Dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej, Polacy pracujący w krajach UE mogą ubiegać się o szereg świadczeń i zasiłków dostępnych w danym kraju. Polacy pracujący w Holandii często zastanawiają się czy poza zwrotem podatku, mogą starać się też o zwrot innych poniesionych kosztów. W Holandii można starać się o przyznanie dodatku do ubezpieczenia Zorgtoeslag, który wynosi nawet 83 euro miesięcznie.
Zorgtoeslag - zwrot kosztów ubezpieczenia zdrowotnegoWedług ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych z 2006 roku, każdy kto pracuje na terenie Holandii ma obowiązek opłacenia pakietu ubezpieczenia zdrowotnego indywidualnie bądź grupowo. Przeważnie pracodawca wykupuje pakiet ubezpieczenia grupowego dla pracowników, obejmujący podstawowy zakres usług medycznych, a kwota składek miesięcznych wynosi od 150 do 200 euro. W ramach rekompensaty poniesionych kosztów, można starać się o miesięczny dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego – Zorgtoeslag.

Jak starać się o przyznanie Zorgtoeslag?

W celu przyznania Zorgtoeslag, potrzebny jest:

  • numer Sofi/BSN czyli holenderski numer podatkowy,
  • jaaropgrave bądź salaris od holenderskiego pracodawcy,
  • kopia umowy z ubezpieczycielem.

Aktualnie można starać się o dodatek Zorgtoeslag maksymalnie do roku wstecz. Decyzję o przyznaniu wydaję holenderski urząd skarbowy Belastingdienst. Istnieją dwa sposoby wypłaty środków: co miesiąc przelewem na konto, bądź jednorazowa wypłata środków po zakończeniu roku podatkowego, za który zwrot został przyznany. Należy pamiętać, że wnioski na dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego za rok 2015 i 2016 będą przyjmowane do 1 września 2016.

Jaką kwotę można otrzymać?

Maksymalna kwota świadczenia wynosi 83 euro miesięcznie dla osób samotnych, a 158 euro miesięcznie dla małżeństw. Aby uzyskać dodatek Zorgtoeslag w przypadku współmałżonków, wymagane jest aby partner fiskalny również opłacał ubezpieczenie zdrowotne na terenie Holandii, wówczas dodatek zostanie zsumowany.
Aktualne kwoty dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Belastingdienst.
Jeśli chcesz starać się o zwrot dodatku za ubezpieczenie zdrowotne Zorgtoeslag, a nie masz czasu na formalności, zaufaj specjalistycznej firmie, która posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje. To się opłaca!

Artykuł opracowany przez eksperta PRACUJ W UNII, firmę Euro-Tax.pl