Z dniem 1 stycznia 2018 roku wejdą w życie nowe zmiany w kwestii wypłacania niemieckiego zasiłku rodzinnego (Kindergeld). Dotychczas o świadczenie można było się starać za okres czterech ostatnich lat, natomiast od 2018 roku będzie można je pozyskać tylko za ostatnie sześć miesięcy. Nowe zasady mogą niemile zaskoczyć wielu Polaków zatrudnionych przez niemieckich pracodawców, którzy często ubiegają się o zasiłek dopiero po zakończeniu pracy w Niemczech.

zmiany-kindergeld

Co się zmienia w Kindergeld?

Niemcy już od dłuższego czasu zastanawiali się nad wdrożeniem zmian, które mogłyby zredukować wypłacanie środków przez Familienkasse (Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych), jednocześnie zachowując dotychczasowe cele instytucji. Początkowo pojawiały się projekty ustaw zmniejszających świadczenia socjalne dla emigrantów, jednak ze względu na blokady unijne uniemożliwiające zróżnicowane traktowanie obywateli różnych krajów UE, projekty te zostały porzucone. Finalnie powstała ustawa ograniczająca wypłacanie zasiłku za wcześniejszy okres, która jednakowo dotyczy emigrantów jak i obywateli Niemiec. W praktyce jednak dużo więcej mogą stracić osoby przebywające tam w celach zarobkowych niż Niemcy, którzy zazwyczaj i tak pobierają Kindergeld na bieżąco. Dnia 24.06.2017 roku ustawa została opublikowana w Federalnym Dzienniku Ustaw, co oznacza, że jest już ostatecznie zatwierdzona i gotowa do wprowadzenia w życie. Zmiany mają obowiązywać od początku 2018 roku, co oznacza, że każdy kto złoży wniosek o świadczenie po 31.12.2017 r. będzie mógł otrzymać je tylko za okres do 6 miesięcy wstecz. Oznacza to, że osoby pracujące w Niemczech na stałe przez ostatnie 4 lata i posiadające dwójkę dzieci, mogą stracić nawet 16 000 euro, jeśli nie zgłoszą wniosku o świadczenie do Familienkasse przed końcem tego roku.

Podsumowanie zmian

Polityka niemieckiego rządu znacznie ogranicza otrzymanie środków w przypadku osób kwalifikujących się na zasiłek, mimo to wszystkie osoby, które pracują u naszych zachodnich sąsiadów i posiadają dzieci powinny jak najszybciej zainteresować się tym świadczeniem, ponieważ o kwocie decyduje data wpływu dokumentacji do urzędu. Każdy miesiąc zwłoki to strata 194 euro na jedno dziecko. W przypadku osób, które posiadają dwójkę dzieci i pracowały w Niemczech przez cały 2017 rok, ale które zakończyły już stosunek pracy – każdy miesiąc zwłoki będzie jeszcze bardziej dotkliwy ponieważ przy wniosku złożonym w styczniu osoby te mogą odzyskać nawet 2 304 euro, podczas gdy w lipcu nie będzie już możliwości uzyskania jakichkolwiek środków z tytułu niemieckiego świadczenia rodzinnego (przykład poniżej).

Wniosek złożony w styczniu 2018 Wniosek złożony w kwietniu 2018 Wniosek złożony w lipcu 2018
2 304 EUR 1 152 EUR 0 EUR

Co można zrobić?

Aby uniknąć utraty należnych środków wszystkie osoby, które pracowały w Niemczech w latach 2014-2017 i które kwalifikują się do pobierania zasiłku, powinny jak najszybciej zainteresować się tą kwestią. Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów dotyczących sytuacji rodzinnej wnioskodawcy, w tym zaświadczeń z polskich urzędów, dlatego nie warto odkładać tej sprawy na później, aby nie stracić należnych pieniędzy. Zmiana dotyczy również osób, które dopiero rozpoczynają pracę u naszego zachodniego sąsiada. Tutaj też warto od razu zająć się wnioskowaniem o zasiłek, ponieważ jeśli formalności zajmą dłużej niż ustawowe pół roku, nie będzie możliwości odzyskania całej należnej kwoty. Procedura pozyskania zasiłku oraz kompletacji potrzebnych do tego dokumentów jest dość skomplikowana i wymaga poświęcenia czasu, ale mimo to warto się zająć tą sprawą i uzyskać dodatkowe środki na wychowanie i edukację swoich dzieci. Jeśli nie czują się Państwo na siłach, żeby samodzielnie zająć się pozyskaniem zasiłku, warto powierzyć swoją sprawę w ręce eksperta w tej dziedzinie – firmie Euro-Tax.pl.