne dokumenty

Jaka jest różnica?

Zasadniczą różnicą jest to, że osoba z zaproszeniem może jedynie wjechać na terytorium RP, ale pracować – jedynie z odpowiednim zezwoleniem. W związku z tym, iż czas rozpatrywania wniosku o wydanie zezwolenia wynosi nawet kilka miesięcy, pracodawca może najpierw wyrobić zaproszenie dla cudzoziemca.

Ile się czeka na zaproszenie dla obcokrajowca?

Czas oczekiwania jest uzależniony od miejsca złożenia wniosku (im większe miasto tym dłużej się czeka). Średnio proces ten trwa około kilka dniach, max 1 tydzień

Ważne! Wszelkiego rodzaju wnioski, o których będzie dalej mowa, można składać albo za pośrednictwem rządowego portalu e-PUAP, albo bezpośrednio w urzędzie pracy. 

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE w firmie?

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca – rodzaje

Na ogół istnieje 6 rodzajów zezwoleń na pracę. Najczęściej wydawane jest zezwolenie typu A, B oraz S. Poniżej można zobaczyć podstawowe informacje na temat każdego z nich. 

Rodzaj zezwoleniaKrótki opis
Apowierzenie pracy cudzoziemcowi w przedsiębiorstwie,  którego siedziba znajduje się na terytorium RP. Okres wydania zezwolenia nie może być dłuższy niż 3 lata. W tym przypadku zezwolenie jest wydawane na określony rodzaj pracy (stanowisko).
Bzezwolenie dla osób, które pełnią funkcje w zarządzie polskiej firmy. Okres wydania – 3 lata, a w przypadku zatrudnienia w firmie ponad 25 osób okres wydłuża się do 5 lat
Cdotyczy cudzoziemca delegowanego do polskiej firmy na okres dłuższy niż 30 dni
Dtzw. usługa eksportowa dotyczy osób, które są zatrudnione u zagranicznego pracodawcy, który nie posiada siedziby w Polsce
Edelegowanie do pracy w polskiej firmie na okres dłuższy niż 30 dni w celu innym niż opisany w zezwoleniach typu B,C,D
Szezwolenie na pracę sezonową (od 3 do 9 miesięcy)

Niezależnie od wybranego rodzaju zezwolenia, zawsze dotyczy ono jednego pracodawcy oraz stanowiska. W przypadku nowego zatrudnienia, niezbędnym będzie złożenie kolejnego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. Brak aktualnego zezwolenia o pracę oznacza, iż osoba przebywa w Polsce nielegalnie

Konsekwencje za brak aktualnego zezwolenia na pracę

Pracodawcy grozi kara grzywny w wysokości do 30 tysięcy zł za zatrudnienie cudzoziemca bez aktualnego zezwolenia. Natomiast pracownikowi grozi deportacja z kraju

Dalszej części w artykule opowiemy o zezwoleniu na pracę sezonową (czyli typ S). Ale! Procedura złożenia wniosku czy nawet lista niezbędnych dokumentów będzie praktycznie identyczna w przypadku pozostałych zezwoleń. 

Upał w pracy w Polsce – Co pracodawca musi zapewnić w miejscu pracy?

Praca sezonowa dla cudzoziemca – jak zatrudnić?

Jak już zostało wspomniane wyżej, pierwszym krokiem będzie wyrobienie zaproszenia do pracy. Jeśli pracownik aktualnie przebywa na terytorium RP, pomijamy ten krok. Musimy pamiętać, że o tego rodzaju zezwolenia mogą ubiegać się jedynie pracodawcy prowadzący działalność związaną z:

 • rolnictwem
 • zbiorami/ogrodnictwem
 • gastronomią/hotelarstwem
 • hodowlą zwierząt  

Warto pamiętać o tym, że zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane na konkretne dane osobowe oraz zaznacza się rodzaj wykonywanej pracy. Jednak w przeciwieństwie do zezwolenia typu A, pracownik może wykonywać każdą pracę sezonową wymienioną powyżej. 

Ważne! Jeżeli zamierzasz zatrudnić cudzoziemca z pominięciem zaproszenia i od razu złożyć wniosek o wydanie zezwolenia, warto pamiętać o wysłaniu do pracownika oryginału dokumentu

Jeżeli pracodawca zamierza zatrudniać osobę na prace sezonowe wielokrotnie, można złożyć odpowiedni wniosek o wydanie wielokrotnego zezwolenia. W tym przypadku osoba będzie mogła pracować max 9 miesięcy w ciągu roku przez kolejne 3 lata bez dodatkowych zezwoleń. 

Jak złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową? – Niezbędne dokumenty

Jak już wspomniano na początku, wniosek można złożyć zarówno na portalu e-PUAP jak i bezpośrednio w urzędzie pracy. We wniosku powinna znaleźć się informacja m.in o:

 • pracowniku (dane osobowe)
 • stanowisku pracy
 • wysokości wynagrodzenia
 • okresie zatrudnienia
 • rodzaju umowy

Do wniosku należy dołączyć

 1. Kopię paszportu pracownika
 2. Dokument tożsamości pracodawcy lub odpis z rejestru w przypadku przedsiębiorstw
 3. Oświadczenie o niekaralności pracodawcy/przedsiębiorstwa
 4. Informacja starosty o braku możliwości znalezienia pracownika na lokalnym rynku pracy (nie dotyczy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii, Mołdawii)
 5. Adres zameldowania pracownika na czas zatrudnienia
 6. Dowód wpłaty (koszt zezwolenia typu S wynosi 30 zł)

Co ciekawe! W przypadku zezwoleń typu A i B koszty są nieco droższe i  wynoszą odpowiednio 50 oraz 100 zł. 

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy? Formalności krok po kroku

Podsumowanie

Poniżej można znaleźć krótkie podsumowanie całej procedury złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla pracodawcy. 

Kto?SzczegółyCzas trwania 
Pracodawcazłożenie wniosku przez e-PUAP lub bezpośredniozależy od osoby
Starostawydanie zezwoleniaod 7 dni do 1 miesiąca
Pracodawcawysłanie/przekazanie zezwolenia pracownikowiod razu
Pracownikzłożenie wniosku o wizę/wyjazd w ramach ruchu bezwizowegorozpatrzenie wniosku o wizę – ok 7-14 dni
Pracownikwyjazd do pracyod razu

Powiązane wpisy