Średni zwrot podatku, jaki otrzymują Polacy pracujący w Holandii, wynosi 3252 zł. Nie jest to mała kwota, zatem warto odzyskać ją od holenderskiego fiskusa. Aby jednak było to możliwe, trzeba przygotować odpowiednie dokumenty.

Od lat holenderscy pracodawcy zatrudniają chętnie pracowników z Polski w różnych branżach. Nic dziwnego, że nasi rodacy często wybierają Holandię jako destynację wyjazdów zarobkowych. Obecnie w tym kraju pracuje około ćwierć miliona Polaków, a wielu z nich planuje zostać w Holandii na dłużej. Legalna praca w tym kraju to oczywiście konieczność płacenia podatków. Niekiedy dochodzi do ich nadpłaty i można odzyskać część pieniędzy.

W Holandii możliwe jest ubieganie się o zwrot podatku za ostatnie 5 lat. Nie trzeba nawet obecnie przebywać w tym kraju, żeby rozliczyć się z holenderskim fiskusem. Wniosek o zwrot podatku można składać tak naprawdę przez cały rok – wyjaśnia ekspert Euro-Tax.pl Zwrot Podatku SA. 

Rozliczenie z holenderskim Belastingdienst, czyli tamtejszym fiskusem, jest obowiązkowe. Większość Polaków rozliczających się w Holandii to osoby zatrudnione na umowę o pracę, a zatem należący do pierwszego boxu. Należy także pamiętać, że od 2019 roku zmieniły się progi podatkowe w Holandii – przypomina ekspert.

Z podatków można rozliczyć się samodzielnie lub korzystając z pomocy jednej z firm, które specjalizują się w zwrotach podatku z Holandii. W każdym przypadku trzeba się do tego odpowiednio przygotować.

Jakie dokumenty potrzebne są do rozliczenia podatku?

Aby odzyskać nadpłacony podatek, konieczne jest złożenie rocznego zeznania podatkowego. To jednak wiąże się z koniecznością przygotowania szeregu dokumentów. Podstawą do rozliczenia jest karta podatkowa Jaaropgave lub Jaaropgaaf (funkcjonują dwie nazwy), którą wydaje holenderski pracodawca po zakończeniu roku podatkowego (odpowiednik polskiego PIT-11).

Zwykle otrzymuje się ten dokument na przełomie lutego i marca. Znajdziemy tam między innymi informację, którego roku dotyczy rozliczenie, kwotę brutto rocznych zarobków (loon), kwotę zapłaconych podatków (loonheffing) i ulgę podatkową (arbeidskorting lub heffingskorting). Pozycje Ingehouden loonbelasting lub Ingehouden loonheffing pokazują nam kwotę, o której zwrot możemy wystąpić do fiskusa. Jeśli pracowaliśmy u kilku pracodawców, każdy z nich musi wystawić nam Jaaropgave/Jaaropgaaf. Ewentualnie można wykorzystać również odcinek od wypłaty Salaris, ale musi to być ostatni dokument otrzymany od pracodawcy w danym roku podatkowym.

Jeśli z jakiegoś powodu nie mamy rocznej karty podatkowej, należy skontaktować się z pracodawcą i poprosić o wydanie duplikatu Jaaropgave/Jaaropgaaf. Do tego trzeba przygotować wszelkie rachunki i faktury uprawniające do odliczeń podatkowych. Do wypełnienia deklaracji podatkowej potrzebny będzie jeszcze numer identyfikacji obywatela, czyli BSN (Burgerservicenummer) i podpis elektroniczny – numer DigiD (Digitale Identiteit). Potrzebna będzie również kopia dowodu osobistego lub paszportu.

Nie zapomnij o zaświadczeniu z Polski!

Od 1 stycznia 2015 roku zmieniło się prawo odnośnie do rezydentów podatkowych w Holandii. Aby zostać uznanym za rezydenta, 90% dochodów ze wszystkich źródeł musi być opodatkowane na terenie Holandii. W związku z tym do rozliczenia podatkowego należy dostarczyć z polskiego Urzędu Skarbowego zaświadczenie o dochodach (formularz UE/WE). Tam pojawia się informacja, jaki dochód został uzyskany poza Holandią (w Polsce i innych krajach) lub adnotacja o braku takiego dochodu. Należy podkreślić, że warto uzyskać status rezydenta w Holandii, ponieważ to uprawnia do skorzystania z wielu ulg podatkowych.

Dokumenty do rozliczenia rozłąkowego

W Holandii można zwiększyć zwrot podatku dzięki rozliczeniu rozłąkowemu. Przy takim rozwiązaniu partnerowi fiskalnemu (najczęściej małżonek) o niższych dochodach przyznawana jest część podatku, jaki zapłacił partner fiskalny o wyższych dochodach. Nie wyklucza to skorzystania również z innych ulg. Trzeba jednak pamiętać, że partnerem fiskalnym nie może być osoba spokrewniona. Taki status może uzyskać współmałżonek, ale również partner w wolnym związku, z którym podatnik ma dzieci lub posiada wspólne mieszkanie/dom i prowadzi gospodarstwo domowe.

W przypadku rozłąkowego jedna osoba musi pracować w Holandii, a druga musi przebywać w Polsce. Z tej opcji można skorzystać, gdy zarobki w Holandii przekroczyły 10 000 euro, a wysokość zapłaconego podatku nie była niższa niż 800 euro.

Aby skorzystać z rozliczenia rozłąkowego, konieczne jest przygotowanie wielu dokumentów:

  • unijny Akt Małżeństwa lub zgoda na wspólne rozliczenie przez obie strony, gdy partnerem fiskalnym nie jest małżonek,
  • przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na Holenderski, Angielski lub Niemiecki potwierdzenie wspólnego meldunku (dokument z gminy),
  • kopia dowodu osobistego obojga partnerów fiskalnych,
  • numery BSN obojga partnerów fiskalnych,
  • PIT osoby przebywającej na terenie Polski,
  • Jarograaf/Salaris potwierdzający dochody osoby pracującej na terenie Holandii,
  • formularz UE/WE.

Jeśli osoba przebywająca w Polsce (partner fiskalny) nie posiada numeru BSN, trzeba dołączyć prośbę o wystawienie tego numeru. Składa się ją na specjalnym formularzu z kolorową kopią dowodu osobistego osoby ubiegającej się o BSN. Potrzebna będzie także kolejna kopia Unijnego Aktu Małżeństwa lub podpisana zgoda na wspólne rozliczenie osób w wolnym związku, przetłumaczone zaświadczenie o meldunku i dwa formularze UE/WE.

Rozliczenie podatku w Holandii wymaga niekiedy przygotowania bardzo wielu dokumentów. Na szczęście wiele z nich można łatwo zdobyć. Na zwrot podatku czeka się około 3 miesięcy. Więcej informacji znajdziesz tutaj >>