Z dniem 7 września 2019 roku weszły w życie zmiany Kodeksie Pracy. Nowe przepisy dotyczą zasad wydawania świadectwa pracy, odszkodowań za mobbing, dyskryminacji oraz szczególnych uprawnień do urlopu rodzicielskiego dla członków rodziny.

zmiany w kodeksie pracy

Zmiany w Kodeksie Pracy od 7 września – szczegóły

Świadectwo pracy

Kodeks Pracy zostanie poszerzony o nowy zapis dotyczący wydawania świadectw pracy. Od 7 września pracodawca będzie miał 7 dni na wydanie świadectwa pracy o ile nie nawiązuje z nim kolejnej umowy. Do tej pory przepisy mówiły o konieczności niezwłocznego wydania świadectwa po zakończeniu stosunku pracy.

W przypadku nieterminowego wydania świadectwa pracy, firmie grozi kara od 1000zł do 30 000 zł. 

Wydłuży się również czas wnioskowania pracownika o sprostowania zapisów w świadectwie pracy. Do tej pory pracownik po wykryciu błędów w świadectwie miał 7 dni na wydanie odpowiedniego wniosku do pracodawcy o sprostowanie. Zgodnie z nowymi przepisami – termin ten wydłuża się do 14 dni od otrzymania świadectwa pracy. Nowy, 14-dniowy termin dotyczy również zgłoszenia sprawy do Sądu Pracy w przypadku gdy pracodawca zignoruje wniosek pracownika.

Odszkodowania za mobbing

Od 7 września 2019 zmienią się również zasady wypłacania odszkodowań za mobbing (mobbing – uporczywe nękanie, zastraszanie i prześladowanie lub stosowanie przemocy psychicznej wobec podwładnego lub współpracownika). Do tej pory, pracownik miał prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania za mobbing jedynie jeśli rozwiązał z tego powodu stosunek pracy. Od 7 września, prawo do odszkodowania ma również pracownik, który nie zwolnił się z pracy.

Dyskryminacja i równe traktowanie

Najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy znacznie wzmocnią pozycję pracowników. Od 7 września nie obowiązuje już zapis o przyczynach dyskryminacji, co oznacza, że każde nierówne traktowanie pracowników pod jakimkolwiek względem będzie uznawane za dyskryminację.

Urlop rodzicielski nie tylko dla rodziców 

Jedną z najistotniejszych zmian w Kodeksie Pracy od 7 września 2019 roku jest rozszerzenie prawa do urlopu rodzicielskiego na członków najbliższej rodziny ojca lub matki narodzonego dziecka. Babcia, dziadek lub rodzeństwo otrzymają więc pełne uprawnienia związane z urlopem rodzicielskim, czyli m.in. ochrona przed zwolnieniem czy prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

Co sądzicie o zmianach w Kodeksie Pracy? Dajcie nam znać w komentarzu!