Pracujesz jako kierowca w Niemczech? Zastanawiasz się jak dokonać rozliczenia podatku? Pomimo tego, że wszystkich obowiązują podobne zasady w kwestii rozliczenia to specyfika zawodu kierowców może powodować, że dla wielu z nich złożenie poprawnej deklaracji może być skomplikowane lub problematyczne.

zwrot podatku dla kierowców

Co wpływa na wysokość zwrotu podatku?

W większości przypadków Polacy, którzy pracują jako kierowcy na terenie Niemiec nie mają tam stałego miejsca zamieszkania ponieważ dojeżdżają do pracy z Polski. W związku z tym nie mają oni możliwości uwzględnienia wydatków związanych z prowadzeniem podwójnego domostwa. W praktyce nie oznacza to jednak, że takiej osobie nie przysługują odliczenia z tytułu przejazdów pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy. Istnieje możliwość kalkulacji ilości takich jazd oraz ich potwierdzenia za pomocą odpowiednich dokumentów takich jak np. rachunków za paliwo. Dzięki takim załącznikom możliwe jest zastosowanie ulgi, która może znacznie zmaksymalizować kwotę zwrotu podatku.

Diety od pracodawcy

Następnym czynnikiem, który ma bezpośredni wpływ na wynik rozliczenia są diety przyznawane przez pracodawcę. Mogą to być dopłaty do przejazdów oraz zapewnienie zakwaterowania podczas kursu. Diety te z reguły nie są opodatkowane, dlatego podczas rocznego zeznania podatkowego ważne jest załączenie odpowiednich zaświadczeń, które uzasadnią ich pobieranie. W przypadku gdy urząd nie będzie miał potwierdzenia wydatków związanych z otrzymanymi świadczeniami, może uznać, że powinny one zostać opodatkowane, co finalnie może skutkować znaczną niedopłatą.

Dokumenty potwierdzające poniesione koszty

Gromadzenie dokumentów potwierdzających koszty związane z dojazdem, wyżywieniem i zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania mogą być znaczące w sytuacji, gdy zatrudniony pokrywał je z własnej kieszeni.  Jednakże, jeśli załączy się odpowiednie zaświadczenia, można odliczyć koszty związane z wykonywaniem pracy poza swoim miejscem zamieszkania i tym samym znacznie zwiększyć kwotę zwrotu podatku.   Informacje o tym jakie diety i w jakiej wysokości otrzymaliśmy podczas całego roku od pracodawcy znajdują się na rocznej karcie podatkowej. Odpowiadają im pozycje nr 17., 18., 20 lub (i) w tabelce na dole dokumentu, gdzie mogą być wyszczególnione dopłaty za przejazdy lub noclegi. Pozycja 17. oraz/lub 18. to środki wypłacone na dojazdy z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, natomiast pozycja 20. dotyczy zwolnionych z podatku dodatków na wyżywienie w czasie pracy poza miejscem zamieszkania (w sytuacji oddelegowania).

Informacja o poniesionych kosztach

Podczas składania rocznej deklaracji podatkowej warto pamiętać, żeby uwzględnić informacje na temat wszystkich poniesionych kosztów, które mogą zostać odliczone. Mogą one obejmować:

Koszty przejazdów (Fahrkosten)

Dotyczy osób, które dojeżdżały do miejsca pracy (zazwyczaj ładunku lub rozładunku). Za każdy kilometr trasy można odliczyć kwotę 0,30 €. Aby uwzględnić ulgę, należy załączyć dokument z ilością i kilometrów oraz adresami miejsc.

Diety na podróże służbowe (Verpflegungsmehraufwendungen)

Do kosztów podróży służbowych można doliczyć dodatkowe wydatki na posiłki. Kwoty, jakie można odliczyć są ustalane według czasu nieobecności w domu i są naliczane po przekroczeniu 8 godzin poza miejscem zamieszkania. W przypadku pracy na terenie Niemiec za nieobecność przez cały dzień lub dobę można otrzymać 24 euro diety, a w przypadku krótszej nieobecności przysługuje 12 euro. W przypadku gdy podróże służbowe odbywały się poza granicami Niemiec, wówczas sumy mogą być różne, bowiem dla każdego kraju są one ustalane indywidualnie. Aby uargumentować prawo do naliczenia takiej ulgi należy zwrócić się do pracodawcy z prośbą o wystawienie potwierdzenia odbytej podróży służbowej, które powinno uwzględniać takie dane jak adresy, daty podróży oraz informacje o tym czy pracodawca zapewnił samochód. Ważne, aby dokument ten zawierał pieczątkę firmy.

Koszty noclegów (Übernachtungskosten)

Aby w rozliczeniu wziąć pod uwagę koszty zakwaterowania konieczne jest dodanie rachunków (z hoteli, moteli czy pensjonatów w których nocował kierowca) lub zaświadczenia od pracodawcy o kosztach jakie poniósł z tego tytułu.

Inne koszty podróży (Sonstige Reisenebenkosten)

Podczas wykonywania pracy poza miejscem zamieszkania pracownik lub pracodawca mogą ponosić również inne wydatki. W rozliczeniu po załączeniu odpowiednich rachunków lub zaświadczeń, można zawrzeć również:

  • opłaty za miejsca parkingowe
  • służbowe połączenia telefoniczne
  • należności za przechowywanie bagażu
  • koszty czyszczenia, np. kabiny do spania

Warto wziąć pod uwagę to, że przy załączeniu odpowiednich dokumentów, roczne rozliczenie może być zwiększone o pokaźną sumę zwrotu podatku. W odwrotnej sytuacji, czyli w przypadku braku odpowiednich potwierdzeń, urząd może uznać, że to podatnik powinien jeszcze uregulować powstałą niedopłatę. Dlatego warto pamiętać, aby już od początku pracy gromadzić wszelkie informacje i rachunki, które mogą być potrzebne przy rozliczeniu.


Polecamy naszego partnera – firmę Euro-Tax.pl, która od wielu lat jest liderem na polskim rynku i gwarantuje bezpieczne oraz w pełni profesjonalne rozliczenie podatkowe.