Zazwyczaj z końcem kwietnia mija termin rozliczenia się z austriackim fiskusem. Osoby, które pracowały w tym kraju poniżej sześciu miesięcy w ubiegłym roku, mogą odzyskać całość nadpłaconej kwoty. Jak ubiegać się o zwrot podatku z Austrii?

Rok podatkowy w Austrii, podobnie jak w Polsce, pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Dokumentem potwierdzającym wysokość dochodów i zaliczek pobranych na podatek dochodowy jest karta podatkowa Lohnzettel. Każdy pracownik musi ją otrzymać od swojego pracodawcy zaraz po zakończeniu roku podatkowego. To na podstawie informacji tam zawartych fiskus oblicza wielkość należnego podatku.

Zarobki w Austrii

Zanim przejdziemy do zapoznania się z procesem złożenia zeznania podatkowego w Austrii, warto sprawdzić, ile średnio zarabia się w Austrii.

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 1500 EUR. Natomiast średnie stawki godzinowe wyglądają następująco:

Zawód/BranżaStawka godzinowa brutto
Pracownik produkcji12-15 EUR
Dekarz14-16 EUR
Budownictwo15-17 EUR
Gastronomia12-16 EUR
Rolnictwo12-18 EUR
Stawki wzięte z ofert opublikowanych na europa.jobs

Jak uzyskać zwrot podatku z Austrii?

Podstawą opodatkowania dochodu w Austrii jest wynagrodzenie pracownika oraz wartość wszystkich dodatkowych świadczeń otrzymanych od pracodawcy. Decydujące znaczenie dla sposobu rozliczenia się z austriackim fiskusem ma status rezydenta. Jest nim osoba, która przebywała i pracowała w tym kraju powyżej sześciu miesięcy w roku.

Taki pracownik podlega w Austrii tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W sytuacji, gdy nie jest on w stanie wykazać, że przebywał w tym kraju nieprzerwanie przez okres przynajmniej 6 miesięcy, może składać zeznanie podatkowe wówczas, jeżeli jego dochody poza granicami Austrii nie przekroczyły 10 tys. euro.

Praca na budowie w Austrii – Ile zarabia budowlaniec w Austrii?

Czy mogę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Wiele krajów oferuje możliwość wspólnego rozliczenia. Niestety w Austrii możemy jedynie wskazać dochody małżonka, ale rozliczać się należy osobno.

Ile wyniesie zwrot podatku?

Kwota jaką zwróci ci austriacki fiskus zależy od wysokości całkowitego dochodu brutto oraz sumy zaliczek zapłaconych na poczet podatku dochodowego. W niektórych przypadkach masz szansę odzyskać cały zapłacony podatek. Stanie się tak wówczas, gdy twoje dochody okażą się niższe od kwoty wolnej od podatku, która w roku 2021 wynosiła 11 tys. euro.

Średnio możemy liczyć na zwrot w wysokości ok. 965 EUR.

Proces rozliczenia podatku

Całość potrąconego podatku uzyskają też osoby nieposiadające w Austrii statusu rezydenta, a więc przebywające i pracujące w tym kraju do sześciu miesięcy w roku, m.in. chodzi o:

  • obywateli UE
  • osoby, których dochód poza granicami kraju nie przekroczył 11 tysięcy EUR
  • podatników, zameldowanych w Austrii

Emerytura w Austrii – wszystko co musisz wiedzieć

Polacy ubiegający się o zwrot podatku zobowiązani są do przedłożenia w austriackim urzędzie skarbowym karty podatkowej Lohnzettel (druk L16). W przypadku jej braku niezwykle pomocny może się okazać odcinek wypłaty Lohnabrechnung.

Podatek za dany rok podatkowy rozliczamy na formularzu L1 (Arbeitnehmer Innenveranlagung). W przypadku osiągania dochodów z innych źródeł, (np. z umowy o dzieło, zlecenia, czy najmu) w kwocie przekraczającej 730 euro należy złożyć deklarację E1, która zastępuje w tym przypadku formularz L1.

O zwrot nadpłaty podatku dochodowego w Austrii można się starać do pięciu lat wstecz. Cała procedura zwrotu podatku trwa od 3 do 6 miesięcy.

Termin złożenia zeznania podatkowego w Austrii mija końcem maja.

Ulgi podatkowe w Austrii

Osoby pracujące w Austrii mogą skorzystać z szeregu ulg podatkowych obniżających wielkość płaconego podatku. Przysługują one głównie na dzieci, na które podatnik otrzymywał zasiłek rodzinny (Familienbeihilfe).

Świadczenia socjalne i zasiłki w Austrii

Można skorzystać również z odliczeń na:

  • prowadzenie prywatnego gospodarstwa domowego
  • dojazd do pracy
  • koszty leczenia

Uwaga! Aby móc skorzystać z wyżej wymienionych odliczeń, trzeba posiadać na nie rachunki oraz faktury. Przy podróżach do rodziny brane są pod uwagę przejazdy tygodniowe (w przypadku małżeństw) lub miesięczne (w przypadku osób samotnych). Wydatki te wymagają pokwitowania w formie biletów lub rachunków za paliwo.

Zwrot podatku z Austrii w Polsce

Zgodnie z polską-austriacką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody uzyskane w Austrii należy zgłosić polskiemu fiskusowi w zeznaniu rocznym, ale nie płaci się od nich podatku w Polsce (metoda wyłączenia z progresją). Mogą one jednak wpłynąć na wysokość podatku płaconego w kraju. Stanie się tak wówczas, gdy suma dochodów uzyskanych w obydwu krajach spowoduje przekroczenie któregoś z polskich progów podatkowych.

Ulga abolicyjna – Co to jest? Jak obliczyć?

 Zagraniczne dochody należy wskazać stosując:

  •  PIT-36 – działalność gospodarcza (PIT-36L – podatek liniowy)
  •  PIT/28 – ryczałt ewidencjonowany
  •  PIT/ZG – dochody z zagranicy
  •  PIT/O – odliczenia i ulgi
Mailing
 Euro-Tax.pl
 Euro-Tax.pl
 Euro-Tax.pl
 Euro-Tax.pl

Powiązane wpisy