Dobre wieści dla wszystkich pracowników tymczasowych! 1 czerwca 2017 weszły w życie zmiany w pracy tymczasowej – dotyczące zarówno pracowników jak i agencji pracy. Zmiany te mają poprawić warunki pracy za pośrednictwem agencji. Czego będą dotyczyć? Praca Tymczasowa zmiany 2017

Limit pracy

Nowe przepisy ograniczą okres pracy u jednego pracodawcy do 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy. Do tej pory pracownik mógł pracować u tego samego pracodawcy poprzez różne Agencje, teraz nie będzie to możliwe – jeżeli pracodawca użytkownik zechce dalej współpracować z poszczególnym Pracownikiem będzie musiał zrezygnować z usług wszelkich agencji i zatrudnić go na stałe.

Lepszy kontakt pracownika z agencją

Agencje Pracy będą zobowiązane do przekazywania pracownikom wszystkich swoich danych kontaktowych. Wszelkie wątpliwości pojawiające się w czasie pracy będą musiały być rozwiązywane przy pomocy agencji, a nie pracodawcy, na rzecz którego pracownik tymczasowy świadczy swoje usługi. Wcześniej pracownik konsultował się jedynie z Pracodawcą użytkownikiem co często powodowało wiele komplikacji.

Ochrona kobiet w ciąży

Kobiety w ciąży będą mogły liczyć na przedłużenie umowy do dnia porodu, pod warunkiem, że data rozwiązania umowy ma miejsce po upływie 3 miesiąca ciąży, a umowa została podpisana na co najmniej 2 miesiące. Dzięki temu młodej mamie przysługiwać będzie zasiłek macierzyński.Jest to jedna z większych zmian – przed wejściem w życie nowych przepisów kobiety w ciąży nie miały przedłużanej umowy do rozwiązania, ani nie miały możliwości otrzymania zasiłku (wyższego niż minimalny zasiłek macierzyński).

Wynagrodzenie

Pracodawca użytkownik zawsze był zobowiązany płacić wszystkim swoim pracownikom na tym samym stanowisku tyle samo – zarówno stałym pracownikom jak i tym delegowanym z Polski. Teraz jednak dodatkowo Pracodawca użytkownik będzie musiał okazywać Agencji wszystkie swoje wewnętrzne regulacje dotyczące wynagrodzeń. Jawność tych dokumentów zapobieganie naruszeniom i dyskryminacji pracowników tymczasowych.

Rozszerzenie ochrony procesowej

Dotychczas wszelkie roszczenia pracownika wobec Agencji Pracy rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby Agencji, teraz pracownicy będą mieli możliwość wyboru odpowiadającego im sądu do rozpatrzenia ich spraw.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów

Wysokie grzywny przewidziane są przede wszystkim za niestosowanie się do zasad limitu pracy oraz za powierzanie pracownikowi obowiązków, których nie powinien wykonywać. Bardziej rygorystycznie będą również traktowane firmy, które mimo ostrzeżeń nie usuną nieprawidłowości – mogą zostać wypisane z rejestru agencji zatrudnienia. Skrupulatnie kontrolowane będą też kwestie dotyczące zatrudniania cudzoziemców m.in będzie obowiazek prowadzenia wykazu cudzoziemców kierowanych do pracy. Agencje, oprócz zarejestrowanego adresu siedziby firmy, będą również zmuszone do posiadania własnego fizycznego lokalu-biura gdzie świadczyć będą swoje usługi.

Nowy rodzaj Agencji Zatrudnienia

Dotychczas, istniał tylko jeden rodzaj certyfikatu dla wszystkich rodzajów agencji zatrudnienia – certyfikat KRAZ. Teraz agencje będą musiały się starać o uzyskanie dwóch różnych certyfikatów, które pozwolą na rozróżnienie na następujące rodzaje agencji:

  1. takie, które oferują pracę tymczasową
  2. takie, które oferują usługi pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, personalnego

Agencja będzie mogła się starać o jeden lub oba certyfikaty. Czeka nas wiele zmian na rynku pracy tymczasowej. Inspekcja Pracy będzie mieć ręce pełne roboty, sprawdzając, czy wszystkie firmy zastosowały się do nowych przepisów. Mamy nadzieję, że warunki pracy tymczasowej rzeczywiście będą lepsze dla pracowników, a oszustwa staną się jeszcze trudniejsze!