Praca sezonowa we Francji a rozliczenie podatków – jakie są progi podatkowe, w jakich przypadkach można otrzymać zwrot podatku dochodowego we Francji, na co warto zwrócić uwagę. Poniżej krótki poradnik dla wszystkich osób pracujących oraz chcących podjąć zatrudnienie we Francji.

System podatkowy we Francji

W 2019 roku uległo zmianie francuskie prawo podatkowe. Po pierwsze, zwiększył się próg wolny od podatku, w tym roku wynosi on 10 064 euro. Prognozuje się, że zmiana ta przełoży się na liczbę osób chętnych wyjechać do Francji. 

Zmiany zostały wprowadzone także w systemie odprowadzania podatków. Dotychczas we Francji podatki rozliczano w nowym roku za rok poprzedni (tak jak ma to aktualnie miejsce w Polsce). Wraz z wejściem w życie nowej ustawy, dochody za 2020 rok będą opodatkowane i rozliczane w tym samym roku.

Zwrot podatku z Francji, a praca sezonowa

Jak zaznaczyliśmy powyżej, roczny dochód wolny od podatku wynosi ok. 10 000 euro. W przypadku nieprzekroczenia tego progu, automatycznie jesteśmy zwolnieni z obowiązku złożenia oświadczenia podatkowego. Dotyczy to także pracy sezonowej. Obowiązek rozliczenia podatku we Francji następuje w momencie kiedy przebywa się w tym kraju min. 180 dni w ciągu roku bądź w przypadku bycia rezydentem.

Informację o zarobkach za granicą musimy podać także podczas składania świadczenia podatkowego w Polsce. Dzięki umowie zawartej pomiędzy Polską a Francją, nie musimy obawiać się podwójnego opodatkowania. Składając świadczenie podatkowe w Polsce, należy dodatkowo wypełnić PIT-36 wraz z załącznikiem ZG (kwota dochodu za granicą). Nie podlega to jednak dodatkowemu opodatkowaniu. W tym przypadku stosuje się metoda opodatkowania wyłączenia z progresją (inaczej ulga abolicyjna). Inaczej ujmując, dochód uzyskany za granicą wlicza się do ogólnego, ale nie zostaje uwzględniony w obliczaniu progów podatkowych. 

Do PIT warto dołączyć dokumenty, które potwierdzają zatrudnienie za granicą. Zaświadczenie od pracodawcy, umowa zatrudnienia, zaświadczenie o uzyskanych zagranicznych dochodach – wszystko to może być uznanym jako dowód pracy za granicą.

Zwrot podatku dochodowego we Francji 

Wysoki próg dochodu wolnego od podatku we Francji automatycznie niweluje wiele pytań dotyczących zwrotu podatku. Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące we Francji stawki, można zakładać, że podejmując zatrudnienie na ok. 2-3 miesiące pracy sezonowej, nie zarobimy więcej niż 10 000 euro, co z kolei oznacza że nie ma czego zwracać.

Natomiast, dla osób które mieszkają we Francji dłużej (albo są rezydentami) przysługuje lista ulg. I to może przyczynić się do otrzymania zwrotu podatkowego.

Mowa m.in. o poniższych ulgach: 

  • na edukację dzieci,
  • na opiekę nad dziećmi bądź osobami starszymi,
  • na gospodarstwa domowe o niskich dochodach,
  • na cele charytatywne,
  • na wydatki na zakup ekologicznych instalacji grzewczych.

Zaliczka na podatek dochodowy

Osoby, które czasowo pracują za granicą (np. praca sezonowa) mają obowiązek wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego w Polsce w wymiarze 18% od zagranicznych dochodów. Termin spłaty to miesiąc po powrocie do kraju. Również wszystkie płatności można uregulować podczas złożenia zeznania podatkowego w Polsce.

Istnieje też opcja uniknięcia wpłaty zaliczki, ale warto złożyć odpowiedni wniosek ze sporym wyprzedzeniem.

Szukasz pracy we Francji? Zobacz najnowsze oferty!